Tank container monteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Tank container monteur is een algemene benaming voor vaklieden die werken aan tankcontainers die op verschillende manieren voorkomen. Tankcontainers worden gebruikt voor het vervoeren van gassen, poeders, vloeistoffen en bulkgoederen. Bulkgoederen zijn goederen die niet verpakt zijn maar los vervoerd en gestort worden. Onder bulkgoederen verstaan we onder andere natte bulk en droge bulk. Natte bulk is bijvoorbeeld wijn, ruwe olie en vloeibare chemicaliën. Droge bulk is bijvoorbeeld weer graan, steenkool en ijzererts. Omdat er veel verschillende goederen vervoert kunnen worden door middel van tankcontainers bestaan er ook uiteenlopende soorten tankcontainers die aan strenge eisen moeten voldoen. Net zo als bij auto's en andere vervoersmiddelen moeten tankcontainers voldoen aan apk regels en certificering die per tankcontainer kunnen verschillen. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen tankcontainers die wel of niet gebruikt worden voor het transporteren van gevaarlijke goederen. Het bouwen en onderhouden van tankcontainers betreft werkzaamheden die alleen overgelaten kunnen worden aan de juiste vaklieden die beschikken over de benodigde kennis en ervaring. In de meeste gevallen zal het bouwen van tankcontainers een samenspel zijn met uiteenlopende soorten collega's, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Als tank container monteur ben je werkzaam voor gespecialiseerde bedrijven die uiteenlopende soorten tankcontainers kunnen bouwen en onderhouden voor verschillende soorten opdrachtgevers.

In veel gevallen zal een tank container monteur verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende soorten werkzaamheden, die per vakgebied kunnen verschillen. Het werken aan een carrosserie als tank container monteur betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bewerken met plaatmateriaal voor de container zelf. Een tank container monteur kan dus betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen die om verschillende opleidingen kunnen vragen. In alle gevallen is een tank container monteur een monteur, technicus en onderhoudsmonteur omdat tankcontainers uiteraard ook onderhouden moeten worden. Het opbouwen, repareren, onderhouden en keuren van tankcontainers vraag dus om verschillende soorten vaklieden die allemaal specifieke werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Gevaarlijke goederen vervoeren over land

Het vervoeren van goederen in tankcontainers zoals gevaarlijke goederen moet voldoen aan het Europese ADR verdrag waarbinnen precies is opgenomen hoe bepaalde stoffen en producten ingedeeld moeten worden. ADR staat voor "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". ADR heeft dus betrekking op het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de de weg. Binnen Nederland maakt de ADR weer een onderdeel uit van het VLG. VLG staat weer voor het reglement voor Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. In het kort kunnen we ADR en VLG de basis noemen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden van gevaarlijke goederen.

Verschillende soorten tankcontainers:

  • Gastank (tankcontainer voor het vervoer van gassen)
  • Levensmiddelentank (standaardtankcontainer waarin alleen levensmiddelen mogen)
  • Meercompartimententank (tankcontainer met één of twee tussenschotten in de tank)
  • Reefertank (product gekoeld vervoeren)
  • Silotank (tankcontainer voor het vervoer van granen en poeders)
  • Swapbodytank (heeft een vat dat groter is dan het frame)

Beroep tank container monteur:

Werken als carrosseriebouwer:

Opleidingen tot tank container monteur

Er zijn geen specifieke voorbeelden te noemen met betrekking tot een mogelijke opleiding tot tank container monteur. Tank container monteur is te algemeen omdat het betrekking kan hebben uiteenlopende soorten vaklieden zoals een carrosseriebouwer, een lasser of bijvoorbeeld een Apk-keurmeester. Deze verschillende beroepen hebben natuurlijk diverse raakvlakken met elkaar maar verschillen onderling wel. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een tank container monteur minimaal over een Mbo-opleiding niveau vier zal moeten beschikken. Daarnaast zal er in de meeste gevallen ook VCA verwacht worden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een tank container monteur werkzaam kan zijn

Een tank container monteur werkt voor gespecialiseerde carrosseriebouwers die zich richten op containerbouw, tankopleggers en tankcontainers. De werkzaamheden hebben betrekking op het bouwen van containers, het onderhouden van containers, het repareren van containers en het keuren van containers.

Competenties tank container monteur

Een van de belangrijkste competenties als tank container monteur is dat je beschikt over technisch inzicht specifiek gericht op containerbouw en containeronderhoud. Daarnaast kan ook vakkennis aangemerkt worden als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, zelfstandigheid, inzicht, leergierigheid, veiligheid, samenwerken en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tank container monteur

Het arbeidsmarktperspectief als tank container monteur is over het algemeen redelijk te noemen. Het betreft zeer specifieke werkzaamheden waardoor het vinden van werk lastig kan zijn. Als je beschikt over de juiste opleidingen en werkmentaliteit zal het verkrijgen van een baan als tank container monteur natuurlijk niet onmogelijk zijn. De doorgroeimogelijkheden als tank container monteur zijn over het algemeen beperkt en kunnen bijvoorbeeld gezien worden in het worden van de chef-werkplaats.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tank container monteur

Een tank container monteur zal doorgaans onder het Cao Goederenvervoer Nederland vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een tank container monteur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl