Minister

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Minister?

Een minister is een politicus die politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein. Als een minister niet de eindverantwoordelijke is voor een departement (ministerie) spreekt men van een minister zonder portefeuille. Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen binnen een departement, maar is niet de eindverantwoordelijke van het departement, omdat dit de minister is. Een minister zonder portefeuille mag wel meebeslissen en meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad. Ministers zonder portefeuille komen binnen Nederland voor sinds 1948 en zijn ingevoerd om ministers binnen bepaalde zware departementen extra te ondersteunen. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een minister met een portefeuille en een minister zonder portefeuille, omdat een minister zonder portefeuille niet de eindverantwoordelijke is van het departement en omdat deze geen eigen departement heeft. Als een politiek functionaris een minister ondersteunt zonder dat de politiek functionaris mag meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad spreekt men juist van een staatssecretaris en niet van een minister zonder portefeuille. Het woord minister stamt af van het Latijns en betekent dienaar. De functie minister is een belangrijke functie en een functie, waarbinnen je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Het zijn de ministers die belangrijke politieke beslissingen nemen, die alle burgers een bedrijven aangaan. Een minister is politiek verantwoordelijk voor de toegewezen beleidsterreinen. Dit houdt in dat ministers afgerekend worden op eventuele misstanden. Bij ernstige misstanden hebben Tweede Kamerleden de mogelijkheid om een motie van wantrouwen in te dienen. Bij brede steun van de motie van wantrouwen zal een minister moeten aftreden. Een minister kan er ook zelf voor kiezen om af te treden. Alle ministers maken samen met de koning onderdeel uit van de regering. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Minister

Wat is het salaris en tarief van een Minister? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Minister in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Minister

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Minister bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl