Team Mijnzzp

Prijzen boekhouder vergelijken

Wanneer je een eenmanszaak opstart zijn er uiteraard verschillende administratieve verplichtingen waaraan je moet zien te voldoen. Het voeren van de boekhouding is voor menig aantal ondernemers toch een beetje een doorn in het oog. Omwille van die reden wordt er in de praktijk ook vaak voor gekozen om een beroep te doen op de diensten van een boekhouder of accountant. Op deze manier zorg je ervoor dat je zelf zo goed als geen omkijken meer zal hebben naar je administratie. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat je voor het inschakelen van een boekhouder bepaalde kosten zal moeten betalen. Hoeveel deze kosten nu precies bedragen en waar je bij de prijzen voor een boekhouder van een eenmanszaak vergelijken rekening mee moet houden laten we je zeer graag ontdekken door middel van de informatie die je aantreft hier op deze pagina.

Gemiddelde kosten van een boekhouder?

Wanneer je de kosten van boekhouders gaat vergelijken is het van belang om met een aantal factoren rekening te houden. In eerste instantie is er de ervaring waar de boekhouder over beschikt. Veel ondernemers houden er geen rekening mee, maar de prijs wordt voor een significant deel berekend aan de hand van de ervaring die een boekhouder al dan niet heeft. Voor een beginnende boekhouder kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een uurtarief dat is gelegen rond de 40 à 45 euro per uur. Voor een boekhouder met een aantal jaren aan ervaring ligt die prijs al snel rond de 50 euro per uur. Kies je voor een zeer ervaren boekhouder? Dan mag je al snel rekening houden met een te betalen uurtarief welke is gelegen rond de 75 à 80 euro per uur.

Welke taken wil uitbesteden aan je boekhouder?

De exacte kosten die je voor de boekhouding van jouw eenmanszaak zal moeten betalen zijn uiteraard ook afhankelijk van de exacte taken die je wenst uit te besteden. In principe zijn er twee zaken die je op dit vlak moet aangeven aan de boekhouder, namelijk:

 1. Hoeveel boekingen verwacht je te hebben op jaarbasis;
 2. Welke onderdelen van je boekhouding wil je allemaal uitbesteden;

Voor heel wat ondernemers geldt namelijk dat ze er de voorkeur aan geven om hun boekhouder niet per gewerkt uur te betalen, maar wel volgens een vastgesteld abonnement. Het afsluiten van een dergelijk abonnement brengt in de praktijk verschillende voordelen met zich mee. Denk hierbij aan:

 • Het is altijd duidelijk hoeveel je periodiek voor je boekhouding moet betalen;
 • Je wordt niet geconfronteerd met onverwachte (extra) kosten;
 • Doorgaans vallen de kosten lager uit dan wanneer je, je boekhouder per uur zou betalen.

De prijzen vergelijken die boekhouders voor de boekhouding van jouw eenmanszaak in rekening brengen is in de praktijk altijd de moeite meer dan waard. Het spreekt immers voor zich dat deze kosten niet zijn vastgesteld, in tegendeel. Door het uitvoeren van een vergelijking zal je dan ook altijd kunnen vaststellen dat er een meer dan degelijk bedrag kan worden uitgespaard.

De basis voor het uitvoeren van een vergelijking, wat moet je aangeven?

De bovenstaande informatie heeft reeds aangegeven waar je ongeveer rekening mee moet houden tijdens je zoektocht naar een geschikte boekhouder voor jouw eenmanszaak. Het spreekt echter voor zich dat dit nog maar het puntje van de ijsberg is. In de praktijk zijn er dan ook zeker nog menig aantal andere factoren waar je ook de nodige aandacht aan zal moeten besteden. Wat dit betreft raden we je aan om rekening te houden met de onderstaande aandachtspunten.

1.) Voor welk type onderneming wil je een boekhouder inschakelen?

 • In eerste instantie is het bij het uitvoeren van een vergelijking altijd zeer belangrijk om rekening te houden met het soort bedrijfsvorm waarover je beschikt. De boekhouding van een eenmanszaak wil namelijk nog wel eens sterk verschillen ten opzichte van de boekhouding van een vennootschap. In dit specifieke geval ben je op zoek naar een boekhouder die je kan inschakelen voor je eenmanszaak. Dit betekent dat je gemiddelde boekhoudkosten sowieso al een stukje lager zijn gelegen.

2.) Hoeveel transacties worden er maandelijks uitgevoerd?

 • Voor het merendeel van de boekhouders geldt dat ze bij het bepalen van hun kosten in eerste instantie rekening houden met het aantal transacties of boekingen die worden gemaakt. Hoe meer transacties er zijn, des te meer werk de boekhouder heeft en des te hoger dus ook de kosten zullen komen te liggen. Omwille van deze reden loont het in de praktijk ook altijd de moeite om te proberen om zoveel mogelijk diensten of producten op één en dezelfde factuur te plaatsen. Dit uiteraard uitsluitend wanneer alle diensten en producten geleverd worden aan één en dezelfde klant, maar dat spreekt voor zich. Zo kan je de kostprijs van je boekhouding meteen danig inperken.

3.) Welke belastingaangiften wil je precies uitbesteden aan je boekhouder?

 • Van belang om bij stil te blijven staan zijn het soort belastingaangiften die je wil uitbesteden aan een boekhouder. Voor menig aantal zzp'ers geldt in de praktijk dat ze niet alleen de Btw-aangifte, maar ook de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting uitbesteden. Let op, heb jij als eenmanszaak bijvoorbeeld een webwinkel waarmee je ook producten naar het buitenland verkoopt? In dat geval moet je ook rekening houden met bijvoorbeeld de ICP-aangifte. De bedrijfsactiviteiten en de rechtsvorm bepalen voor een groot deel de verplichtingen en boekhoudkundige werkzaamheden.

4.) Beschik je over speciale adviesbehoeften of niet?

 • Bij de prijzen van een boekhouder voor een eenmanszaak vergelijken dient er ook rekening te worden gehouden met mogelijke speciale adviesbehoeften waarover je zou kunnen beschikken. Voor het indienen van de aangiften geldt dat ze op verschillende manieren wat complexer kunnen worden. Dit bijvoorbeeld wanneer je zaken doet met buitenlandse ondernemingen. Beschik je bovendien als eenmanszaak over groeiambities en speel je bijvoorbeeld met het idee om met personeel te gaan werken? In al deze gevallen kan advies van een professionele boekhouder geen overbodige luxe zijn.

5.) Hoeveel van je boekhouding wil je zelf gaan doen?

 • Het vijfde punt waar je aandacht aan zal moeten besteden heeft te maken met hoeveel van je administratie je zelf wil gaan doen. Voor steeds meer ondernemers geldt namelijk dat ze ook zelf gebruikmaken van een bepaald boekhoudprogramma. Dit zorgt ervoor dat ze uitsluitend een beroep doen op de diensten van een boekhouder voor het controleren van hun boekhouding of om advies bij in te winnen. Het spreekt voor zich dat de kosten in dit geval gevoelig lager zullen uitvallen.

Besparen op de boekhouding van je eenmanszaak? Dat kan met deze tips!

Uiteindelijk dien je er rekening mee te houden dat een boekhouder je bedrijf best een aardige euro kan kosten. Dit geldt niet alleen voor vennootschappen, maar ook voor eenmanszaken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat ondernemers op zoek gaan naar mogelijkheden om deze kosten enigszins te kunnen drukken. Dat is mogelijk op verschillende manieren. Denk hierbij aan:

 1. Verzamel alle uitgaande facturen digitaal en sorteer ze op datum;
 2. Scan bonnen in en verzamel ze samen met je inkomende facturen en sorteer ze op datum;
 3. Zorg voor het verzamelen van onduidelijke bankafschriften en licht ze toe aan je boekhouder;
 4. Leg een overzichtelijke rittenadministratie aan wanneer je vaak zakelijke ritten doet;
 5. Contante uitgaven en inkomsten hou je bij voorkeur overzichtelijk bij in een kasboek.

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven proberen heel wat eenmanszaken ook de kosten van hun boekhouder te drukken door een deel van de administratie zelf te doen. Dat is door de jaren heen veel eenvoudiger geworden. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van verschillende online boekhoudprogramma’s. Niet alleen kan je hier zeer eenvoudig bijvoorbeeld je aan- en verkoopfacturen in toevoegen, daarnaast kan je ook een debiteuren- en crediteurenbestand aanleggen.

Wanneer je alle gegevens goed bijhoudt, zul je kunnen vaststellen dat deze software je boekhouder ongelofelijk veel werk uit handen kan nemen. Het spreekt voor zich dat je dit in de praktijk ook altijd vertaalt, zal zien in de kostprijs die je boekhouder in rekening brengt.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Wanneer je de prijzen van een boekhouder voor een eenmanszaak gaat vergelijken zul je kunnen vaststellen dat er hier en daar mogelijk ook een accountant tussen zal verschijnen. Voor menig aantal ondernemers die een eenmanszaak hebben is het niet helemaal duidelijk wat nu precies het verschil is tussen beiden. Het belangrijkste verschil zit hem in de expertise waarover men beschikt.

Een accountant is doorgaans een stuk gespecialiseerder en beschikt over (nog) meer kennis dan een boekhouder. Deze kennis is eigenlijk echter uitsluitend vereist wanneer er zich een complexe situatie voordoet. Ook grotere ondernemingen kunnen gebaat zijn bij de diensten van een accountant. In het geval van een eenmanszaak is het doorgaans meer dan voldoende om een beroep te doen op de diensten van een boekhouder.

Is je onderneming door de jaren heen aanzienlijk gegroeid?

Speel je dan ook met het idee om uit te breiden naar het buitenland of wil je graag gaan werken met personeel? Is er bovendien op een zeker ogenblik ook sprake van de aanwezigheid van meer complexe bedrijfsmiddelen zoals immateriële vaste activa? In deze gevallen kan het interessant zijn om een beroep te doen op de diensten van een accountant. Hij beschikt immers over alle vereiste expertise om je in dergelijke situaties optimaal van dienst te kunnen zijn. Accountants kunnen in veel gevallen ook gezien worden als belangrijke adviseur. Accountants zijn ook aan meer regels gebonden dan boekhouders. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid met betrekking tot een controle.

Prijzen van (online) boekhoudprogramma’s vergelijken loont!

Het vergelijken van de prijzen die door boekhouders voor de boekhouding van een eenmanszaak in rekening worden gebracht is dus duidelijk de moeite waard. Het uitvoeren van een vrij eenvoudige vergelijking kan er dan ook in de praktijk al vrij snel voor zorgen dat je behoorlijk wat kosten kan uitsparen. Wat echter wanneer je er als ondernemer graag voor zou willen kiezen om (een gedeelte van) je administratie zelf in handen te nemen?

In dat geval is het mogelijk om over te gaan tot de aankoop van een bepaald online boekhoudprogramma. Nu zeggen we wel aankoop, maar in het merendeel van de gevallen is het zo dat je voor het gebruik een periodieke vergoeding betaalt.

In het bijzonder wanneer je eigenaar bent van een eenmanszaak zal je kunnen vaststellen dat een eigentijds online boekhoudprogramma nagenoeg alle vereiste boekhoudkundige taken voor jou kan uitvoeren. Bovendien zijn er nog meer voordelen waar je op kan rekenen.

 • Je hebt waar en wanneer je dat wenst altijd inzage in je boekhouding;
 • Je beschikt altijd over een digitale kopie van je boekhouding;
 • Diverse berekeningen kunnen door het programma zelf worden uitgevoerd;
 • Je beschikt altijd over een actuele inzage in je bedrijfsfinanciën.

Bovenstaande zijn uiteraard nog lang niet alle voordelen. Door een groot deel van je boekhouding zelf te doen zul je automatisch (nog) meer voeling creëren met je eenmanszaak. Bovendien is ook het financiële voordeel dat je op deze manier kan realiseren voor wat het uitbesteden van je boekhouding betreft niet onaanzienlijk te noemen.

Heb je bovendien omwille van wat voor reden dan ook behoeften aan bijvoorbeeld een (tussentijdse) balans van je bedrijf? Dan ben je daarvoor niet afhankelijk meer van een derde partij. Je kan deze wanneer je dat maar wenst opvragen.

Een eenmanszaak kent verschillende belangrijke aandachtspunten

De administratie voor een eenmanszaak draait niet alleen om de omzetbelasting of de financiën. Denk bijvoorbeeld ook aan de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is voor kleine ondernemers meestal erg belangrijk. De overheid en de Belastingdienst hebben verschillende extra aftrekposten in het leven geroepen voor kleine ondernemers.

Deze aftrekposten kunnen grote invloed hebben op de financiële positie van je onderneming. Als zzp'er kan het fiscaal voordeel behoorlijk oplopen wanneer je gebruikmaakt van de verschillende regelingen. Ook de startersaftrek maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. De startersaftrek komt op verschillende manieren voor wanneer je gaat beginnen als zelfstandig ondernemer.

Mkb-winstvrijstelling

Voor de inkomstenbelasting kan het als startende zzp'er raadzaam zijn om gebruik te maken van de Mkb-winstvrijstelling. De meeste ondernemers kunnen hierdoor de winst behoorlijk verlagen. Bij de Belastingdienst is veel informatie te vinden over deze fiscale regeling. Ook een boekhouder moet op de hoogte zijn van deze regeling. Kijk goed of je boekhouder rekening heeft gehouden met de regeling wanneer je belastingaangifte doet.

Aangifte inkomstenbelasting

Als zzp'er moet je net als iedereen, elk jaar een aangifte inkomstenbelasting indienen. Als kleine ondernemer kun je echter extra aftrekposten gebruiken om je winst te verminderen en je teruggavebedrag te verhogen. Voor de inkomstenbelasting is het met een eenmanszaak niet nodig om een jaarrekening te laten maken. Een jaarrekening is niet verplicht wanneer je gekozen hebt voor de rechtsvorm eenmanszaak. Wel moet je als zzp'er een winst- en verliesrekening of resultatenberekening opstellen inclusief de balans. Grote bedrijven zijn wel verplicht om een jaarrekening te laten opstellen. Ook voor een besloten vennootschap is het verplicht om een jaarrekening te laten opstellen. Grotere bedrijven maken in de meeste gevallen gebruik van dubbel boekhouden. Dit is veel complexer dan enkelvoudig boekhouden.

Voordeel online boekhouden

Het is tegenwoordig ook prima mogelijk om zelf de administratie bij te houden met boekhoudsoftware. Met je btw-identificatienummer kun je bijvoorbeeld zelf eenvoudig btw-aangifte doen en andere aangiftes verzorgen. Dit kun je ook in samenwerking doen met een boekhouder of administratiekantoor. Door middel van online boekhouden kun je de gehele financiële administratie eenvoudig zelf bijhouden. Als zzp'er of als freelancer heb je dan ook de beschikking over een app voor de administratie. Hierdoor kun je ook buiten kantoor werken aan de administratie.

Conclusie; denk goed na over de boekhouding van je eenmanszaak!

De boekhouding die je moet voeren als eigenaar van een eenmanszaak wordt in de praktijk vaak omschreven als een noodzakelijk kwaad. We hoeven echter niet te benadrukken hoe belangrijk ze is. Dit niet alleen omdat je moet zien te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst, maar ook omdat je uiteraard alleen door middel van je boekhouding een correct en actueel beeld kan krijgen van je onderneming. Een niet onbelangrijke keuze die je hoe dan ook zal moeten maken heeft betrekking tot de manier waarop je die boekhouding gaat voeren.

Ga je, je boekhouding bijvoorbeeld (grotendeels) zelf doen en ga je daarvoor gebruikmaken van een online boekhoudprogramma of ga je, je boekhouding toch uitbesteden? In het laatste geval is een vergelijking uitvoeren tussen de verschillende boekhouders waar je een beroep op kan doen sterk aanbevolen. Verschillende boekhouders voor je eenmanszaak vergelijken zorgt ervoor dat je niet alleen een goed beeld krijgt van de verschillen in kosten, daarnaast zal ook het verschil in bijvoorbeeld ervaring en mogelijkheden al snel duidelijk worden. Betrouwbaarheid is overigens wel een belangrijk woord wanneer we het hebben over de bedrijfsvoering. Dit heeft vanzelfsprekend ook betrekking op de financiële administratie.

Ondernemer aan het werkDe kosten voor een boekhouder kunnen dus verschillen per zzp'er. Niet alle zzp'ers hebben te maken met dezelfde boekhouding.

Ook zijn er veel zzp'ers die bepaalde werkzaamheden liever zelf uitvoeren. Hierdoor kun je de boekhoudkosten als zzp'er relatief laag houden.

Mijnzzp.nl