Team Mijnzzp

Ondernemers met nieuw idee

Heb je een bedrijfsidee dan is het mogelijk deze vast te leggen in het zogenoemde i-DEPOT met een gestempelde datum. Bijvoorbeeld als je een idee hebt voor een specifiek ontwerp of voor een product en je een prototype ontwikkelt. Ook als je een product hebt waar auteursrecht op van toepassing is, kan je het i-DEPOT gebruiken. Het kan dan gaan om een tekst net als om afbeeldingen of muziek. Uiteraard is het auteursrecht sowieso van toepassing, maar met de vastlegging beschik je over een bewijs dat je op een specifieke datum het idee had.

Inhoudsopgave
Online bedrijfsidee vastleggen
Geheimhoudingsovereenkomst

Online bedrijfsidee vastleggen

Het kost weinig moeite om je bedrijfsidee vast te leggen, want dat is online te regelen via het i-DEPOT dat overal in Europa als bewijsbron dient. Je hoeft alleen maar een account aan te maken, in te loggen en het document met je bedrijfsidee toe te voegen. Het is wel aan te raden om het idee zo duidelijk mogelijk te beschrijven en indien van toepassing een afbeelding toe te voegen. Het kost wel geld om je idee vast te leggen en er is dan een termijn van tien jaar op van toepassing en verlenging is mogelijk.

Geheimhoudingsovereenkomst

Het kan zijn dat je een bedrijfsidee hebt en deze deelt met een investeerder of partner. In dat geval is het belangrijk om vooraf afspraken te maken en een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen met daarin de voorwaarde. Je kan dan onder meer in de overeenkomst opnemen wat de gevolgen zijn als een van de partijen de geheimhouding verbreekt of zich niet houdt aan de afspraken.

Overigens is er bij het vastleggen van een bedrijfsidee in het i-DEPOT geen sprake van intellectueel eigendomsrecht. Dat betekent dat er bij het vastleggen van het idee geen wettelijke bescherming van toepassing is. Het is pas mogelijk een beroep te doen op het intellectueel eigendomsrecht als het idee concreet vorm is gegeven.

Bijvoorbeeld op het moment dat er een product op de markt wordt gebracht of als er sprake is van het aanbieden van een concrete dienst. Dan is het onder meer mogelijk om octrooi aan te vragen of het merk te registreren.

Mijnzzp.nl