Team Mijnzzp

Keurmerk boekhoudprogramma

Op het gebied van online boekhoudprogramma's is het belangrijk te weten welke keurmerken er zijn. Hierdoor weet je waar je aan toe bent en kun je een betere beslissing nemen bij het uitkiezen van het beste boekhoudprogramma. Online boekhouden draait voor een belangrijk deel om het veilig en betrouwbaar kunnen boekhouden. Het belangrijkste keurmerk is het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden. Dit artikel gaat in op de verschillende keurmerken die er zijn, wat ze allemaal voor ons doen en hoe je ze kunt vinden. Vanzelfsprekend is he betrouwbaar boekhouden belangrijk als zzp'er. Dit kan al met een eenvoudig boekhoudprogramma.

Een online boekhoudpakket moet aan bepaalde eisen voldoen om erkend te worden door de Belastingdienst. Hiervoor zijn twee belangrijke keurmerken ontwikkeld, namelijk: het keurmerk Zeker-Online en het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden. Een softwareleverancier moet kunnen aantonen dat het voldoet aan alle functionaliteiten en veiligheidseisen om het keurmerk te mogen gebruiken. Een softwareleverancier moet daarnaast ook een koppeling kunnen maken met de Belastingdienst. Deze koppeling is nodig om aangifte te doen en aanvullende rapportages te kunnen aanleveren.

Inhoudsopgave:

Keurmerk goed boekhoudprogramma

  • Een keurmerkhouder beschikt over een aantoonbaar veilig en betrouwbaar boekhoudpakket. De Belastingdienst is verder niet betrokken bij de keurmerken. Wel was de Belastingdienst eerder betrokken bij de ontwikkeling van het keurmerk Zeker-Online. De meeste online boekhoudprogramma's zijn aangesloten bij een van de keurmerken. Voor het elektronisch factureren maakt een betrouwbare boekhoudleverancier gebruik van het PEPPOL-netwerk. Binnen de Europese Unie is het PEPPOL-netwerk een netwerk waarbinnen e-facturen op een veilige manier tussen bedrijven verzonden kunnen worden. Zo weet je als ondernemer zeker dat je alleen gebruikmaakt van veilige webapplicaties. 

Keurmerk Zeker-Online

Het keurmerk Zeker-Online is opgericht om de online dienstverlening veiliger te maken voor de gebruikers van een online boekhoudpakket, en de portals die hierbij behoren. De visie van Zeker-Online is om consumenten, ondernemers en overheden te beschermen tegen fraude en malafide praktijken. Het keurmerk hanteert strikte regels met betrekking tot de wettelijke AVG-regels voor de verwerking van persoonsdata waaraan een online boekhoudpakket moet voldoen. Op deze manier is een online boekhoudpakket gegarandeerd veilig te gebruiken. De online software moet ook up-to-date zijn met betrekking tot wet- en regelgeving.

Financieel verslag aan het makenAlle betrokken partijen moeten kunnen aantonen dat ze aan alle regels voldoen. Een van de regels van Zeker-Online is dat de aangesloten softwareleveranciers alle data in de cloud moet opslaan binnen de Europese Unie. Er zijn redelijk veel partijen aangesloten bij de stichting Zeker-Online. Stichting Zeker-Online heeft de ambitie om alle partijen in de markt te certificeren en heeft hoge kwaliteitseisen. 

Keurmerk Betrouwbaar Boekhouden

  • Softwareleveranciers kunnen er ook voor kiezen om zich aan te melden bij het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden. Het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden hanteert strengere eisen dan het keurmerk Zeker-Online. Zo moeten de aangesloten softwareleveranciers beschikken over goede beveiligingsmaatregelen en mogen er geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen. Ook moeten ze aantonen dat zij voldoen aan de wettelijke AVG-regels. Het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden maakt gebruik van een externe partij om nieuwe aanbieders te toetsen. Het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden is ook verantwoordelijk voor het uitdelen van het keurmerk. 

Hoge kwaliteitseisen

  • Alle softwareleveranciers die zich aanmelden moeten een externe audit doorlopen bij onderzoeksbureau GBNED. Hierbij wordt gekeken of ze aan alle eisen voldoen. GBNED is een onafhankelijke partij die onder andere kijkt naar de functionaliteit, bediening en service. Vanzelfsprekend is er ook veel aandacht voor het testen van de software en andere belangrijke online security vereisten. Ook het keurmerk Betrouwbaar Boekhouden hanteert hoge kwaliteitseisen. Keurmerk betrouwbaar boekhouden maakt gebruik van onderzoeksbureau GBNED om nieuwe online boekhoudprogramma's te toetsen op hun regels. Onderzoeksbureau GBNED onderzoekt verschillende online-initiatieven. 

Keurmerk aanvragen

  • Om in aanmerking te kunnen komen voor Zeker-Online of Betrouwbaar Boekhouden dienen de softwareleveranciers te voldoen aan hoge kwaliteitseisen die een betrouwbare en continue verwerking van alle transacties waarborgen. Daarnaast is de aanvrager verplicht om te beschikken over een deskundige helpdesk. De deskundige helpdesk bestaat over het algemeen uit ervaren boekhouders en andere specialisten die klaar staan om vragen te beantwoorden. Het begrip deskundige helpdesk maakt een belangrijk onderdeel uit van het wel of niet krijgen van het keurmerk. 

Online administratieve diensten

  • Online boekhouden en de daarbij behorende boekhoudsoftware is tegenwoordig erg populair. Er is een groot aanbod van software, en de keurmerken Zeker-Online en Betrouwbaar Boekhouden proberen ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de veiligheid. Aanbieders van online administratieve diensten moeten voldoen aan relevante wet- en regelgeving om keurmerkhouder te mogen worden. Ook de functionaliteit en continuïteit van de software speelt een belangrijke rol. Daarnaast is er sprake van een strikt normenkader, gericht op de functionaliteit voor de eindgebruiker. De bedoeling hiervan is dat online boekhouden veilig en betrouwbaar gedaan kan worden. 

Boekhoudprogramma gebruiken

  • Als ondernemer is het dus belangrijk om te kiezen voor een boekhoudprogramma dat aangesloten is bij een van deze keurmerken. Zo weet je zeker dat je veilig aan het boekhouden bent en dat je data goed beveiligd is. Ook kun je dan rekenen op een goede service en ondersteuning bij eventuele problemen. De aanbieders die wij opgenomen hebben in onze vergelijking zijn aangesloten bij een van deze keurmerken. 

Online boekhouding in de cloud

Online boekhouding is tegenwoordig belangrijk voor zzp'ers en freelancers. Een goed boekhoudprogramma bespaart je als ondernemer veel tijd en alle gegevens worden veilig opgeslagen in de cloud. De gegevens die opgeslagen worden in de cloud, worden alleen binnen Nederland opgeslagen. Zo weet je zeker dat je veilig in de cloud kan werken als ondernemer. Er zijn overigens ook boekhoudpakketten waarbij je ook de algemene administratie kunt bijhouden. Online-administratie is erg handig en overzichtelijk.

FinancieelAanbieders van online dienstverlening moeten hun diensten zodanig leveren dat wordt voldaan aan alle belangrijke security maatregelen voordat je toegang krijgt als keurmerkhouder. Dit heeft ook betrekking op veilige webapplicaties en de functionaliteiten van de applicaties. Ook het normenkader maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit, evenals de continuïteit van de dienstverlening. 

Betrouwbaarheid van de boekhouding

  • Als startende ondernemer ben je sterk afhankelijk van de financiële administratie en je boekhoudpakket. Betrouwbaarheid is dan ook erg belangrijk. Kies daarom voor een pakket dat aangesloten is bij een van deze betrouwbare keurmerken. Zeker-Online en Betrouwbaar Boekhouden zijn twee goede keurmerken die erop gericht zijn om te waarborgen dat de betrouwbaarheid van de administratie gewaarborgd is. Of je nu werkzaam bent binnen de zakelijke markt of dat je producten verkoopt, online boekhouden is altijd een goede optie. 

Veiligheid online boekhoudpakketten

  • Een online boekhoudprogramma dat is aangesloten bij een van de keurmerken is dus betrouwbaar. Zo weten ondernemers dat ze op een betrouwbare manier gebruik kunnen maken van een online boekhoudprogramma. Denk hierbij aan het online doen van btw-aangifte of bijvoorbeeld aan het online factureren. Online boekhoudpakketten en boekhoudsoftware moeten dan ook voldoen aan strikte regels. 

Beste boekhoudprogramma's voor zzp'ers

Startende ondernemers doen er dan ook verstandig aan om alleen in zee te gaan met een betrouwbare aanbieder van boekhoudsoftware. Vooral met betrekking tot de btw-aangifte moet boekhoudsoftware betrouwbaar zijn. Ondernemers moeten op geen enkele manier problemen ondervinden met betrekking tot de btw-aangifte.

Lees ook: Komt jouw bedrijf voor een keurmerk in aanmerking?

Boekhouding doen zzpDe betere boekhoudprogramma's moeten voldoen aan strenge eisen om in aanmerking te komen voor een keurmerk.

De meeste zzp'ers zijn erg afhankelijk van een goede boekhouding. Het is dus belangrijk om zaken te doen met een betrouwbare aanbieder van boekhoudsoftware. Online boekhouden is belangrijk voor kleine ondernemers.

Mijnzzp.nl