Team Mijnzzp

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding voor zzp'ers komt minder vaak voor dan bij werknemers in loondienst. Toch zijn er in de praktijk een aantal situaties, waarin je als ondernemer te maken kan krijgen met een concurrentiebeding. Doorgaans beperkt een dergelijk beding je in je vrijheid en het is belangrijk te weten waar je op moet letten.

Concurrentiebeding zzp'er?

Een concurrentiebeding voor zzp'ers is een bepaling die in een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht of werkzaamheden wordt opgenomen. De inhoud betreft een beperking van het uitvoeren van werkzaamheden als ondernemer voor een specifieke periode of locatie. Hiermee voorkomt de opdrachtgever dat je als ondernemer na of tijdens de werkzaamheden een concurrent wordt.

Praktijksituaties

Een voorbeeld van een concurrentiebeding voor zzp'ers in de praktijk is dat als je als ondernemer voor jezelf begint vanuit loondienst. Het kan zijn dat er in het contract met je werkgever sprake was van een dergelijk beding. Een ander voorbeeld is als je op zelfstandige basis een contract hebt getekend met een klant waarin een dergelijke bepaling is opgenomen. Er bestaan voor werknemers specifieke regels aangaande concurrentiebedingen, maar voor zzp'ers geldt dat niet.

Algemene beginsel van contractenrecht

Daar waar voor werknemers bij wet regels zijn voorgeschreven (art. 7:653 BW), geldt voor zzp'ers dat er sprake is van toepassing van het algemene beginsel van contractenrecht. Dit is een heel ander uitgangspunt, waarbij partijen met elkaar afspraken overeenkomen, waaraan zij zich verbinden. Zelfs indien dat veel hinder oplevert.

Inperking van vrijheid

Overigens is er geen specifieke definitie van toepassing op een concurrentiebeding, want de inhoud kan allerlei vormen aannemen. Er is voor ondernemers echter wel een beperking van de vrijheid om te ondernemen aan verbonden. Daarom is het belangrijk dat je goed moet overwegen om je handtekening onder een contract met een concurrentiebeding voor zzp'ers te zetten.

Verder geldt dat het niet is dat alles maar onder een beding mag vallen. Een verbintenis dient volgens de wet wel bepaalbaar te zijn. Het is ook nog zo dat als het beding te strikte regels omvat dat de Belastingdienst de mening kan zijn toegedaan dat er in feite sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

Boekhouding doen

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Lees ook: Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden

Mijnzzp.nl