Toezichthouder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Toezichthouder?

Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving. Als toezichthouder ben je voornamelijk actief binnen het bestuursrecht, maar komt het ook voor dat je te maken krijgt met het strafrecht. De overheid maakt op verschillende manieren gebruik van toezichthouders, omdat specialistische kennis binnen bepaalde markten belangrijk is. Met andere woorden weet een toezichtouder precies, wat er wel en niet mag binnen markten. Door deze specifieke kennis kunnen toezichthouders snel ingrijpen en handhaven als dat nodig is. Een toezichthouder kan dan ook op een snellere manier beslissingen nemen dan bijvoorbeeld een minister, omdat een minister niet over specifieke marktkennis beschikt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een toezichthouder het beste omschrijven als het voorkomen van maatschappelijk ongewenste situaties. De term toezichtouder is vrij algemeen, omdat er verschillende toezichthouders zijn. Denk bijvoorbeeld aan het agentschap telecom, de inspectie leefomgeving en transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Alle toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het handhaven van wet- en regelgeving. Daarnaast zijn toezichthouders verantwoordelijk voor advieswerkzaamheden als ondernemers of bestuurders tegen bepaalde problemen of onduidelijkheden aanlopen. De bevoegdheden die toezichthouders hebben moeten niet onderschat worden, omdat ondernemers en werknemers een medewerkingsplicht hebben. Dit houdt in dat toezichthouders over de bevoegdheid beschikken om relevante informatie op te vragen om eventuele misstanden te kunnen onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van digitale dragers en mobiele telefoons.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Toezichthouder

Wat is het salaris en tarief van een Toezichthouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Toezichthouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Toezichthouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Toezichthouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl