Team Mijnzzp

Bedrijf

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen onderneming. Het bijhouden van de financiële administratie maakt hiervan onderdeel uit. Ook moet je als ondernemer op ieder moment over voldoende liquide middelen beschikken. Zonder voldoende liquide middelen kun je namelijk je rekeningen niet betalen. De cashflow berekenen voorkomt dat je de rekeningen niet meer kunt betalen. Het bijhouden van de inkomsten en uitgaven is dan ook belangrijk. Ook moet je als ondernemer op de hoogte zijn van de vrije kasstroom. De vrije kasstroom heeft direct te maken met de beschikbare cashflow. De vrije kasstroom is weer afhankelijk van de vaste lasten, rentes, hypotheken enzovoort. Om mogelijke financiële problemen te voorkomen moet er sprake zijn van een positieve cashflow. Een korte negatieve cashflow is over het algemeen niet niet erg. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk om op ieder moment aan te sturen op een positieve cashflow. Een positieve cashflow geeft aan dat je winst aan het maken bent.

Financieel verslag aan het makenDe cashflow berekenen is niet moeilijk. De cashflow berekenen doe je door middel van het opstellen van de inkomende geldstroom minus de uitgaande geldstroom. De cashflow berekenen kun je als geheel doen, maar ook per opdracht of project. De meeste grote bedrijven hebben verschillende projecten en willen precies weten hoe de cashflow per project is. De operationele cashflow kan hier ook een belangrijke rol in spelen, net zo als de netto cashflow. Cashflow noemen we ook wel kasstroom. Cashflow is het bedrag wat je overhoudt wanneer je jouw inkomsten en uitgaven van elkaar afgehaald hebt. Je cashflow kan een positief bedrag zijn, iets waar je natuurlijk voor gaat! Maar het kan ook een negatief bedrag zijn. Dit wil je niet en je wilt er dan ook alles aan doen om het tij te keren en dit bedrag naar een positief bedrag te keren. Dit heeft ook weer te maken met de liquide middelen.

Cashflow prognose maken

Als je nieuwe investeringen of projecten wilt doen, is het belangrijk om eerst de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit te berekenen. Hiermee kun je de financiële risico's inschatten en ook de toekomstige cashflow bepalen. Het maken van een cashflow prognose is erg belangrijk om het uiteindelijke rendement van een investering te kunnen bepalen. Dit noemt ook wel eens de Return on investment (ROI). Het is belangrijk voor ondernemers om te weten wat de verwachte inkomsten zijn. De te verwachten cashflow berekenen aan de hand van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit kan gedaan worden door onze GBR calculator.

Return on Investment berekenen

Moet je schrikken van een negatieve cashflow?

FinancieelWanneer je ontdekt dat je een negatieve cashflow hebt, hoef je niet meteen te schrikken. Het is echter wel zo dat je dit niet te lang wilt hebben. Als je net een groot bedrag hebt geïnvesteerd, kan dit een negatieve cashflow veroorzaken die je op de lange termijn terug kunt verdienen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door je verkoopproces te optimaliseren. Je kunt een negatieve cashflow dus ook omzetten in een positieve cashflow.

Zakelijk krediet aanvragen

Als je een lening aanvraagt, zal de kredietverstrekker meestal ook de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen. Dit kan voor een specifieke investeringsaanvraag gedaan worden, maar ook voor de gehele onderneming. Als je een bedrijfsplan gaat maken, moet je onder andere rekening houden met de cashflow prognoses voor jouw bedrijf. Er zijn verschillende bedrijfsadviseurs die je hierbij kunnen helpen. Het is mogelijk om een bedrijf financieel gezond te houden door de toekomstige cashflow te bepalen binnen een ondernemingsplan. De cashflow berekenen maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Een positieve cashflow betekent dat de financiële instelling sneller zal overgaan tot het verstrekken van krediet.

Financiële risico's inschatten

Vrouw de administratie aan het doenEen positieve cashflow betekent dus dat er mogelijk sprake is van winst. Een hoge omzet hoeft overigens niet in te houden dat er ook sprake is van een hoge winst. Omzet en winst zijn twee verschillende dingen die wel direct met elkaar te maken hebben. De actuele cashflow is tevens geen maatstaf voor winst of verlies. Hiervoor moet je de cashflow berekenen over een bepaalde periode met alle verwachte inkomsten en uitgaven.

Voorbeeld van een cashflow berekening

Stel je voor dat we een klein bedrijf hebben dat handgemaakte sieraden verkoopt. We willen de maandelijkse cashflow berekenen voor het afgelopen kwartaal (3 maanden).

Laten we aannemen dat de volgende gegevens van toepassing zijn:

 • Maand 1:

  • Inkomsten uit de verkoop: € 10.000
  • Uitgaven voor grondstoffen en productie: € 4.000
  • Overige bedrijfskosten (huur, marketing, enz.): € 2.000
  • Belastingen: € 800
 • Maand 2:

  • Inkomsten uit de verkoop: € 12.000
  • Uitgaven voor grondstoffen en productie: € 4.500
  • Overige bedrijfskosten (huur, marketing, enz.): € 2.500
  • Belastingen: € 900
 • Maand 3:

  • Inkomsten uit de verkoop: € 15.000
  • Uitgaven voor grondstoffen en productie: € 5.000
  • Overige bedrijfskosten (huur, marketing, enz.): € 3.000
  • Belastingen: € 1.000

Nu kunnen we de cashflow voor elke maand berekenen:

 • Maand 1 Cashflow: Inkomsten: € 10.000 Uitgaven: € 4.000 + € 2.000 + € 800 = € 6.800 Cashflow: € 10.000 - € 6.800 = € 3.200

 • Maand 2 Cashflow: Inkomsten: € 12.000 Uitgaven: € 4.500 + € 2.500 + € 900 = € 7.900 Cashflow: € 12.000 - € 7.900 = € 4.100

 • Maand 3 Cashflow: Inkomsten: € 15.000 Uitgaven: € 5.000 + € 3.000 + € 1.000 = € 9.000 Cashflow: € 15.000 - € 9.000 = € 6.000

Nu kunnen we de totale cashflow voor het kwartaal berekenen:

Totale Cashflow voor het kwartaal = Cashflow Maand 1 + Cashflow Maand 2 + Cashflow Maand 3 = € 3.200 + € 4.100 + € 6.000 = € 13.300

WinkelDus, de totale cashflow voor het afgelopen kwartaal is € 13.300. Dit geeft aan hoeveel geld er in het bedrijf is gekomen na aftrek van alle uitgaven. Een positieve cashflow is een goed teken, omdat het betekent dat het bedrijf meer geld heeft ontvangen dan uitgegeven. Dit kan helpen bij investeringen, het aflossen van schulden of het ondersteunen van de bedrijfsvoering. Een negatieve cashflow duidt erop dat het bedrijf meer heeft uitgegeven dan ontvangen, wat een zorgpunt kan zijn en kan wijzen op liquiditeitsproblemen.

Wanneer en waarom moet je de cashflow berekenen?

De cashflow berekenen is belangrijk om voor jezelf te bepalen of je goed bezig bent. Daarnaast is de cashflow berekenen meestal noodzakelijk voor het aangaan van krediet. Ook bij het zaken doen met andere bedrijven kan het belangrijk zijn om de bedrijfsliquiditeit te bepalen. Natuurlijk wil je als ondernemer zelf ook op ieder moment weten wat de inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen precies zijn. Voor kleine ondernemers is dit meestal vrij simpel te bepalen. Voor grote mkb-bedrijven kan dit veel complexer zijn. In dat geval kan de operationele cashflow van levensbelang zijn om financiële problemen te voorkomen. Zoals eerder aangeven heb je niet zoveel aan het kennen van de actuele cashflow. Het gaat meer om de toekomstige cashflow.

Man aan het werkAls zzp'er heb je over het algemeen veel te maken met boekhouden. Het is dan ook raadzaam om gebruik te maken van online boekhouden.

Er zijn veel zzp'ers die gebruikmaken van een online boekhoudprogramma.

Mijnzzp.nl