Opleiding tot Danstherapeut

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo-niveau creatieve therapie
VooropleidingHavo of Vwo
VooropleidingPedagogisch Medewerker Jeugdzorg (Mbo 4)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Creatieve Therapie

De Hbo-opleiding creatieve therapie is uitermate geschikt voor mensen met een creatieve inslag, die op hun eigen manier andere mensen willen helpen. Enkele belangrijke woorden binnen deze opleiding zijn creativiteit, kunstzinnig, beeldend vormgeven, zang, dans, tekenen en schilderen. Tijdens de opleiding leer je therapeutische processen uit te voeren, door het toepassen van verschillende behandelvormen. De beroepstaken als therapeut bestaan uit indiceren, behandelplan ontwerpen, behandelplan uitvoeren, onderzoek en innovatie en het werken vanuit een organisatie. Aan het begin van deze opleiding zal je een keuze moeten maken uit vier richtingen, namelijk de richtingen creatieve therapie drama,  creatieve therapie beeldend, creatieve therapie muziek en de richting psychomotorische therapie. Tijdens het eerste leerjaar van de opleiding leer je onder andere mensen observeren, behandelplannen opstellen en uitvoeren en leer je communicatieve en therapeutische vaardigheden. Daarnaast zal er binnen het eerste leerjaar aandacht zijn voor ziektebeelden, eetstoornissen, autisme, en angststoornissen.

Vanaf het tweede leerjaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, waarbinnen je werkt aan een verdere verbreding van je therapeutische kennis en vaardigheden. Vanaf het tweede leerjaar zal je over het algemeen ook één dag in de week stage gaan lopen, waarbinnen je zelf een behandelvorm zal mogen kiezen. De stageperiode zal over het algemeen plaatsvinden binnen het speciale onderwijs onder toezicht van een ervaren therapeut, die gezien moet worden als je leermeester. Het derde en vierde jaar van deze opleiding zullen in het teken staan van een specialisatie, door het kiezen van een minor en het afstuderen. Een minor moet gezien worden als een specialistenopleiding binnen de opleiding, die erg bepalend zal zijn voor je verdere carrière. Het afstuderen doe je binnen deze opleiding door het uitvoeren van een onderzoeksproject binnen een instelling.

Opleidingsduur en niveau Creatieve Therapie

De Hbo-opleiding creatieve therapie zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen maar is in sommige gevallen ook sneller af te ronden, afhankelijk van je vooropleidingen of eventuele werkervaring. De Hbo-opleiding creatieve therapie is geen bijzonder zware of moeilijke opleiding onder de Hbo-opleidingen, maar moet natuurlijk wel bij je passen.

Vervolgopleidingen Creatieve Therapie

Na de Hbo-opleiding creatieve therapie is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is ook mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Creatieve Therapie

Over het algemeen zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier of een havo of vwo-diploma moeten beschikken, voordat je toegelaten zal worden tot Hbo-opleiding creatieve therapie. De meeste hogescholen zullen nieuwe studenten wel eerst uitnodigen voor een selectieprocedure, die over het algemeen zal bestaan uit een praktijktoets.

Mijnzzp.nl