Arbeidsinspecteur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Arbeidsinspecteur?

Als arbeidsinspecteur ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de arbeidsomstandighedenwetgeving. De arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) is speciale wetgeving die regels bevat voor werkgevers en werknemers en betrekking heeft op de gezondheid, welzijn en veiligheid van werknemers inclusief zelfstandig ondernemers. De belangrijkste taak als arbeidsinspecteur is het toezien op de naleving van de Arbowet, inclusief het opsporen van mogelijke overtredingen en het stoppen van overtredingen. Door het handhaven van de Arbowet is het de bedoeling dat er geen ongevallen kunnen gebeuren op werklocaties en dat werknemers niet ziek worden. Naast het houden van toezicht is het niet ondenkbaar dat een arbeidsinspecteur ook preventief adviezen zal geven, zonder dat hij of zij direct handhaaft. De Arbowet is geen wetgeving met vaste richtlijnen omdat de Arbowet gezien moet worden als een kaderwet die bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de arbeidsomstandighedenwet, het arbeidsomstandighedenbesluit, de arbeidsomstandighedenregeling en de arbobeleidsregels. Een kaderwet of raamwet is speciale regelgeving die bestaat uit algemene wetgeving en dus geen gedetailleerde regels bevat. Dit betekent dat de regels binnen de Arbowet aangepast kunnen worden als de omstandigheden dit toelaten. Flexibiliteit binnen de Arbowet is belangrijk omdat specifieke situaties om specifieke oplossingen kunnen vragen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Arbeidsinspecteur

Wat is het salaris en tarief van een Arbeidsinspecteur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arbeidsinspecteur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl