Motivatiecoach

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Motivatiecoach?

Een motivatiecoach is een coach die personen individueel of in groepsverband helpt met om bepaalde doelen te bereiken. Over het algemeen speelt zelfreflectie hierbinnen een belangrijke rol, omdat het motiveren van personen vaak direct te maken heeft met zelfreflectie. Zelfreflectie heeft weer betrekking op het overdenken van je eigen handelingen en de invloed die dit heeft op andere personen binnen je omgeving. Een motivatiecoach zal dan ook spreekwoordelijk gezien een spiegel voor houden om personen verder te kunnen helpen. Een ander woord voor zelfreflectie is soms ook wel zelfeffectiviteit, wat een belangrijke rol speelt binnen het motiveren. Zelfeffectiviteit heeft weer betrekking op het inzien van je eigen kwaliteiten als persoon en het vermogen om andere mensen op een positieve manier te beïnvloeden, zodat doelen bereikt worden en problemen opgelost worden. Motivatie is een breed begrip dat voor iedereen anders kan zijn. Motivatie heeft alles te maken met het menselijk handelen en de manier waarop mensen handelen. De gedachten achter het motiveren is het helpen van mensen die tegen bepaalde problemen aanlopen, zoals wanneer iemand te negatief is waardoor er problemen ontstaan. Deze negativiteit kan weer betrekking hebben op de persoon zelf, personen binnen de familie of bijvoorbeeld een werkgever. De werkzaamheden van een motivatiecoach hoeven niet alleen betrekking te hebben op personen die negativiteit voelen, omdat een motivatiecoach ook personen in zijn algemeenheid verder kan helpen. Een motivatiecoach kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als gastspreker om een groep mensen van een bedrijf te motiveren. Bedrijven vinden het vaak belangrijk dat een motivator hun personeel toespreekt, om alle gezichten binnen het bedrijf dezelfde kant op te krijgen. Met andere woorden is het de taak van de motivator om gestelde doelen duidelijk te maken zodat ze bereikt kunnen worden.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Motivatiecoach

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Motivatiecoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Motivatiecoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl