Team Mijnzzp

Euro muntstukken

Het Nibud heeft berekeningen uitgevoerd voor personeel in loondienst dat thuiswerkt in plaats van op kantoor. Daaruit is naar voren gekomen dat er sprake is van meerkosten die voor een vergoeding in aanmerking komen. Als je als zzp'er thuiswerkt, is er een vergelijkbare situatie als het om de kosten gaat voor onder meer extra energieverbruik en waterverbruik. Wat dat betreft, is de lijn van werknemers die thuiswerken dan ook door te trekken naar ondernemers die vanuit huis werken. Er zit alleen natuurlijk geen vergoeding in voor jou als zzp'er, want het zijn werkgevers die de vergoeding aan werknemers verstrekken. Dan komt de vraag of je als zzp'er de meerkosten fiscaal mag aftrekken nu het Nibud heeft vastgesteld dat thuiswerken 2 euro per dag kost.

Richtbedrag van 2 euro

Het richtbedrag van 2 euro per dag als meerkosten is uit verschillende onderdelen opgebouwd. Het gaat daarbij om elektriciteitsverbruik, verwarming, waterverbruik, koffie, thee en toiletpapier. Bij de berekening heeft het Nibud rekening gehouden met gemiddelde bedragen, zodat de werkelijke kosten uiteraard kunnen afwijken.

Het is in elk geval zo dat er in het Belastingplan 2022 is opgenomen dat het mogelijk is om vanaf 2022 werknemers een vergoeding te verstrekken voor thuiswerkkosten van maximaal 2 euro per thuiswerkdag. Het hangt overigens wel van de werkgever of van de van toepassing zijnde cao af of werknemers een thuiswerkvergoeding krijgen. Rijksambtenaren krijgen deze vergoeding in ieder geval wel en uit de nieuwe cao blijkt ook dat deze ambtenaren om de vijf jaar een bedrag van 750 euro krijgen voor het inrichten van een thuiswerkplek.

Kosten thuiswerken zzp vrijwel niet aftrekbaar

Werknemers mogen een thuiswerkvergoeding krijgen, maar tot op heden zijn de kosten als je als zzp'er thuiswerkt vrijwel niet aftrekbaar. Volgens de Belastingdienst zijn uitgaven voor koffie en toiletpapier bij thuiswerkende zzp'ers niet aftrekbaar. De Belastingdienst beschouwt deze uitgaven namelijk als privéuitgaven en daarom zijn deze niet aftrekbaar.

Dat geldt eveneens voor de uitgaven voor energie en water. Ook zijn uitgaven voor de inrichting van een thuiswerkplek, zoals de kosten voor een bureau of bureaustoel vrijwel niet aftrekbaar, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Met de huidige energieprijzen is het thuiswerken natuurlijk wel steeds kostbaarder aan het worden.

Lees ook: Thuiswerken en omgaan met afleiding

Mijnzzp.nl