Politieagent

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Politieagent?

Politieagent is een algemene benamingen voor personen die in dienst zijn bij de politie. Een politieagent kan verschillende functies bekleden binnen de politieorganisatie afhankelijk van het opleidingsniveau, zoals de functie surveillant, agent, hoofdagent of brigadier, of werkzaam zijn als politievrijwilliger. Daarnaast kan een politieagent werkzaam zijn als rechercheur binnen een rechercheafdeling. De politie maakt op veel verschillende manieren gebruik van verschillende soorten specialisaties en afdelingen zoals de luchtvaartpolitie, bereden politie, waterpolitie, milieupolitie, verkeerspolitie en de vreemdelingpolitie. Binnen al deze verschillende politieonderdelen maakt de politie gebruik van verschillende soorten politieagenten die ook weer kunnen beschikken over specifieke vaardigheden en opleidingen. De specifieke taken waarvoor een politieagent verantwoordelijk is hebben over het algemeen te maken met de soort werkzaamheden als politieagent. Een wijkagent zal bijvoorbeeld niet snel ingezet worden om te controleren op de snelheid van automobilisten op de snelweg. Een wijkagent is een politieagent die specifiek ingezet wordt om de orde binnen een bepaalde wijk te handhaven. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een wijkagent ook andere politiewerkzaamheden buiten de wijk mag uitvoeren. Politiewerkzaamheden worden grofweg ingedeeld binnen de basispolitiezorg en de specialistische werkzaamheden. De basispolitiezorg heeft betrekking op bijvoorbeeld het houden van toezicht op straat. Specialistische werkzaamheden betreft bijvoorbeeld de recherche die onderzoek uitvoert na een inbraak. De complete politieorganisatie is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de algemene veiligheid van alle burgers.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Politieagent

Wat is het salaris en tarief van een Politieagent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Politieagent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl