Ergotherapeut

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ergotherapeut?

Een ergotherapeut helpt mensen die door een ziekte, handicap of psychische beperking niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. De kerntaak van een ergotherapeut richt zich specifiek op de betreffende persoon, zijn omgeving, de dagelijkse activiteiten en de familie. Over het algemeen zullen de behandelingen die een ergotherapeut geeft gericht zijn op zelfredzaamheid van mensen, zodat ze zich beter kunnen redden in het dagelijkse leven. Een ergotherapeut is geen arts, maar heeft een belangrijke ondersteunende rol in het verbeteren van de levenskwaliteit. Ergotherapeut is een paramedisch beroep dat mensen leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren binnen hun eigen woonomgeving of werkomgeving. Als mensen lichamelijke of psychische klachten hebben kunnen ze dus te maken krijgen met een ergotherapeut. Deze klachten hebben niet alleen betrekking op zware klachten omdat het ook om relatief gezien simpele klachten kan gaan zoals het niet meer zelfstandig kunnen eten of aankleden. Het is de ergotherapeut die zal helpen met het vinden van een passende oplossing als dit mogelijk is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ergotherapeut het beste omschrijven als het helpen van mensen die om welke reden dan ook niet meer goed zelfstandig kunnen functioneren. Deze verminderde zelfstandigheid kan betrekking hebben op lichamelijke en psychische beperkingen of problemen. Als ergotherapeut is het ook je verantwoordelijkheid om mensen te adviseren en te trainen, zodat ze meer zelfredzaam worden binnen de mogelijkheden. Als ergotherapeut bestaan er weer verschillende aandachtsgebieden en werkvelden waarbinnen een ergotherapeut zich kan specialiseren zoals kinderen, ouderen, revalidatie, verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg.

Lees verder...

Opleiding tot Ergotherapeut

Welke opleiding is nodig om Ergotherapeut te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Ergotherapeut? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Ergotherapeut

Wat is het salaris en tarief van een Ergotherapeut? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ergotherapeut in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Ergotherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ergotherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl