Mantelzorger

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Mantelzorger?

Een mantelzorger is een vrijwilliger die zorgt voor zieke familieleden of vrienden. Deze zorg kan variëren van persoonlijke verzorging tot het bezoeken van artsen. In Nederland zijn er ongeveer vier miljoen mantelzorgers actief, die verschillende vormen van mantelzorg bieden. Ruim één op de zes mantelzorgers is meer dan acht uur per week actief als mantelzorger. De werkzaamheden van een mantelzorger moeten niet onderschat worden, omdat het werken als mantelzorger aangemerkt kan worden als zwaar werk. Dit heeft niet alleen betrekking op mogelijke fysieke omstandigheden maar juist ook op de mentale omstandigheden, omdat veel mensen afhankelijk zijn van mantelzorg. De meeste mantelzorgers hebben zelf ook een baan en zijn daarnaast actief als mantelzorger. Het werken als mantelzorger in combinatie met een eigen leven en/of werk is voor de meeste mensen een hele opgave. De term mantelzorger is over het algemeen alleen van toepassing als het gaat om langdurige onbetaalde zorg voor een naaste. Met andere woorden kunnen betaalde arbeidskrachten niet aangemerkt worden als mantelzorger. Er bestaat ook geen algemene regeling met betrekking tot een mantelzorgvergoeding. Mantelzorgwerkzaamheden moeten in alle gevallen aangemerkt worden als onbetaald vrijwilligerswerk. Het kan wel voorkomen dat een mantelzorger in aanmerking komt voor bepaalde vergoedingen, maar dit kan per mantelzorger verschillen. De term mantelzorger moet verder heel ruim gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op iedereen die voor een dierbare zorgt. Mantelzorgers hebben vooral te maken met gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevenden, die meestal sterk afhankelijk zijn van externe zorg. Binnen Nederland is er steeds meer sprake van mantelzorgers, omdat lang niet alle mensen meer in aanmerking komen voor fulltime verzorging door professionals. Mantelzorg kan ook betrekking hebben op relatief simpele handelingen, zoals het sociaal ondersteunen van buren, kennissen of familie.

Lees verder...


Mijnzzp.nl