Grafdelver

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep grafdelver
Werken als grafdelver
Taken als grafdelver:
Baan als grafdelver:
Grafdelven bij strenge vorst:
Opleidingen tot grafdelver
Bedrijven waar een grafdelver werkzaam kan zijn
Competenties grafdelver
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grafdelver
Arbeidsvoorwaarden en salaris grafdelver
Eigen bedrijf starten als Grafdelver
Boekhoudprogramma vergelijken Grafdelver

Beroep grafdelver

Een grafdelver voert verschillende werkzaamheden uit op een begraafplaats. Een van de belangrijke werkzaamheden is het delven van graven. Dat betekent dat de grafdelver de grond gereedmaakt voor de begrafenis om de kist in de grond te laten zakken. Na afloop van de begrafenis is het eveneens de taak om het graf weer te sluiten. De feitelijke werkzaamheden hebben dan ook betrekking op het weghalen van grond om een opening te creëren. Na afloop gebruikt de grafdelver de grond weer om het open graf te dichten. Bij een islamitische begrafenis dicht de grafdelver het graf niet, maar laat dit naar wens aan de nabestaanden over. Naast het graf blijft dan zand liggen dat de nabestaanden gebruiken om met een schep het graf te dichten. Over het algemeen wordt er voor het verwijderen van grond gebruikgemaakt van machines. Bijvoorbeeld op grote algemene begraafplaatsen. Er zijn echter ook begraafplaatsen waar het niet mogelijk is om met de machine bij te komen. In dat geval is er sprake van het delven van graven op handmatige manier, zoals op hele oude begraafplaatsen of op oude gedeeltes van een begraafplaats. De graafwerkzaamheden met een machine beginnen doorgaans met het plaatsen van een bekisting van bijvoorbeeld aluminium. Deze bekisting heeft een belangrijke functie. Daarmee wordt voorkomen dat omliggende graven bijvoorbeeld inzakken. De grafdelver houdt rekening met de diepte. Bij één diep is er bijvoorbeeld sprake van een diepte van anderhalve meter. Bij twee diep is het graf twee meter diep, zoals bij een familiegraf voorkomt. Overigens bepaalt de grondwaterstand ook of het mogelijk is om twee diep of een diep te graven. Daarom komt het in dorpen voor dat de grafdelver alleen maar één diep graven maakt.

Werken als grafdelver

Een andere benaming voor grafdelver is tegenwoordig ook wel machinist-grafdelver. De term doodgraver wordt eveneens wel gebruikt. Er zijn grafdelvers die de werkzaamheden fulltime verrichten en al dan niet daarbij ook de werkzaamheden van een hovenier uitvoeren. Bijvoorbeeld om de begraafplaats netjes te houden en de paden te onderhouden. Het delven van graven vindt overigens altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de begraafplaats. De uitvaartbegeleider geeft bij een overlijden bij de wens van de overledenen om begraven te worden opdracht voor het delven van een graf. Ook heeft een grafdelver niet alleen met het creëren van nieuwe graven te maken. Het komt ook voor dat een grafdelver graven moet openen. Bijvoorbeeld om oude graven te ruimen.

Daarnaast krijgt een grafdelver soms de opdracht om een graf van een overleden persoon te openen in het kader van forensisch onderzoek. De opdracht daarvoor komt dan meestal via een officier van justitie. Indien er sprake is van het openen van een graf in het kader van forensisch onderzoek is er een link met andere beroepen. Bijvoorbeeld met de functie van forensisch onderzoeker en obductie-assistent. Het doel van het onderzoek is dan om bewijs te vergaren. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een onderzoek naar mogelijke slachtoffers van een misdrijf.

Taken als grafdelver:

  • Diepte bepalen.
  • Bekisting plaatsen.
  • Grond verwijderen.
  • Graf delven.
  • Graf dichtmaken.
  • Graf openmaken.
  • Graf ruimen.

Baan als grafdelver:

Grafdelven bij strenge vorst:

Opleidingen tot grafdelver

Er is voor het uitoefenen van de functie van grafdelver geen specifieke opleiding van toepassing. Indien de functie uitsluitend bestaat uit het delven van graven dan is het handig om ervaring te hebben als minikraanmachinist of als grondwerker. Bij een gecombineerde functie, zoals met het onderhoud van de begraafplaats, is kennis en ervaring in de groenvoorziening van belang. Een opleiding tot hovenier is in dat geval een prima basis om als grafdelver-hovenier werkzaam te zijn. In andere situaties is het ook mogelijk dat de functie van grafdelver met andere werkzaamheden gecombineerd wordt. Dus naast hovenierswerkzaamheden bijvoorbeeld met werkzaamheden als beheerder van de begraafplaats. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een grafdelver werkzaam kan zijn

Je kan als grafdelver voor uiteenlopende organisaties werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in dienst van een uitvaartondernemer, maar ook onder contract bij een begraafplaats. Verder is het mogelijk om als zelfstandig grafdelver te werken, waarbij je ondernemer bent. Zo bestaat ook nog de mogelijkheid om in dienst van een gemeente te komen. Bijvoorbeeld door werkzaam te zijn op een gemeentelijke begraafplaats, waarbij je als grafdelver als ambtenaar in dienst van de gemeente bent.

Competenties grafdelver

Het vak van grafdelver vereist bepaalde competenties. Het is bijvoorbeeld van groot belang om respectvol te zijn, omdat je werkzaamheden verricht op een begraafplaats. Het is eveneens van belang om over technisch inzicht aangaande grondwerkzaamheden te beschikken. Een representatieve uitstraling is eveneens van belang omdat je onderdeel bent van het visitekaartje van de begraafplaats. Daarnaast is het belangrijk om over een dienstverlenende instelling te beschikken. Bijvoorbeeld als je ook deels de functie van beheerder van de begraafplaats vervult. Verder is het delven van graven fysiek werk en dien je lichamelijk in staat te zijn om fysiek werk te verrichten. Het moet ook bij je passen om op een begraafplaats werkzaam te zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grafdelver

Er zijn altijd graven nodig om de laatste wens van overledenen te vervullen in de vorm van een begrafenis. Dat neemt niet weg dat er met de verandering van technieken er tegenwoordig meerdere vormen zijn om de uitvaart vorm te geven. Er kiezen steeds meer mensen voor een crematie in plaats van een begrafenis. Dat heeft onder meer met de kosten te maken die voor een begrafenis veel hoger zijn gelegen. Een van de nieuwere technieken voor de uitvaart betreft het resoneren. Indien er sprake is van meer keuze heeft dat mogelijk tot gevolg dat het arbeidsperspectief voor een grafdelver minder gunstig is. Voor wat betreft de doorgroeimogelijkheden zijn deze eveneens beperkt te noemen. Het is wel mogelijk om de functie van grafdelver uit te breiden en te combineren met de werkzaamheden van een hovenier. Of door ook werkzaamheden als beheerder van een begraafplaats uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris grafdelver

Het salaris van een grafdelver bevindt zich bruto tussen de 1.700 euro en 2.300 euro per maand. Er is dan sprake van een volledige werkweek. De overige arbeidsvoorwaarden zijn onder meer afhankelijk van de werkgever. Indien de grafdelver bij de gemeente in dienst is als ambtenaar geldt bijvoorbeeld de cao voor ambtenaren. Bij andere werkgevers is een andere cao van toepassing. Werkt de grafdelver zelfstandig dan stelt deze een eigen uurtarief vast, net als de overige arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Grafdelver

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Grafdelver, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Grafdelver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Grafdelver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Grafdelver.

Mijnzzp.nl