Toezichthouder

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Toezichthouder?

Een toezichthouder is een ambtenaar of organisatie die speciaal aangesteld is door de overheid. De belangrijkste taak van een toezichthouder is het houden van toezicht op wet- en regelgeving en de naleving hiervan. De term toezichthouder is vrij algemeen en kan van toepassing zijn op veel gebieden, zoals op milieugebied, kunstgebied, bouwgebied, telecomgebied, onderwijsgebied en gezondheidsgebied. Een toezichthouder ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en kan eventueel bestuursdwang toepassen of andere maatregelen nemen als dit nodig mocht zijn, zoals het stil leggen van werkzaamheden. Het werkgebied van een toezichthouder behoort toe tot het bestuursrecht. Een toezichthouder is werkzaam voor een onafhankelijk en onpartijdig instituut die als belangrijkste taak heeft het houden van toezicht. Daarnaast kan een toezichthouder over het algemeen een belangrijke adviserende rol hebben als bedrijven, instellingen of organisaties tegen bepaalde problemen aanlopen. De overheid maakt op veel manieren gebruik van toezichthouders, omdat gespecialiseerde toezichthouders beschikken over veel marktkennis. Met andere woorden weet een goede toezichtouder precies wat er wel en niet mag binnen bepaalde markten. Door deze specifieke kennis kunnen toezichthouders in de meeste gevallen snel ingrijpen en handhaven als dat nodig mocht zijn. Een toezichthouder kan dan ook op een snellere manier beslissingen nemen dan bijvoorbeeld een minister, omdat een minister niet in alle gevallen over specifieke marktkennis beschikt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een toezichthouder het beste omschrijven als het voorkomen van maatschappelijk ongewenste situaties.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Toezichthouder

Wat is het salaris en tarief van een Toezichthouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Toezichthouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl