Natuurkundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Natuurkundige?

Een natuurkundige is een wetenschappelijk onderzoeker die de natuurkunde beoefent. Een andere benaming voor een natuurkundige is ook wel fysicus. Binnen de natuurkunde bestaan verschillende vakgebieden waarbinnen een natuurkundige gespecialiseerd kan zijn. Enkele vakgebieden of specialisaties zijn deeltjesfysica, kernfysica, kwantummechanica, mechanica, optica, meteorologie, plasmafysica, akoestiek, biofysica en stromingsleer. Er bestaan dus veel verschillende deelgebieden waarbinnen een natuurkundige gespecialiseerd kan zijn. Wat een een natuurkundige precies uitvoert qua werkzaamheden is dan ook afhankelijk van zijn of haar specialisatie. Natuurkunde is onder te verdelen in drie groepen, namelijk theoretische natuurkunde, experimentele natuurkunde en technische natuurkunde. Natuurkunde is het beste te omschrijven als het op een wetenschappelijk manier onderzoeken van algemene eigenschappen van materie, straling en energie. Een belangrijke voorwaarden hierbij is wel dat de moleculaire samenstelling niet mag veranderen, omdat we dan weer van scheikunde spreken. Natuurkundigen zijn meestal werkzaam op universiteiten, bij onderzoeksinstituten of zijn werkzaam voor grote bedrijven met eigen laboratoria of onderzoeksafdelingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een natuurkundige zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit kan verschillen per natuurkundige en soort werkzaamheden. De werkzaamheden van een natuurkundige zijn wel altijd aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Natuurkundige

Wat is het salaris en tarief van een Natuurkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Natuurkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl