Politieagent

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Politieagent?

Een politieagent of agent is in dienst van de overheid en kan verschillende functies bekleden binnen de organisatie, zoals de functie agent, hoofdagent, politievrijwilliger of surveillant, of bijvoorbeeld werkzaam zijn als rechercheur. Daarnaast kent de politie verschillende eenheden met verschillende soorten specialisaties, zoals de luchtvaartpolitie, bereden politie, waterpolitie, spoorwegpolitie, milieupolitie, rechercheafdelingen, regionale politie, verkeerspolitie, en de vreemdelingpolitie. Daarnaast bestaan er nog diverse andere beroepen op het gebied van handhaving en veiligheid die niet direct onder verantwoordelijkheid van de politie vallen, maar die wel raakvlakken hebben met het beroep politieagent, zoals de bekende Boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) die verschillende taken overgenomen hebben van de politie. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde militaire politie, die binnen Nederland algemeen bekend is als de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee kan ook ingezet worden door de reguliere politie wanneer dit nodig mocht zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Politieagent

Wat is het salaris en tarief van een Politieagent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Politieagent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl