Team Mijnzzp

Wat doet een Specialist ouderengeneeskunde?

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die zich gespecialiseerd heeft in geriatrie. Geriatrie heeft betrekking op zorg voor ouderen en chronisch zieken, die vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Deze verschillende aandoeningen betreffen in veel gevallen lichamelijke aandoeningen, psychische aandoeningen en eventuele sociale problemen waarmee patiënten te maken kunnen hebben. In het verleden noemde men een specialist ouderengeneeskunde ook wel verpleeghuisarts, echter wordt deze benaming tegenwoordig niet meer gebruikt, omdat geriatrie (ouderengeneeskunde) tegenwoordig een eigen medisch specialisme is binnen de gezondheidszorg. Omdat een specialist ouderengeneeskunde in de meeste gevallen met ouderen mensen te maken heeft, is een specialist ouderengeneeskunde vaak werkzaam binnen verpleeghuizen. Omdat ouderen tegenwoordig steeds langer thuis blijven wonen kan het als specialist ouderengeneeskunde voorkomen dat je ook buiten verpleeghuizen werkzaam bent. Het beroep specialist ouderengeneeskunde kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep klinisch geriater, omdat een klinisch geriater werkzaam is binnen een ziekenhuis. Een klinisch geriater heeft ook met oudere patiënten te maken, echter verblijven deze patiënten in een ziekenhuis. Een specialist ouderengeneeskunde moet juist veel meer gezien worden als huisarts, die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van kwetsbare ouderen, die niet verblijven in een ziekenhuis. Als specialist ouderengeneeskunde krijg je ook te maken met patiënten, die vanwege psychische klachten niet meer thuis kunnen wonen. Het is niet zo dat een specialist ouderengeneeskunde alleen met oudere patiënten werkzaam is. Ook jongere mensen kunnen door een aandoening verblijven binnen een zorginstelling. Omdat een specialist ouderengeneeskunde veel met oudere mensen te maken heeft, is het ook paramedische zorg belangrijk. Dit betreft meestal logopedie, ergotherapie of fysiotherapie.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Specialist ouderengeneeskunde

Wat is het salaris en tarief van een Specialist ouderengeneeskunde? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Specialist ouderengeneeskunde in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Specialist ouderengeneeskunde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Specialist ouderengeneeskunde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl