Team Mijnzzp

Boekhouding en belasting

Als ondernemer ben je verplicht om de administratie en boekhouding goed bij te houden. Ook krijg je als ondernemer te maken met verschillende belastingen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de omzetbelasting, de onroerendezaakbelasting, de vennootschapsbelasting of de motorrijtuigenbelasting. Zakelijke belastingen moet je boekhoudkundig op de juiste manier berekenen en betalen (of ontvangen). Daarnaast kunnen ondernemers ook te maken krijgen met verschillende fiscale regelingen. De meeste zzp'ers gebruiken hiervoor tegenwoordig een online boekhoudprogramma.

Ondernemers kunnen dus op verschillende manieren te maken krijgen met belastingen en belastingaangiftes. Met een goed boekhoudprogramma kan je deze boekhoudkundige taken in veel gevallen grotendeels geautomatiseerd berekenen. In sommige gevallen is het echter ook verstandig om advies in te winnen bij een boekhouder of accountant. Zij kunnen je helpen met het boekhoudkundig goed berekenen van de verschillende belastingaangiften. Vooral wanneer je te maken hebt met complexe fiscale regelingen is het verstandig om advies in te winnen. Ook de Belastingdienst heeft aangegeven voorstander te zijn van online boekhouden.

Fiscale regelingen voor zelfstandig ondernemers

Zzp'ers en freelancers kunnen in aanmerking komen voor verschillende fiscale regelingen. Zo kan je bijvoorbeeld gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek of de Mkb-winstvrijstelling. Daarnaast zijn er nog veel meer interessante fiscale regelingen voor zzp'ers. Het is belangrijk om je hierin goed te verdiepen, want op deze manier kan je flink besparen op de belasting die je uiteindelijk moet betalen.

Boekwaarde en afschrijvingen berekenen

De meeste ondernemers kopen regelmatig een bedrijfsmiddel of doen een investering. Dit kan bijvoorbeeld een computer, een printer of een nieuwe auto zijn. Het is belangrijk om de boekwaarde van dit soort bedrijfsmiddelen goed bij te houden. De boekwaarde is de waarde die in de boekhouding wordt bijgehouden van een bedrijfsmiddel. Dit is meestal niet gelijk aan de aanschafprijs, maar wordt berekend door de aanschafprijs te verminderen met de afschrijvingen.

Gebruik hiervoor onze "Boekwaarde en Afschrijvingen Calculator"

Omzetbelasting (btw)

De meeste ondernemers zijn verplicht om ieder kwartaal de aangifte omzetbelasting in te dienen. Dit kan tegenwoordig eenvoudig met een boekhoudprogramma. In dit programma wordt de belastingaangifte automatisch gegenereerd en verstuurd naar de Belastingdienst. Hiervoor kun je gebruikmaken van een speciale koppeling. Het berekenen van de btw-aangifte is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.

Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting is verplicht voor iedereen die deelneemt aan het economische verkeer. De aangifte inkomstenbelasting staat los van de financiële administratie (de boekhouding). De boekhouding heb je uiteraard wel nodig voor het kunnen berekenen van het inkomen. De meeste zzp'ers en andere kleine ondernemers mogen hiervoor de winst- en verliesrekening gebruiken. Mkb-ondernemers zijn meestal verplicht om een goedgekeurde jaarrekening te laten opstellen met een aanvullend jaarverslag. Een accountantsverklaring is voor de meeste zzp'ers niet nodig.

Bronnen van inkomen:

  • Winst uit onderneming;
  • Loon uit dienstverband;
  • Overige werkzaamheden.

Hoeveel inkomstenbelasting moet je betalen?

De inkomstenbelasting is afhankelijk van het belastbare inkomen. De hoogte van de inkomstenbelasting wordt berekend op basis van:

  • De inkomsten;
  • Het eigen vermogen;
  • De aftrekbare kosten;
  • De schulden.

Het is dus belangrijk om te beseffen dat de aangifte inkomstenbelasting een privéaangelegenheid betreft. De aangifte inkomstenbelasting heeft verder niks te maken met de zakelijke boekhouding. De inkomstenbelasting behoor je dan ook te betalen vanaf de privérekening. Mocht je de betaling vanaf de zakelijke rekening gedaan hebben, dan betreft dit alsnog een privéuitgave.

Kan een boekhoudprogramma alle belastingen berekenen?

Een goed boekhoudprogramma kan je in veel gevallen helpen met het berekenen van de verschillende belastingaangiften. In sommige gevallen is het echter ook verstandig om advies in te winnen bij een boekhouder of accountant. In dat geval hebben we het wel over de meer fiscaal complexe aangiften, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Het is mogelijk om hybride te werken met een boekhoudpakket. Dit houdt in dat je zelf de boekhouding bijhoudt, maar dat je boekhouder of accountant de boekhouding controleert en de aangifte inkomstenbelasting verzorgt.

Boekhouding doenEen goed boekhoudprogramma is een waardevolle aanvulling op de boekhouding. Vooral voor het berekenen van de belastingaangifte is een boekhoudpakket onmisbaar.

In sommige gevallen is het wel raadzaam om ook gebruik te maken van een fiscalist.

Lees ook ons artikel: Module Automatische Winstaangifte voor zzp-er

Mijnzzp.nl