Uitvaartbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een uitvaartbegeleider of uitvaartverzorger is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de uitvaart van overleden personen. Een uitvaart gaat gepaard met verschillende handelingen en plechtigheden, die gezamenlijk de uitvaart genoemd worden. Een uitvaart heeft niet alleen betrekking op begrafenissen, omdat een uitvaart ook een crematie kan betreffen. Als uitvaartbegeleider ben je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de uitvaart, zoals het overleggen met de nabestaanden of de familie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gewenste rouwkaarten, de tekst op de rouwkaarten, het soort bloemen, het aantal bloemen, de kist, de urn, de muziek, de rouwauto, het aantal volgauto's, de kerk en het rouwcentrum. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een uitvaartbegeleider dan ook het beste omschrijven als het regelen van de uitvaart, waarbinnen veel aandacht is voor de specifieke wensen van de overledene, de nabestaanden en/of de familie. Het beroep uitvaartbegeleider betreft een bijzonder beroep, waarbinnen emoties over het algemeen niet los gezien kunnen worden van de inhoudelijke werkzaamheden. Je moet dan ook over de juiste persoonlijkheid beschikken om te kunnen werken als uitvaartbegeleider. Sensitiviteit is als uitvaartbegeleider een belangrijk woord, omdat het op de juiste manier omgaan met moeilijke en soms lastige situaties wel erg belangrijk is. Naast sensitiviteit is betrokkenheid aan te merken als belangrijke competentie, omdat nabestaanden over het algemeen veel behoefte hebben aan steun en een helpende hand. Het uit handen nemen van de zorg (de uitvaart) is als uitvaartbegeleider dan ook erg belangrijk. De belangrijkste taak van een uitvaartbegeleider is ervoor zorgen dat alle besproken wensen ook op de juiste manier uitgevoerd worden.

Een uitvaartbegeleider is dus een dienstverlener gericht op de uitvaart van mensen. Het is niet zo dat alle uitvaartbegeleiders automatisch ook de uitvaart zullen begeleiden, omdat hiervoor ook één of meerdere aparte uitvaartleiders aangesteld kunnen worden. Dit is afhankelijk van de uitvaartonderneming. Een uitvaartleider is wel net zoals de uitvaartbegeleider dienstverlenend werkzaam. Het is de uitvaartbegeleider die alle wensen met de nabestaanden en/of familie doorneemt en mogelijk maakt en het is de uitvaartleider die aanwezig zal zijn tijdens de uitvaart. Binnen de praktijk kan een uitvaartbegeleider ook werkzaam zijn als uitvaartleider, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In de meeste gevallen zal de uitvaartbegeleider alle wensen van de nabestaanden en/of familie doornemen, de afspraken maken en zal de uitvaartbegeleider de daadwerkelijke uitvaart verzorgen.

Werken als uitvaartbegeleider

De werkzaamheden van een uitvaartbegeleider kunnen aangemerkt worden als moeilijk en zwaar, omdat een uitvaartbegeleider vaak te maken krijgt met emotionele situaties. Daarnaast zal de tijdsdruk meestal hoog zijn omdat er veel zaken geregeld moeten worden in een korte periode. Van een uitvaartbegeleider mag verwacht worden dat deze zeer professioneel is en kennis van zaken heeft. Ook meer praktische zaken behoren tot het takenpakket van een uitvaartbegeleider, zoals het voeren van administratie, budgetbewaking en het onderhouden van contacten met toeleveranciers en andere dienstverleners.

Bijzonder beroep:

Opleidingen tot uitvaartbegeleider

Wie een carrière wenst als uitvaartbegeleider kan het beste kiezen voor een particuliere onderwijsinstelling, omdat er via gewone scholen geen gerichte opleidingen aangeboden worden. De opleiding uitvaartverzorger is over het algemeen alleen toegankelijk voor mensen die minimaal beschikken over een Mbo-niveau vier opleiding. De opleiding tot uitvaartbegeleider zal doorgaans ongeveer één jaar in beslag nemen, waarbinnen je ook stage zal lopen. Zie voor meer informatie ook de website docendo en stichting keurmerk uitvaartzorg (SKU) waar meer informatie te vinden is. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een uitvaartbegeleider werkzaam kan zijn

Een uitvaartbegeleider is over het algemeen werkzaam voor een uitvaartbedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat een ervaren uitvaartbegeleider werkzaam is als ondernemer binnen een eigen uitvaartonderneming. Waar een uitvaartbegeleider precies werkzaam is, is ook afhankelijk van de genoten opleidingen, omdat het beroep uitvaartbegeleider in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Een uitvaartbegeleider kan bijvoorbeeld ook gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van uitvaartbegeleiding. Een uitvaartbegeleider kan ook werkzaam zijn voor een crematorium of begraafplaats. In de meeste gevallen werkt een uitvaartbegeleider in opdracht van een verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan Dela Uitvaart.

Competenties uitvaartbegeleider

Als uitvaartbegeleider is het belangrijk dat je over de juiste competenties beschikt. Eén van de belangrijkste competenties als uitvaartbegeleider is je integriteit en inlevingsvermogen. Daarnaast moeten je communicatieve vaardigheden zeer sterk zijn. Omdat je als uitvaartbegeleider ieder moment van de dag ingeschakeld kan worden zul je over een ruime flexibele instelling moeten beschikken. Ook organisatorisch gezien moet je snel kunnen schakelen, omdat afspraken en beslissingen in de meeste gevallen snel genomen moeten worden. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je over groot verantwoordelijkheidsgevoel moet beschikken als uitvaartbegeleider, omdat je een belangrijke rol hebt. Algemeen belangrijke woorden zijn gastheerschap, sensitiviteit, luisteren, plannen, organiseren en professionaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitvaartbegeleider

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide uitvaartbegeleider is over het algemeen goed te noemen, omdat er een grote vraag is naar vakmensen binnen de uitvaartbranche. De doorgroeimogelijkheden als uitvaartbegeleider moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat er verbreding ontstaat binnen het vakgebied. Naast uitvaartverzorging bestaan er nog diverse andere specialisaties, zoals de specialisatie stervensbegeleider of mortuarium medewerker.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitvaartbegeleider

Als uitvaartbegeleider zal je over het algemeen onder de cao uitvaartbranche vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een uitvaartbegeleider werkzaam in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 3300 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Uitvaartbegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitvaartbegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl