Mesoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep mesoloog
Werken als mesoloog
Wat doet een mesoloog precies
Wanneer naar een mesoloog:
Film: Wat is Mesologie:
Film: Mesoloog:
Opleidingen tot mesoloog
Bedrijven waar een mesoloog werkzaam kan zijn
Competenties mesoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mesoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris mesoloog
Eigen bedrijf starten als Mesoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Mesoloog

Beroep mesoloog

Een mesoloog is een therapeut, die zich gespecialiseerd heeft in mesologie. Mesologie is een vorm van geneeskunde, waarbinnen gewone medische kennis gecombineerd wordt met alternatieve geneeskunde, inclusief voedingsleer. Mesologie is dan ook een samenspel tussen de gewone geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie, ayurveda geneeskunde, Chinese geneeskunde, fytotherapie en voedingsleer. Een mesoloog onderzoekt en behandelt volgens de volledige dossier methode. De volledige dossier methode komt in het kort neer op het ondervragen van cliënten, het onderzoeken van cliënten, het testen van cliënten en het aftasten van cliënten. Het op een brede manier onderzoeken van cliënten staat dan ook centraal binnen de mesologie om een goede indruk te krijgen van de gezondheidssituatie. Een mesoloog zal over het algemeen veel te maken krijgen met cliënten, die te maken hebben met chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen zijn aandoeningen, die een langere tijd voortduren en die moeilijk of niet te genezen zijn met medicijnen en/of vaccins. Enkele voorbeelden hiervan zijn reuma, epilepsie, diabetes, artrose en astma. Binnen de mesologie zal de nadruk liggen op het zelfherstellend vermogen van het lichaam om de klachten en/of symptomen te verminderen of op te lossen. Een mesoloog heeft te maken met cliënten, die lichamelijke, psychische en/of sociale problemen ondervinden. Het beroep mesoloog is een beschermd beroep. Een mesoloog zal over het algemeen gebruikmaken van orthomoleculaire producten, fysiotherapie en homeopathische middelen en geeft voedingsadviezen aan patiënten. Een mesoloog kan niet gezien worden als een arts of medisch specialist. Een mesoloog kan patiënten wel doorverwijzen naar een arts als dat nodig is. Mesologie is een toegepaste wetenschap, die gewone geneeskunde combineert met alternatieve geneeskunde en is geen vervanging van gewone geneeskunde.

Werken als mesoloog

Een mesoloog is dus een therapeut, die verschillende therapeutische handelingen uitvoert die passen binnen het beroepscompetentieprofiel van een mesoloog, zoals homeopathie, voedingsleer, fytotherapie, acupunctuur (geen naalden) en orthomoleculaire geneeskunde. Het beroep mesoloog is een beschermd beroep, evenals de kwaliteitseisen die bij het beroep behoren. Een mesoloog kan ook samenwerken met andere medisch specialisten als dat nodig is, zoals een huisarts of reumatoloog en andere zorgspecialisten. Binnen de mesologie worden lichaamsvriendelijke therapieën toegepast, die laagdrempelig zijn voor cliënten. Zoals eerder omschreven maakt een mesoloog gebruik van verschillende onderzoeksmethodes om tot een advies te kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van buikonderzoeken, het onderzoeken van de tong, het meten van de polsslag en aan het meten van verschillende punten door middel van een speciaal meetapparaat. Het meten van verschillende punten heeft vooral betrekking op de handen en voeten. Binnen de handen en voeten bevinden zich ongeveer tachtig tot honderd verschillende acupunctuurpunten, die een bepaalde weerstandsmeting weergeven. Een mesoloog maakt voor dit soort lichamelijke onderzoeken geen gebruik van acupunctuurnaalden.

Wat doet een mesoloog precies

Een mesoloog onderzoekt cliënten die last hebben van bepaalde klachten om tot een gericht advies te kunnen komen. Na het onderzoek zal de mesoloog een therapievoorstel uitbrengen dat meestal betrekking heeft op het aanpassen van eetgewoontes en/of leefgewoontes. Ondanks dat een mesoloog gewone geneeskunde combineert met alternatieve geneeskunde kan een mesoloog op geen enkele manier aangemerkt worden als arts. Er is verder geen wetenschappelijk bewijs dat mesologie effect heeft. De meeste mensen, die een mesoloog bezoeken, hebben te maken met chronische en/of onverklaarbare klachten. Het is de mesoloog die verschillende onderzoeken uitvoert om de oorzaak van dit soort klachten te vinden. Het terugbrengen van balans in het lichaam speelt hierbij een belangrijke rol.

Wanneer naar een mesoloog:

  • Bij een allergie.
  • Bij een hoge bloeddruk.
  • Bij chronische pijn.
  • Bij hoofdpijn.
  • Bij huidklachten.
  • Bij maag-darmstoornissen.
  • Bij menstruatieklachten.
  • Bij slaapproblemen.
  • Bij vermoeidheid.

Film: Wat is Mesologie:

Film: Mesoloog:

Opleidingen tot mesoloog

Wie een carrière ambieert als mesoloog kan het beste kiezen voor de hbo-opleiding Mesologie, die te volgen is aan de Mesologie Academie in Amsterdam. Het beroep mesoloog is een beschermd beroep en gediplomeerde mesologen staan geregistreerd bij de Registratie Raad voor Mesologen. De meeste mesologen zijn ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). De opleiding tot mesoloog zal afhankelijk van de vooropleidingen ongeveer vijf tot zes jaar in beslag nemen. Binnen dit beroep zal men ook regelmatig bijscholing moeten volgen om aan de richtlijnen te voldoen. Ook de financiële administratie bijhouden is belangrijk als mesoloog.

Bedrijven waar een mesoloog werkzaam kan zijn

Een mesoloog is werkzaam binnen de gezondheidszorg, zoals in een praktijk voor Mesologie. Veel mesologen zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen hun eigen praktijk. Het beroep mesoloog komt in loondienst eigenlijk niet voor. Zoals eerder omschreven behoort mesologie toe tot de alternatieve geneeskunde.

Competenties mesoloog

De competenties waarover een mesoloog moet beschikken worden behandeld tijdens de opleiding. In het kort komen de competenties neer op het zelfstandig kunnen onderzoeken van cliënten, het zelfstandig kunnen opstellen van een behandelplan, het zelfstandig evalueren en beoordelen van gegevens en er is veel aandacht voor communicatie. Communicatie is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel, omdat een mesoloog met verschillende soorten mensen te maken zal krijgen zoals cliënten, familie, artsen en andere zorgverleners. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, leervermogen, inzicht, vertrouwen, plannen, oordeelsvorming, analytisch en analytisch.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mesoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een mesoloog is niet zomaar aan te geven, omdat de meeste mesologen werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. Over het algemeen is er voldoende werk als mesoloog, omdat veel mensen gebruikmaken van alternatieve geneeskunde. De doorgroeimogelijkheden van een mesoloog moeten gezien worden in het opbouwen van een eigen succesvolle praktijk. Vanzelfsprekend kan een mesoloog zich ook verder specialiseren binnen verschillende vakgebieden die te maken hebben met mesologie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mesoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als mesoloog, omdat de meeste mesologen niet werkzaam zijn in loondienst. Wat een mesoloog precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal cliënten en de onkosten, zoals de praktijkkosten.

Eigen bedrijf starten als Mesoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Mesoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Mesoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Mesoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Mesoloog.

Mijnzzp.nl