Grafdelver

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Grafdelver?

Een grafdelver voert verschillende werkzaamheden uit op een begraafplaats. Een van de belangrijke werkzaamheden is het delven van graven. Dat betekent dat de grafdelver de grond gereedmaakt voor de begrafenis om de kist in de grond te laten zakken. Na afloop van de begrafenis is het eveneens de taak om het graf weer te sluiten. De feitelijke werkzaamheden hebben dan ook betrekking op het weghalen van grond om een opening te creëren. Na afloop gebruikt de grafdelver de grond weer om het open graf te dichten. Bij een islamitische begrafenis dicht de grafdelver het graf niet, maar laat dit naar wens aan de nabestaanden over. Naast het graf blijft dan zand liggen dat de nabestaanden gebruiken om met een schep het graf te dichten. Over het algemeen wordt er voor het verwijderen van grond gebruikgemaakt van machines. Bijvoorbeeld op grote algemene begraafplaatsen. Er zijn echter ook begraafplaatsen waar het niet mogelijk is om met de machine bij te komen. In dat geval is er sprake van het delven van graven op handmatige manier, zoals op hele oude begraafplaatsen of op oude gedeeltes van een begraafplaats. De graafwerkzaamheden met een machine beginnen doorgaans met het plaatsen van een bekisting van bijvoorbeeld aluminium. Deze bekisting heeft een belangrijke functie. Daarmee wordt voorkomen dat omliggende graven bijvoorbeeld inzakken. De grafdelver houdt rekening met de diepte. Bij één diep is er bijvoorbeeld sprake van een diepte van anderhalve meter. Bij twee diep is het graf twee meter diep, zoals bij een familiegraf voorkomt. Overigens bepaalt de grondwaterstand ook of het mogelijk is om twee diep of een diep te graven. Daarom komt het in dorpen voor dat de grafdelver alleen maar één diep graven maakt.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Grafdelver

Wat is het salaris en tarief van een Grafdelver? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Grafdelver in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Grafdelver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Grafdelver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl