Arbeidsinspecteur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Arbeidsinspecteur?

Een arbeidsinspecteur is verantwoordelijk voor inspectiewerkzaamheden, die te maken hebben met de arbeidsomstandighedenwet. De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is wetgeving, die betrekking heeft op de gezondheid en veiligheid van werknemers. De belangrijkste taak van een arbeidsinspecteur is het toezien op de naleving van de Arbowet, inclusief het opsporen van mogelijke overtredingen en het stopzetten van overtredingen. Door het handhaven van de Arbowet is het de bedoeling dat er zich geen onveilige situaties voordoen op werklocaties en dat werknemers niet ziek worden door werkomstandigheden. Naast het houden van toezicht is het denkbaar dat een arbeidsinspecteur preventieve adviezen zal geven, zonder dat hij of zij direct handhaaft. De Arbowet is geen wetgeving met vaste richtlijnen, omdat de Arbowet gezien moet worden als kaderwet, die bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de arbeidsomstandighedenwet, het arbeidsomstandighedenbesluit, de arbeidsomstandighedenregeling en de arbobeleidsregels. Een kaderwet of raamwet is speciale regelgeving, die bestaat uit algemene wetgeving en dus geen gedetailleerde regels bevat. Dit betekent dat de regels binnen de Arbowet aangepast kunnen worden als de omstandigheden dit toelaten. Flexibiliteit binnen de Arbowet is belangrijk, omdat specifieke situaties om specifieke oplossingen kunnen vragen. Een arbeidsinspecteur is dus een ambtenaar, die toeziet op de veiligheid van werknemers door het controleren van bedrijven. Hierbinnen speelt veiligheid en gezondheid op de werklocatie een belangrijke rol. Naast het controleren op veiligheid en gezondheid van werknemers zal een arbeidsinspecteur toezien op mogelijke illegale tewerkstelling. De taken van een arbeidsinspecteur zijn dan ook divers te noemen en kunnen variëren van het geven van waarschuwingen tot het uitdelen van boetes. Ook het direct stilleggen van werkzaamheden kan gedaan worden door een arbeidsinspecteur als hij of zij dit nodig acht.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Arbeidsinspecteur

Wat is het salaris en tarief van een Arbeidsinspecteur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arbeidsinspecteur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Arbeidsinspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeidsinspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl