Minister

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Minister?

Een minister maakt onderdeel uit van de regering en geeft in veel gevallen leiding aan een departement. Maar dit laatste hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook ministers zijn zonder eigen departement. Als een minister geen leiding geeft aan een departement spreekt men van een minister zonder portefeuille. Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen binnen een departement, maar is niet de eindverantwoordelijke van het departement omdat dit een andere minister is. Een minister zonder portefeuille mag wel meebeslissen en meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad. Ministers zonder portefeuille komen binnen Nederland voor sinds 1948 en zijn ingevoerd om ministers binnen bepaalde zware departementen extra te ondersteunen. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een minister en een minister zonder portefeuille, omdat een minister zonder portefeuille niet de eindverantwoordelijke is van het departement en omdat deze geen eigen departement heeft. Als een politiek functionaris een minister ondersteunt zonder dat de politiek functionaris mag meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad spreekt men juist weer van een staatssecretaris en niet van een minister zonder portefeuille. Het woord minister stamt af van het Latijns en betekent dienaar. De functie minister is een belangrijk functie en ook een functie waarbinnen je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Het zijn de ministers die belangrijke politieke beslissingen nemen die alle burgers een bedrijven aangaan. Een minister is ook politiek verantwoordelijk voor de toegewezen beleidsterreinen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Minister

Wat is het salaris en tarief van een Minister? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Minister in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl