Team Mijnzzp

Hoogspanningsmast

Het spreekt voor zich dat heel wat zzp'ers ervoor kiezen om van thuis uit te werken. Dit zorgt ervoor dat velen zich de vraag stellen of ze een bepaald deel van hun energiekosten kunnen aftrekken van de fiscale winst die wordt gerealiseerd of niet. Daar probeert de informatie op deze pagina een duidelijk antwoord op te geven. Dit is overigens niet alles. Daarnaast zal er immers ook worden gekeken naar het feit of je de BTW van je energiefactuur mag aftrekken in je btw-aangifte of niet.

Inhoudsopgave
Kan je de energiekosten aftrekken van je fiscale winst?
Wat met de aftrek van de BTW van de energiekosten?

Kan je de energiekosten aftrekken van je fiscale winst?

Als zzp'er is het mogelijk om in aanmerking te komen voor aftrek van een deel van de energiekosten die worden gemaakt. Wanneer je van thuis uit werkt met apparatuur die een behoorlijke hoeveelheid energie vereist zou je ervoor kunnen kiezen om deze kosten (gedeeltelijk) in te brengen. Van belang is echter om er rekening mee te houden dat de apparatuur in kwestie op de ondernemingsbalans moet zijn terug te vinden. De energiekosten per apparaat kunnen worden berekend met de volgende onderdelen:

  • A = Het aantal Watt welke de apparaten gebruiken;
  • B = Het aantal uur per dag dat de apparaten staan te draaien;
  • C = Het aantal dagen dat de apparaten op jaarbasis werken.

De formule die dient te worden gehanteerd is vrij eenvoudig, namelijk A x B x C gedeeld door 1000. De uitkomst van deze formule kan vervolgens worden vermenigvuldigd met het tarief dat per kilowattuur dient te worden betaald. Op deze manier kan je per apparaat waar je gebruik van maakt berekenen hoeveel je precies dient te betalen aan energiekosten.

Wat met de aftrek van de BTW van de energiekosten?

Voor zzp'ers die van thuis uit werken geldt dat ze eveneens over het recht beschikken om een deel van de BTW over de energiekosten af te trekken. Ook hier is een niet onbelangrijke voorwaarde aan verbonden. De energiekosten waarvan sprake is dienen immers specifiek te worden gemaakt om je werk van thuis uit te kunnen doen. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde oppervlaktemethode. Hiermee kan je berekenen welk gedeelte van de BTW over je energiekosten kan worden afgetrokken in de Btw-aangifte. De berekening waar je hierbij rekening mee dient te houden is de volgende:

  • Voer een berekening uit van de energiekosten van de volledige woning, inclusief de werkruimte;
  • Bereken het vloeroppervlak van de werkruimte in vierkante meters;
  • Bereken het totale vloeroppervlak van de woning in vierkante meters;
  • Voer een berekening uit voor de energiekosten van de werkruimte.

Aan de hand van de uitkomst van de bovenstaande berekeningen is het mogelijk om de BTW over de energiekosten van de werkruimte te berekenen. Ben je gedeeltelijk vrijgesteld van BTW? Dan dien je er als zzp'er wel rekening mee te houden dat de kans bestaat dat er helemaal geen recht zal zijn op Btw-aftrek.

In ieder geval heeft de informatie op deze pagina duidelijk gemaakt dat je als thuiswerkende zzp’er zeker verschillende kanten uit kan met je energiekosten. Het spreekt voor zich dat je op deze manier een aantrekkelijk financieel voordeel kan realiseren voor je onderneming.

Boekhouding doenVoor zzp'ers die veel thuiswerken kan het interessant zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden.

Het is wel belangrijk om de berekening op de juiste manier toe te passen. Ook het raadplegen van je boekhouder kan verstandig zijn.

Lees ook: Er zijn subsidies om je bedrijf te vergroenen

Mijnzzp.nl