Team Mijnzzp

Bedrijfsongeval werknemer

Ben je zzp'er en heb je personeel in dienst dan bestaat er altijd een risico dat een van de werknemers te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Dat kan een ongeluk met een machine zijn, maar ook een val van een ladder. Als een van je werknemers een bedrijfsongeval krijgt, zijn er verschillende stappen om te nemen.

Licht bedrijfsongeval

Bij een licht bedrijfsongeval waarbij je werknemer niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan en waarbij sprake is van volledig herstel, registreer je het ongeval. De registratie neem je in de eigen administratie op. Er geldt een verplichte registratie als je werknemer minimaal drie dagen geen werk kan verrichten of als deze wel naar het ziekenhuis moet.

Rapport opmaken

Je maakt ook een rapport over het ongeval en neemt daarin een uitgebreide beschrijving op. Bijvoorbeeld met de vermelding waar en wanneer het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Ook vermeld je de betrokkenen en beschrijf je welke maatregelen er door je bedrijf waren genomen om het bedrijfsongeval te voorkomen. In het rapport neem je de oorzaak van het ongeval eveneens op. Het is aan te raden om het RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) te bekijken en eventueel aan te passen.

Zwaar bedrijfsongeval

Bij een zwaar bedrijfsongeval neem je contact op met de Inspectie SZW en maak je melding van het bedrijfsongeval. Bij uitval van de werknemer geef je het bedrijfsongeval eveneens door aan het UWV. Het is belangrijk om contact op te nemen met je verzekeraar als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten of een andere verzekering waar je in het kader van het bedrijfsongeval een beroep op kan doen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Heb je geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan kan de werknemer je bedrijf aansprakelijk stellen en dat kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het is daarom ook verstandig als je nog geen AVB hebt deze af te sluiten. Er zijn dan meerdere soorten schades verzekerd die jij of je werknemers tijdens de uitvoering van werkzaamheden veroorzaken. De volgende stappen die je bij een zwaar bedrijfsongeval moet nemen, zijn hetzelfde als bij een licht bedrijfsongeval. Je registreert het bedrijfsongeval, maakt een rapport op en begint een nieuwe RI&E.

Mijnzzp.nl