Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die over meer bevoegdheden beschikt dan reguliere verpleegkundigen. Als verpleegkundig specialist werk je onder de supervisie van een medisch specialist of een huisarts maar mag je tot op hoogte zelfstandig medische handelingen verrichten bij patiënten. Om als verpleegkundig specialist werkzaam te mogen zijn moet een verpleegkundig specialist opgenomen zijn in het BIG-register. Als verpleegkundig specialist bestaan er vijf specialismen waarbinnen je werkzaam kan zijn. De verpleegkundige specialisaties waaruit een verpleegkundig specialist kan kiezen zijn acute zorg bij somatische aandoeningen, chronische zorg bij somatische aandoeningen, intensieve zorg bij somatische aandoeningen, preventieve zorg bij somatische aandoeningen en de geestelijke gezondheidszorg. De oude benaming voor het beroep verpleegkundig specialist (VS) was de benaming nurse practitioner, echter komt deze benaming steeds minder voor. De term verpleegkundig specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een verpleegkundig specialist werkzaam kan zijn met verschillende patiënten, zoals longpatiënten, hartpatiënten, diabetespatiënten of psychiatrische patiënten. Een verpleegkundig specialist zal over het algemeen ook zelfstandig spreekuren houden, waarbinnen de verpleegkundig specialist zelfstandig onderzoek uitvoert. Als verpleegkundig specialist beschik je dus over meer bevoegdheden dan reguliere verpleegkundigen, die niet beschikken over een aanvullende Hbo-opleiding tot verpleegkundig specialist. Als verpleegkundig specialist zal je in de meeste gevallen de laagdrempelige taken van een medisch specialist of huisarts overnemen. Denk hierbij aan het onderzoeken van patiënten, aan het stellen van diagnoses en aan het opstellen van behandelplannen. Al deze verschillende werkzaamheden mag je zelfstandig uitvoeren, echter wel in samenspraak met de medisch specialist of huisarts.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Verpleegkundig specialist

Wat is het salaris en tarief van een Verpleegkundig specialist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Verpleegkundig specialist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl