Adviseur P&O

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een P&O adviseur adviseert en ondersteunt de directie, managers en medewerkers van de organisatie op het gebied van personeel en organisatie. De P&O adviseur stelt het personeelsbeleid op, verzamelt informatie en onderhandelt over arbeidsvoorwaarden met het personeel, de managers en de directie. Vaak biedt de P&O adviseur ook een luisterend oor en bemiddelt hij of zij bij mogelijke conflicten en/of problemen tussen managers en medewerkers. Welke taken een P&O adviseur precies uitvoert kan per organisatie verschillen. Daarnaast is het denkbaar dat een P&O adviseur gespecialiseerd is in een bepaald onderwerp. Het beroep P&O adviseur moet gezien worden als een vertrouwensfunctie binnen de organisatie, omdat de P&O adviseur vaak te maken krijgt met gevoelige informatie zoals het salaris, arbeidsvoorwaarden en de persoonlijk situatie van medewerkers. Een andere benaming voor een P&O adviseur kan ook zijn beleidsmedewerker, met betrekking tot alle onderwerpen die met personeel en de organisatie aangaan. Het is niet zo dat een P&O adviseur automatisch ook een HRM adviseur hoeft te zijn, omdat een P&O adviseur zich alleen zal richten op personeelsbeleid en personeelszaken. Een HRM adviseur is een manager die zich richt op het managen van personeelsbeleid en het aansturen van de P&O adviseurs. Deze scheidslijn is in de praktijk wel heel dun, omdat een P&O adviseur ook een HRM adviseur kan zijn. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn en kan per organisatie verschillen.

Als P&O adviseur ben je een belangrijke schakel tussen het management, de directie en het personeel op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid. Een P&O adviseur is over het algemeen werkzaam binnen bedrijven vanaf ongeveer vijftien medewerkers. Een P&O adviseur is dus over het algemeen alleen bij de grote bedrijven werkzaam zoals banken, overheden, gemeentes, telecombedrijven en bijvoorbeeld scholen. Het beroep P&O adviseur kent ook zijn mindere kanten, zoals het voeren van slechtnieuwsgesprekken als iemand de organisatie moet verlaten. De werkzaamheden die een P&O adviseur uitvoert moeten over het algemeen gezien worden als uitvoerende werkzaamheden, omdat we anders meer van een manager spreken. Enkele voorbeelden van de werkzaamheden kunnen zijn het onderhouden van documentatie op het gebied van personeelszaken, het registreren van werknemersgegevens en het verwerken en beoordelen van sollicitaties. Een P&O adviseur kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als personeelszaken medewerker (HRM).

De taken van een P&O adviseur zijn breed en divers te noemen, omdat de functie eigenlijk alles met personeel en organisatie te maken heeft. Zo kan de P&O adviseur betrokken zijn bij functioneringsgesprekken en kan de P&O adviseur fungeren als een vertrouwenspersoon voor het personeel. In het kort kunnen we stellen dat een P&O adviseur probeert om alle problemen op het gebied van personeel en organisatie te voorkomen of te verhelpen. Hoe een P&O adviseur dit doet kan per geval verschillen, omdat er talloze voorbeelden te bedenken zijn

Taken van een P&O adviseur:

  • Een P&O adviseur adviseert bij aanname en ontslag van personeel
  • Een P&O adviseur adviseert het management en de directie
  • Een P&O adviseur fungeert als een beleidsmedewerker
  • Een P&O adviseur kan functioneringsgesprekken voeren
  • Een P&O adviseur rapporteert zijn bevindingen en voert administratie
  • Een P&O adviseur stelt het personeelsbeleid op

Opleiding Human Resource Management:

Opleidingen tot adviseur P&O

Er zijn verschillende manieren om als adviseur P&O te kunnen werken, zoals door het volgen van de Hbo-opleiding toegepaste psychologie of de Hbo-opleiding Human Resource Management. Studenten die de opleiding toegepaste psychologie hebben afgerond kunnen doorgaans in de zorg en welzijnsbranche of in de arbeidsbranche werkzaam zijn. Een gemiddelde Hbo-opleiding zal vier jaar in beslag nemen, waarin ook stage gelopen zal worden. Om toegelaten te worden tot een Hbo-opleiding zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier moeten bezitten. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat je vanuit een andere functie doorgroeit tot P&O adviseur, zoals vanuit de functie personeelszaken medewerker (HRM), mits je een Hbo-opleiding hebt afgerond en wellicht extra cursussen of opleidingen hebt gevolgd. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een adviseur P&O werkzaam kan zijn

Als adviseur P&O kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, instellingen of overheden. Wel zijn het doorgaans de grotere bedrijven met veel personeel waar je werkzaam bent als adviseur P&O.

Competenties adviseur P&O

Als adviseur P&O moet je in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken en ben je als persoon flexibel. Daarnaast mag het nauwkeurig organiseren en plannen geen probleem voor je zijn. Als adviseur P&O moet je kennis bezitten op het gebied van cao's en verdere wetten en regels op het gebied van arbeid. Omdat je doorgaans de hele dag met management en personeel te maken zal krijgen moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Als P&O adviseur moet je integer zijn, omdat je vaak met gevoelige en belangrijke informatie te maken zal krijgen. Daarnaast is het analytisch denken belangrijk binnen dit beroep.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als adviseur P&O

Het verkrijgen van werk als adviseur op P&O gebied zal doorgaans niet heel makkelijk zijn. De functie wordt meestal ingevuld door interne vacatures. Ook speelt de factor economie een grote rol binnen het beroep. Zijn het goede tijden dan zal er sneller nieuw personeel aangenomen worden en is de vraag naar een adviseur groter. Overigens speelt een adviseur P&O ook tijdens slechte tijden een belangrijke rol. Doorgroeimogelijkheden als P&O adviseur zijn er doorgaans voldoende, omdat je in de meeste gevallen minimaal Hbo opgeleid zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris adviseur P&O

De arbeidsvoorwaarden zijn niet zomaar aan te geven voor dit beroep, omdat je bij uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden prima geregeld hebben. Een adviseur P&O met een Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Wel is het zo dat het salaris behoorlijk kan verschillen per organisatie en met de verantwoordelijkheid die het beroep met zich mee kan brengen.

Mijnzzp.nl