Notaris

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Notaris?

Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, die bij wet over de bevoegdheden beschikt om authentieke akten te verlijden. Het verlijden van authentieke akten heeft betrekking op het opstellen en waarmerken van documenten. Zonder waarmerk van een notaris spreekt men van overeenkomsten en niet van authentieke akten. Het verlijden is een juridische term voor het opstellen van aktes. Een notaris heeft te maken met het personen- en familierecht, onroerende zaak-recht en het rechtspersonenrecht. In alle gevallen moet een notaris gezien worden als onpartijdige functionaris, die vanwege zijn ambt bevoegd is om notariële akten op te maken. In de Nederlandse wet is precies opgenomen wanneer iemand van een notaris gebruik dient te maken. In Nederland zijn alle notarissen lid van de KNB, wat voor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staat. Het beroep notaris is als geen ander beroep aan te merken als vertrouwelijk beroep, omdat een notaris met vertrouwelijke informatie te maken heeft. Van een notaris mag dan ook absolute geheimhouding verwacht worden. Daarnaast moet een notaris onafhankelijk zijn en zeer nauwkeurig werken, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden met betrekking tot aktes. Een notaris werkt onder de Wet op het notarisambt, waarbinnen alle regels zijn opgenomen waaraan de notaris behoort te voldoen. Wat veel mensen niet weten is dat een notaris ook geraadpleegd kan worden als iemand op een specifiek gebied informatie nodig heeft. Daarnaast is het mogelijk om overeenkomsten te laten ondertekenen door een notaris. Een overeenkomst is een onderhandse akte, die ook geregistreerd kan worden door een notaris. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat wel een keer te maken met een notaris. De notaris stelt op verschillende gebieden aktes op, zoals op het gebied van personen- en familierecht, onroerende zaakrecht en rechtspersonenrecht. Voor al dit soort zaken eist de Nederlandse wet dat er een notariële akte opgesteld wordt om de akte geldig te laten zijn.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Notaris

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Notaris

Wat is het salaris en tarief van een Notaris? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Notaris in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Notaris zijn vaak ook:

Boekhoudsoftware vergelijken voor Notaris

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Notaris bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl