Tank container monteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep tank container monteur
Werken als tank container monteur
Gevaarlijke goederen vervoeren over land
Verschillende soorten tankcontainers:
Film: beroep tank container monteur:
Film: werken als carrosseriebouwer:
Opleidingen tot tank container monteur
Bedrijven waar een tank container monteur werkzaam kan zijn
Competenties tank container monteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tank container monteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris tank container monteur
Eigen bedrijf starten als Tank container monteur
Boekhoudprogramma vergelijken Tank container monteur

Beroep tank container monteur

Een tank container monteur is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van tankcontainers. Tankcontainers worden gebruikt voor het vervoeren van gassen, poeders, vloeistoffen en bulkgoederen. Bulkgoederen zijn goederen die niet verpakt zijn maar los vervoerd en gestort worden. Onder bulkgoederen verstaan we onder andere natte bulk en droge bulk. Natte bulk is bijvoorbeeld wijn, ruwe olie en vloeibare chemicaliën. Droge bulk is bijvoorbeeld graan, steenkool en ijzererts. Omdat er verschillende goederen vervoerd worden door middel van tankcontainers bestaan er verschillende tankcontainers, die aan strenge eisen moeten voldoen. Net zo als bij auto's en andere vervoersmiddelen moeten tankcontainers voldoen aan apk regels en certificering, die per tankcontainer kunnen verschillen. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen tankcontainers, die wel of niet gebruikt worden voor het transporteren van gevaarlijke goederen. Het bouwen en onderhouden van tankcontainers betreft werkzaamheden die overgelaten moeten worden aan de juiste vaklieden. In de meeste gevallen zal het bouwen van tankcontainers een samenspel zijn van verschillende vaklieden, die verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Het werken aan een carrosserie betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bewerken van plaatmateriaal voor de container zelf. Het beroep tank container monteur kan dus betrekking hebben op verschillende beroepen, die om verschillende opleidingen kunnen vragen. In alle gevallen is een tank container monteur een allround monteur en technicus. In de meeste gevallen zal een tank container monteur ook werkzaam zijn als onderhoudsmonteur. Ook het demonteren en monteren van leidingen en flenzen behoort tot de werkzaamheden van een tank container monteur. Als tank container monteur ben je in alle gevallen werkzaam voor een tankcontainerbedrijf, die verschillende tankcontainers kan bouwen en onderhouden voor verschillende opdrachtgevers.

Werken als tank container monteur

Een tank container monteur moet dus aangemerkt worden als allround monteur, die in de meeste gevallen inzetbaat is voor verschillende werkzaamheden. Denk hierbij aan het zelfstandig stellen van een diagnose, het uitvoeren van gasmetingen en druktesten, het keuren van materieel, het demonteren en monteren van leidingen en flenzen, het vervangen en aanbrengen van plaatmateriaal en aan het herstellen van schades aan frames. Ook het installeren en repareren van elektrische installaties behoort meestal tot de werkzaamheden van een tank container monteur. Voor welke werkzaamheden een tank container monteur precies verantwoordelijk is kan wel per tank container monteur verschillen. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van gespecialiseerde werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een ervaren tank container monteur wel aangemerkt moeten worden als allround medewerker. Een ervaren tank container monteur kan ook aangemerkt worden als onderhoudstechnicus en als revisietechnicus. Vanzelfsprekend is het opbouwen en onderhouden van tankcontainers in veel gevallen een samenspel tussen verschillende monteurs. In sommige gevallen kan ook de benaming assemblage monteur van toepassing zijn.

Gevaarlijke goederen vervoeren over land

Het vervoeren van goederen in tankcontainers zoals gevaarlijke goederen moet voldoen aan het Europese ADR verdrag waarbinnen precies is opgenomen hoe bepaalde stoffen en producten ingedeeld moeten worden. ADR staat voor "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". ADR heeft dus betrekking op het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de weg. Binnen Nederland maakt de ADR weer een onderdeel uit van het VLG. VLG staat weer voor het reglement voor Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. In het kort kunnen we ADR en VLG de basis noemen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden van gevaarlijke goederen.

Verschillende soorten tankcontainers:

  • Gastank (tankcontainer voor het vervoer van gassen).
  • Levensmiddelentank (waarin alleen levensmiddelen mogen).
  • Meercompartimententank (tankcontainer met één of twee tussenschotten).
  • Reefertank (product gekoeld vervoeren).
  • Silotank (tankcontainer voor het vervoer van granen en poeders).
  • Swapbodytank (heeft een vat dat groter is dan het frame).

Film: beroep tank container monteur:

Film: werken als carrosseriebouwer:

Opleidingen tot tank container monteur

Er zijn geen specifieke voorbeelden te noemen met betrekking tot een mogelijke opleiding tot tank container monteur. Tank container monteur is te algemeen omdat het betrekking kan hebben uiteenlopende soorten vaklieden zoals een carrosseriebouwer, een lasser of bijvoorbeeld een Apk-keurmeester. Deze verschillende beroepen hebben natuurlijk diverse raakvlakken met elkaar, maar verschillen onderling wel. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een tank container monteur minimaal over een Mbo-opleiding niveau vier zal moeten beschikken. Daarnaast zal er in de meeste gevallen ook VCA verwacht worden. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een tank container monteur werkzaam kan zijn

Een tank container monteur werkt voor gespecialiseerde carrosseriebouwers die zich richten op containerbouw, tankopleggers en tankcontainers. De werkzaamheden hebben betrekking op het bouwen van containers, het onderhouden van containers, het repareren van containers en het keuren van containers.

Competenties tank container monteur

De belangrijkste competentie van een tank container monteur is dat je beschikt over technische kennis. Een andere belangrijke competentie is dat je beschikt over de benodigde basiskennis van natuurkunde. Omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende collega's kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, zelfstandigheid, inzicht, leergierigheid, bijscholing, veiligheid, samenwerken en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tank container monteur

Het arbeidsmarktperspectief van een tank container monteur is redelijk te noemen. Het betreft zeer specifieke werkzaamheden waardoor het vinden van werk lastig kan zijn. Als je beschikt over de juiste opleidingen en werkmentaliteit zal het verkrijgen van een baan als tank container monteur natuurlijk niet onmogelijk zijn. De doorgroeimogelijkheden als tank container monteur zijn over het algemeen beperkt en kunnen bijvoorbeeld gezien worden in het worden van de chef-werkplaats.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tank container monteur

Een tank container monteur zal doorgaans onder het cao Goederenvervoer Nederland vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een tank container monteur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2300 en 3300 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Tank container monteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Tank container monteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Tank container monteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tank container monteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Tank container monteur.

Mijnzzp.nl