Team Mijnzzp

Zakenmensen

Heb je als ondernemer personeel in dienst en is er sprake van een verbod op nevenwerkzaamheden? In dat geval is het belangrijk te weten dat er een wijziging aankomt op basis van een EU-richtlijn. Het is de bedoeling dat er in de EU-arbeidsvoorwaarden nieuwe transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. Dat betekent onder meer dat er een wijziging komt betreffende het verbod op nevenwerkzaamheden. Het is onder andere in de toekomst niet meer zomaar toegestaan om een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen. Vanzelfsprekend zal niet iedere ondernemer met deze nieuwe regeling te maken hebben.

Inhoudsopgave
Alleen verbod met rechtvaardigingsgrond
Toestemming vragen aan werkgever
Oordeel van kantonrechter

Alleen verbod met rechtvaardigingsgrond

Het is met het opvolgen van de nieuwe regels vanaf 1 augustus 2022 niet meer mogelijk om zonder meer aan werknemers te verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten. Hoewel het tot nu toe in veel branches normaal is werknemers te verbieden om ergens anders te werken, geldt dat de nieuwe richtlijn voorschrijft dat een verbod alleen met rechtvaardigingsgrond is toegestaan. Het gaat hier om een objectieve rechtvaardigingsgrond waar de toetsing achteraf op plaatsvindt door de kantonrechter als een werkgever een werknemer verbiedt om nevenwerkzaamheden te verrichten.

Toestemming vragen aan werkgever

Het is op dit moment in de praktijk vaak zo dat er in arbeidsovereenkomsten een beding is opgenomen dat een werknemer toestemming dient te vragen om voor een ander bedrijf te gaan werken. Als een werknemer daar na 1 augustus om vraagt, is het alleen mogelijk om een beroep te doen op het verbod van nevenwerkzaamheden als daar een rechtvaardigingsgrond voor aanwezig is. Het is overigens niet nodig om in de arbeidsovereenkomst bij het beding al aan te geven wat mogelijke rechtvaardigingsgronden zijn. Dat is ook logisch, want het is niet altijd vooraf mogelijk om in te schatten welke rechtvaardigingsgrond op het betreffende moment van toepassing is.

Oordeel van kantonrechter

Mocht je in de toekomst een werknemer verbieden om nevenarbeid te verrichten en is de werknemer het daar niet meer eens? In dat geval ligt een gang naar de kantonrechter voor de hand die een oordeel kan vellen of er wel of niet sprake is van een objectieve rechtvaardigheidsgrond om het verbod op nevenwerkzaamheden te handhaven. Overigens hoeven huidige bedingen in arbeidsovereenkomsten daarom niet aangepast te worden, want de toetsing vindt dus achteraf plaats als je als werkgever het verbod wilt handhaven.

Kantoorgebouw

Boekhouden en factureren op een manier die je begrijpt? Maak het jezelf gemakkelijk als zzp'er!

Maak gebruik van een boekhoudprogramma speciaal gemaakt voor zzp'ers.

Mijnzzp.nl