Notaris

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Notaris?

Een notaris is een openbaar ambtenaar die bij wet speciale bevoegdheden heeft om bepaalde specifieke taken uit te voeren. Over het algemeen betreft dit het personen- en familierecht, het onroerendezaakrecht en het rechtspersonenrecht. In alle gevallen moet een notaris gezien worden als een onpartijdige functionaris, die vanwege zijn ambt bevoegd is om notariële akten op te maken. In de Nederlandse wet is precies opgenomen wanneer iemand van een notaris gebruik dient te maken. Wat veel mensen niet weten is dat een notaris ook geraadpleegd kan worden als iemand op een specifiek gebied informatie nodig heeft. In Nederland zijn alle notarissen lid van de KNB, wat voor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staat. Het beroep notaris is als geen ander beroep aan te merken als een vertrouwelijk beroep, omdat een notaris veel met vertrouwelijke informatie te maken zal krijgen. Van een notaris mag dan ook absolute geheimhouding verwacht worden. Daarnaast moet een notaris onafhankelijk zijn en zeer nauwkeurig werken, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden met betrekking tot aktes. Een notaris werkt onder de Wet op het notarisambt, waarbinnen alle regels zijn opgenomen waaraan de notaris behoort te voldoen. Een notaris moet dus gezien worden als openbaar ambtenaar en jurist die over bepaalde bevoegdheid beschikt om specifieke rechtshandelingen te mogen uitvoeren.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Notaris

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Notaris

Wat is het salaris en tarief van een Notaris? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Notaris in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl