Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Niet-destructief onderzoeker?

Een niet-destructief onderzoeker is een vakman die onderzoek uitvoert naar objecten of onderdelen van objecten op hun kwaliteit, zonder dat de objecten of onderdelen aangetast of beschadigd raken door het onderzoek. Een veel gebruikte afkorting voor niet-destructief onderzoek is ook wel NDO. Tegenwoordig bestaan er uiteenlopende soorten technieken en mogelijkheden om niet-destructief onderzoek uit te voeren, zoals persproeven, hardheidsmetingen, laagdiktemetingen, ultrasoon onderzoeken en röntgenonderzoeken. Bij de niet-destructieve onderzoeksmethodes worden de objecten niet beschadigd maar krijgen de onderzoekers wel een goede indruk van de kwaliteit. Wat voor objecten of onderdelen een niet-destructief onderzoeker precies zal onderzoeken kan per opdracht verschillen, maar de onderzoeken hebben wel altijd te maken met veiligheidsinspecties en kwaliteitsinspecties. Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek is binnen veel branches belangrijk omdat gereedschappen, machines en voertuigen regelmatig gecontroleerd moeten worden op eventuele gebreken die in eerste instantie wellicht met het blote oog niet zichtbaar zullen zijn. Om ongelukken te voorkomen zoals door metaalmoeheid moeten dit soort voorwerpen onderzocht worden door vaklieden die beschikken over de juiste onderzoeksmiddelen. Over het algemeen zal een niet-destructief onderzoeker ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van inspectierapporten waarbinnen alle metingen en eventuele aanbevelingen opgenomen worden. Deze inspectierapporten worden in sommige gevallen ook weer betrokken bij mogelijke vergunningsaanvragen. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen, die alleen mogen vliegen na een complete inspectie.

Lees verder...


Mijnzzp.nl