Docent verkeerstheorie auto

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent verkeerstheorieles auto is meestal een rijinstructeur, die naast de rijopleiding klassikaal theorieles geeft aan cursisten die bekend willen raken met de verkeersregels. De meeste grotere rijscholen bieden deze dienst aan omdat veel leerlingen dit als prettig ervaren. Wie wil leren voor de theorieles kan zich bij een rijschool aanmelden om les te volgen. In veel gevallen wordt er klassikaal les gegeven door een medewerker van de rijschool. Dit wordt over het algemeen mondeling en via een computer gedaan. Op deze manier worden de cursisten voorbereid op het daadwerkelijke examen bij het CBR. Het grote voordeel van het volgen van verkeerstheorieles op deze manier is dat de leerstof over het algemeen sneller opgepakt wordt door de studenten. Binnen Nederland mogen jongeren vanaf een leeftijd van zestien jaar theorie-examen afleggen. Het theoriecertificaat blijft anderhalf jaar geldig. Zoals eerder omschreven is een verkeerstheorieles docent in de meeste gevallen een ervaren rijinstructeur die tevens verantwoordelijk is voor het geven van theorieles. Het volgen van theorieles via een verkeersschool heeft als groot voordeel dat de verkeerstheorieles docent mondeling situaties kan toelichten wanneer bepaalde verkeersregels onduidelijk zijn voor cursisten. Dit kan via onlinetrainingen soms lastig zijn voor cursisten.

Het is dan ook in veel gevallen aan te raden om theorieles te volgen via een rijschool. Er zijn heel veel borden en regels in het verkeer van toepassing die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Wie onvoorbereid aan het theorie-examen deelneemt maakt dan ook grote kans te zakken. Buiten het kennen van de regels en borden komen er steeds meer andere zaken aanbod tijdens het examen zoals milieu, verkeersinzicht, techniek en menselijke beperking. Het alleen kennen van de regeltjes is dan ook in veel gevallen niet goed genoeg meer. Vooral de open vragen tijdens het theorie-examen kunnen nogal eens lastig zijn voor cursisten. Er zijn tegenwoordig ook voldoende verkeersscholen te vinden die zogenaamde eendaagse spoedcursussen aanbieden voor de theorieles waarbinnen cursisten aan het einde van de dag meteen examen kunnen afleggen waardoor het theoriecertificaat binnen een dag te halen is.

Belang van theorielessen

Theorielessen zijn voor alle verkeersdeelnemers belangrijk omdat zonder verkeersregels gevaarlijke situaties ontstaan op de weg. Omdat alle verkeersdeelnemers de verkeersregels moeten kennen worden veel ongelukken en andere problemen op de weg voorkomen. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom de politie veel verkeerscontroles uitvoert. Door het toezien op verkeersdeelnemers handhaaft de politie de verkeersveiligheid op de weg. Verkeersregels zijn juridisch vastgelegde regels waaraan alle verkeersdeelnemers zich moeten houden. Wanneer verkeersdeelnemers zich niet houden aan de verkeersregels kunnen ze boetes krijgen die afhankelijk van de soort overtreding hoog kunnen oplopen. Ook het tijdelijk of permanent afpakken van het rijbewijs behoort tot de mogelijkheden als het ernstige overtredingen betreft.

Verschillende soorten verkeersborden:

  • Borden die het begin of einde aangeven van een maximumsnelheid of adviessnelheid.
  • Verkeersborden die aangeven dat je voorrang hebt of voorrang moet verlenen.
  • Geslotenverklaringen die aangeven of je ergens in mag rijden.
  • Borden die aangeven of je ergens mag parkeren of stilstaan.
  • Overige verboden en geboden, bijvoorbeeld: inhaalverbod, keerverbod,
  • Verkeersborden die aangeven dat je de bebouwde kom inrijdt of verlaat.
  • Waarschuwingsborden (scherpe bocht, werk in uitvoering enzovoort)
  • Borden die te maken hebben met verkeersregels, bijvoorbeeld welke weggebruiker van de weg gebruik mag maken.
  • Bewegwijzering die aangeeft waar een weg naartoe leidt, of hoe je moet rijden om ergens te komen.
  • Informatieborden die bijvoorbeeld aangeven welke rijstroken zich afsplitsen, zodat je goed kunt voorsorteren.

Theorie examen auto leren:

Opleidingen tot docent verkeerstheorie auto

Er zijn specifieke opleidingen voor de verkeerstheorie van de auto beschikbaar. Over het algemeen wordt de theorieles gegeven door rijinstructeurs. Om rijinstructeur te worden moet er wel een beroepsopleiding gevolgd worden, die per voertuig verschillend kan zijn. De theorieles wordt over het algemeen klassikaal gegeven of via het internet thuis. Het grote voordeel van de verkeerstheorie klassikaal volgen is dat er een betere communicatie mogelijk is. De slagingskans voor de theorie is groter wanneer deze klassikaal gevold wordt. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de website theorie.nl om te oefenen voor de auto, bromfiets of motor.

Bedrijven waar een docent verkeerstheorie auto werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt de docent verkeerstheorie op de rijschool, waar een speciale ruimte is ingericht voor de theorieles. Naast de theorieles geeft de instructeur meestal ook gewoon rijles. Meestal is de theorieles in de avond.

Competenties docent verkeerstheorie auto

Als docent verkeerstheorie probeer je je kennis over het brengen aan de cursisten. Het duidelijk kunnen communiceren van de leerstof is eigenlijk het belangrijkste als docent. Meestal begint de les met veel uitleg over een bepaald onderwerp in het verkeer, en wordt er later op de avond een test afgenomen zoals dat bij het CBR ook gedaan zal worden. Tijdens de verschillende lessen probeert de docent de cursisten klaar te stomen voor het echte examen. Als docent probeer je cursisten te motiveren om thuis ook te leren en wijs je ze eventueel op hun zwakke plekken, zodat ze gericht kunnen leren voor de theorie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verkeerstheorie auto

Ondanks dat er veel cursisten thuis hun verkeerstheorie proberen te leren is er nog voldoende werk te vinden als docent verkeerstheorie. Het thuis leren is doorgaans minder dwingend en is zeker niet voor iedereen geschikt. Doorgroeien als docent verkeerstheorie is niet mogelijk. Het onderdeel theorieles is maar een klein stukje van de taken als docent. De meeste docenten geven ook gewoon rijles.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verkeerstheorie auto

Als docent verkeerstheorie werk je doorgaans veel in de avonduren, als de cursisten geen school of werk verplichtingen meer hebben. De theorielessen worden over het algemeen naast de gewone rijlessen gegeven. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie in loondienst zal afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 1700 en 2600 euro bruto verdienen. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen als er genoeg lesuren gemaakt worden, wat door de concurrentie soms moeilijk is.

Mijnzzp.nl