Natuurkundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Natuurkundige?

Een natuurkundige is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in natuurkunde. Een andere benaming voor natuurkundige is ook wel fysicus. Binnen de natuurkunde bestaan verschillende vakgebieden, waarbinnen een natuurkundige gespecialiseerd is. Enkele vakgebieden zijn deeltjesfysica, kernfysica, kwantummechanica, mechanica, optica, meteorologie, plasmafysica, akoestiek, biofysica en stromingsleer. Natuurkunde is onder te verdelen in drie groepen, namelijk theoretische natuurkunde, experimentele natuurkunde en technische natuurkunde. Natuurkunde is het beste te omschrijven als het op een wetenschappelijke manier onderzoeken van algemene eigenschappen van materie, straling en energie. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de moleculaire samenstelling niet mag veranderen, omdat we dan van scheikunde spreken. Natuurkundigen zijn meestal werkzaam op universiteiten, bij onderzoeksinstituten of werkzaam voor bedrijven die beschikken over eigen laboratoria of onderzoeksafdelingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een natuurkundige zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit kan verschillen per natuurkundige. De werkzaamheden van een natuurkundige zijn wel altijd aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van betere zonnepanelen, het bestuderen van natuurkundige verschijnselen die zich voordoen in de aarde (geofysica), of aan het mogelijk maken van nieuwe apparaten en machines. Als natuurkundige heb je over het algemeen te maken met complexe problemen waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Daarnaast speelt innovatie een belangrijke rol binnen de natuurkunde, omdat door innovatie uiteindelijk nieuwe technologie toegepast kan worden. Natuurkundigen zijn niet alleen werkzaam voor onderzoeksinstellingen. Het bedrijfsleven maakt ook op verschillende manieren gebruik van natuurkundigen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Natuurkundige

Wat is het salaris en tarief van een Natuurkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Natuurkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Natuurkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Natuurkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl