Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die over meer bevoegdheden beschikt dan een reguliere verpleegkundige. Als verpleegkundig specialist werk je wel onder de supervisie van een medisch specialist of een huisarts maar mag je tot op zeker hoogte zelfstandig medisch handelingen verrichten bij patiënten. Om als verpleegkundig specialist werkzaam te mogen zijn moet een verpleegkundig specialist opgenomen zijn in het BIG-register. Als verpleegkundig specialist bestaan er vijf specialismen waarbinnen je werkzaam kan zijn. De oude benaming voor het beroep verpleegkundig specialist (VS) was de benaming Nurse practitioner echter komt deze benaming steeds minder voor. De term verpleegkundig specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een verpleegkundig specialist werkzaam kan zijn met verschillende soorten patiënten zoals longpatiënten, hartpatiënten, diabetespatiënten of psychiatrische patiënten. De verpleegkundige specialisaties waaruit een verpleegkundig specialist kan kiezen zijn acute zorg bij somatische aandoeningen, chronische zorg bij somatische aandoeningen, intensieve zorg bij somatische aandoeningen, preventieve zorg bij somatische aandoeningen en de geestelijke gezondheidszorg. Een verpleegkundig specialist zal over het algemeen ook zelfstandig spreekuren houden waarbinnen de verpleegkundig specialist zelfstandig onderzoek zal uitvoeren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Verpleegkundig specialist

Wat is het salaris en tarief van een Verpleegkundig specialist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Verpleegkundig specialist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl