Politieagent

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Politieagent?

Een politieagent is een algemeen opsporingsambtenaar in dienst van de politie. Een politieagent kan verschillende functies bekleden binnen de politieorganisatie afhankelijk van het opleidingsniveau, zoals de functie surveillant, agent, hoofdagent of brigadier, of kan werkzaam zijn als politievrijwilliger. Daarnaast kan een politieagent werkzaam zijn als rechercheur binnen een rechercheafdeling. De politie maakt op verschillende manieren gebruik van politieagenten en afdelingen, zoals de luchtvaartpolitie, bereden politie, waterpolitie, milieupolitie, verkeerspolitie en de vreemdelingpolitie. Binnen deze politieonderdelen maakt de politie gebruik van verschillende politieagenten, die ook kunnen beschikken over specifieke vaardigheden. De inhoudelijke werkzaamheden van een politieagent kunnen dus verschillen per functie en afdeling. Een wijkagent zal bijvoorbeeld niet snel ingezet worden om gewone verkeerscontroles uit te voeren. Een wijkagent is een politieagent, die specifiek ingezet wordt om de orde binnen een bepaalde wijk te handhaven. Dit neemt niet weg dat een wijkagent ook andere politiewerkzaamheden buiten de wijk mag uitvoeren. Politiewerkzaamheden worden grofweg ingedeeld binnen de basispolitiezorg en de specialistische werkzaamheden. De basispolitiezorg heeft betrekking op het houden van toezicht op straat. Specialistische werkzaamheden betreft bijvoorbeeld de recherche, die onderzoek uitvoert na een inbraak of ander soort misdrijven. De complete politieorganisatie is verantwoordelijk voor het handhaven van de wet en de algemene veiligheid van alle burgers. De meeste mensen hebben alleen te maken met de politieagenten die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde op straat. Dit neemt niet weg dat de politie ook actief kan zijn op de achtergrond. Dit betreft meestal de specialistische politiewerkzaamheden, zoals het uitvoeren van rechercheonderzoek, het infiltreren binnen criminele organisaties, het uitvoeren van digitaal onderzoek en forensisch onderzoek.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Politieagent

Wat is het salaris en tarief van een Politieagent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Politieagent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Politieagent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Politieagent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl