Opleiding tot Funderingsspecialist

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Hbo-opleiding funderingsspecialist

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep funderingsspecialist of heier via reguliere scholen. Over het algemeen zal een funderingsspecialist de Hbo-opleiding bouwkunde of de Hbo-opleiding civiele techniek afgerond hebben. Wanneer het gaat om het beroep heier, zoals dat veel voor komt op nieuwbouwlocaties, zal het in de meeste gevallen eerder gaan om een gerichte Mbo-opleiding binnen de bouwsector. De Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek zijn brede opleidingen, die je leren hoe woningen, kantoren en ander soort gebouwen precies gebouwd en onderhouden moeten worden. Naast het bouwen en onderhouden van gebouwen zal er tijdens de opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek veel aandacht zijn voor managementtaken, zodat bijvoorbeeld het beheren van vastgoed geen probleem zal vormen.

Tijdens de Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek is er aandacht voor architectonisch ontwerpen, bouwtechnisch ontwerpen, constructief ontwerpen en organiseren. De eerste twee jaar van de Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek zijn nog vrij algemeen. Aan het einde van het tweede leerjaar moet er een afstudeerrichting gekozen worden. Na het eerste leerjaar bouwkunde ga je in de meeste gevallen stage lopen, die ook in het buitenland gevolgd kan worden. Na de opleiding bouwkunde of de Hbo-opleiding civiele techniek ken je het gehele bouwproces en kan je op een bedrijfskundige en bedrijfseconomisch verantwoorde manier leidinggeven, bouwprojecten uitvoeren en een bedrijf leiden. Bedrijfskunde, bedrijfseconomie, vakkennis, organiseren en management zijn belangrijke woorden binnen de Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek. De Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek zijn binnen Nederland op bijna alle hogescholen te volgen en kennen verschillende afstudeerrichtingen, die meestal na het tweede jaar gekozen moeten worden.

Opleidingsduur en niveau funderingsspecialist

De Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek zullen over het algemeen minimaal vier jaar in beslag nemen en zijn zeker geen makkelijke opleiding. Bij de opleiding bouwkunde en de opleiding civiele techniek komt veel rekenwerk kijken, zodat je bijvoorbeeld constructies berekenen kunt en weet welke materialen het beste toegepast kunnen worden. Daarnaast is de nodige praktijkervaring binnen de bouwsector voor de meeste studenten, die bijvoorbeeld van een Mbo-opleiding komen, gunstig omdat de nodige praktijkervaring binnen de bouwsector belangrijk is.

Vervolgopleidingen funderingsspecialist

Na de Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding civiele techniek zijn er nog diverse vervolgopleidingen mogelijk, zoals de vakopleiding aannemer Bouw- en Infrabedrijf die over het algemeen nog eens één jaar in beslag zal nemen. Maar ook andere Hbo-opleidingen of een universitaire opleiding behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kent de bouwsector veel cursussen gericht op verschillende vakgebieden, die meestal enkele maanden in beslag zullen nemen.

Vooropleiding funderingsspecialist

De meeste hogescholen die de Hbo-opleiding bouwkunde en de Hbo-opleiding engineering aanbieden verwachten minimaal een gerichte Mbo-opleiding op niveau vier binnen de bouwsector of een havo of vwo-opleiding. Met een Mbo-opleiding op niveau drie is het doorgaans niet mogelijk om door te groeien tot de Hbo-opleiding bouwkunde of de Hbo-opleiding civiele techniek. Wel kan het zijn dat er toelatingstoetsen worden afgenomen om te bepalen of iemand alsnog mag deelnemen aan de opleiding met een Mbo-niveau drie opleiding.

Mijnzzp.nl