Adviseur P&O

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep adviseur P&O
Een brede functie als allround adviseur P&O
Werkzaamheden adviseur P&O
Werken als adviseur P&O
Taken van een adviseur P&O:
Film opleiding Human Resource Management:
Opleidingen tot adviseur P&O
Bedrijven waar een adviseur P&O werkzaam kan zijn
Competenties adviseur P&O
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als adviseur P&O
Arbeidsvoorwaarden en salaris adviseur P&O
Eigen bedrijf starten als Adviseur P&O
Boekhoudprogramma vergelijken Adviseur P&O

Beroep adviseur P&O

Een adviseur P&O adviseert en ondersteunt de directie, managers en medewerkers van de organisatie op het gebied van personeel en organisatie. De adviseur P&O stelt het personeelsbeleid op, verzamelt informatie en onderhandelt over arbeidsvoorwaarden met het personeel, de managers en de directie. Vaak biedt de adviseur P&O ook een luisterend oor en bemiddelt hij of zij bij mogelijke conflicten en/of problemen tussen managers en medewerkers. Welke taken een adviseur P&O precies uitvoert kan per organisatie verschillen. Daarnaast is het denkbaar dat een adviseur P&O gespecialiseerd is in een bepaald onderwerp. Het beroep adviseur P&O moet gezien worden als een vertrouwensfunctie binnen de organisatie, omdat de adviseur P&O vaak te maken krijgt met gevoelige informatie zoals het salaris, arbeidsvoorwaarden en de persoonlijk situatie van medewerkers. Een andere benaming voor een adviseur P&O kan ook zijn beleidsmedewerker, met betrekking tot alle onderwerpen die met personeel en de organisatie aangaan. Het is niet zo dat een adviseur P&O automatisch ook een hrm-adviseur hoeft te zijn, omdat een adviseur P&O zich alleen zal richten op personeelsbeleid en personeelszaken. Een hrm-adviseur is een manager die zich richt op het managen van personeelsbeleid en het aansturen van de adviseur P&O. Deze scheidslijn is in de praktijk wel heel dun, omdat een adviseur P&O ook een hrm-adviseur kan zijn. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn en kan per organisatie verschillen. Over het algemeen kan een adviseur P&O ook aangemerkt worden als interne organisatieadviseur, die op een brede manier verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de directie, managers en de verschillende medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast kan een adviseur P&O gezien worden als een soort toezichthouder, die zal waken over wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de algemene gezondheid van het personeel.

Een brede functie als allround adviseur P&O

Een adviseur P&O kan dus aangemerkt worden als beleidsadviseur of als beleidsmedewerker afhankelijk van de organisatie en specifiek functie. Als adviseur P&O ben je een belangrijke schakel tussen het management, de directie en het personeel op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid. Een adviseur P&O is meestal werkzaam binnen bedrijven vanaf ongeveer vijftien medewerkers. Een adviseur P&O is dus alleen bij de grote bedrijven werkzaam zoals banken, overheden, gemeentes, telecombedrijven en bijvoorbeeld scholen. De werkzaamheden die een adviseur P&O uitvoert moeten over het algemeen gezien worden als uitvoerende werkzaamheden, omdat we anders meer van een manager spreken. Enkele voorbeelden van de werkzaamheden kunnen zijn het onderhouden van documentatie op het gebied van personeelszaken, het registreren van werknemersgegevens en het verwerken en beoordelen van sollicitaties. Andere werkzaamheden zijn voor het opstellen van werving- en selectievraagstukken, loopbaanbegeleiding, ontslagprocedures, coaching en opleidingen. Het is belangrijk dat de adviseur P&O op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving op personeelsgebied. Afhankelijk van de organisatie kan een adviseur P&O ook werkzaam zijn binnen een team van verschillende medewerkers. In sommige gevallen kan een adviseur P&O ook aangemerkt worden als mobiliteitsadviseur arbeidsmarkt.

Werkzaamheden adviseur P&O

De werkzaamheden van een adviseur P&O zijn breed en divers te noemen, omdat de functie eigenlijk alles met personeel en organisatie te maken heeft. Zo kan de adviseur P&O betrokken zijn bij functioneringsgesprekken en kan de adviseur P&O optreden als een vertrouwenspersoon voor het personeel. In het kort kunnen we stellen dat een adviseur P&O probeert om alle problemen op het gebied van personeel en organisatie te voorkomen of te verhelpen. Hoe een adviseur P&O dit doet kan per geval verschillen, omdat er talloze voorbeelden te bedenken zijn. Het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat je als adviseur P&O zal optreden als mediator als er bepaalde conflicten zijn binnen de organisatie. Het is ook denkbaar dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen van functieprofielen, zodat intercedenten of recruiters op een gerichte manier kunnen zoeken naar geschikt personeel. Ook het onderhandelen met personeel over de arbeidsvoorwaarden behoort tot de werkzaamheden van de adviseur P&O. De inhoudelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een adviseur P&O kunnen wel per organisatie verschillen. Afhankelijk van de organisatie heeft een adviseur P&O ook te maken met de HR-manager.

Werken als adviseur P&O

Een adviseur P&O moet over sociale competenties beschikken en heeft zeker niet alleen te maken met administratieve taken. De adviseur is het eerste aanspreekpunt voor de werknemers en verzamelt informatie. Een adviseur kan ook zeker te maken hebben met lager opgeleid personeel op de werkvloer. Vanzelfsprekend heb je als adviseur veel verschillende administratieve taken. De taken onderling kunnen wel per organisatie verschillen. In de meeste gevallen heb je ook een sterk adviserende functie. Ook met de afdeling financiën zul je veel te maken hebben binnen de functie.

Taken van een adviseur P&O:

  • Een adviseur P&O adviseert bij aanname en ontslag van personeel
  • Een adviseur P&O adviseert het management en de directie
  • Een adviseur P&O werkt als een beleidsmedewerker
  • Een adviseur P&O kan functioneringsgesprekken voeren
  • Een adviseur P&O rapporteert zijn bevindingen en voert administratie
  • Een adviseur P&O stelt het personeelsbeleid op

Film opleiding Human Resource Management:

Opleidingen tot adviseur P&O

Er zijn verschillende manieren om als adviseur P&O te kunnen werken, zoals door het volgen van de hbo-opleiding toegepaste psychologie of de hbo-opleiding Human Resource Management. Vaak gaat het om mensen die een sociale opleiding afgrond hebben. Ook hbo-opleiding Personeel en Arbeid is een passende opleiding. De hbo-opleiding Personeel en Arbeid is op veel scholen te volgen. Studenten die de opleiding toegepaste psychologie hebben afgerond kunnen doorgaans in de zorg en welzijnsbranche of in de arbeidsbranche werkzaam zijn. Een gemiddelde hbo-opleiding zal vier jaar in beslag nemen, waarin ook stage gelopen zal worden. Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier moeten bezitten. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat je vanuit een andere functie doorgroeit tot adviseur P&O, zoals vanuit de functie personeelszaken medewerker (HRM), mits je een hbo-opleiding hebt afgerond en wellicht extra cursussen of opleidingen hebt gevolgd. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als je gaat starten met een eigen onderneming.

Bedrijven waar een adviseur P&O werkzaam kan zijn

Als adviseur P&O kan je voor uiteenlopende bedrijven, organisaties en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan grote middenstanders, fabrieken of aan grote hotels. Daarnaast kan een adviseur P&O in sommige gevallen aangemerkt worden als ambtenaar. Binnen het bedrijfsleven komt de functie adviseur P&O over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties, die te maken hebben met veel personeelsleden. Dit kan ook betrekking hebben op non-profitorganisaties. In de meeste gevallen is er sprake van een afdeling personeelszaken. Binnen de afdeling personeelszaken zijn meerdere medewerkers werkzaam en er kan sprake zijn van een centrale stafafdeling.

Competenties adviseur P&O

Als adviseur P&O moet je in staat zijn om zelfstandig te werken en ben je als persoon flexibel. Daarnaast mag het organiseren en plannen geen probleem voor je zijn. Als adviseur P&O moet je kennis bezitten op het gebied van cao's en verdere wetten en regels op het gebied van arbeid. Omdat je doorgaans de hele dag met het management en personeelsleden te maken krijgt moet je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Als adviseur P&O moet je integer zijn, omdat je vaak met gevoelige en belangrijke informatie te maken krijgt. Daarnaast is het analytisch denken belangrijk binnen dit beroep. Ook juridische kennis en het kunnen netwerken zijn belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, motivatie, sensitiviteit, stressbestendigheid, adviseren, coaching, samenwerken en energie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als adviseur P&O

Het arbeidsmarktperspectief van een adviseur P&O is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er zijn veel bedrijven die gebruikmaken van een adviseur P&O, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen problemen is. Wel kan ervaring en kennis als belangrijk aangemerkt worden binnen de functie adviseur P&O. De doorgroeimogelijkheden van een adviseur P&O moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie P&O-manager. In dat geval is het in de meeste gevallen wel noodzakelijk dat beschikt over een universitaire studie. Met andere woorden kan niet iedereen zomaar P&O-manager worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris adviseur P&O

De arbeidsvoorwaarden zijn niet zomaar aan te geven voor dit beroep, omdat je bij uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden prima geregeld hebben. Een adviseur P&O met een hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Wel is het zo dat het salaris behoorlijk kan verschillen per organisatie en met de verantwoordelijkheid die het beroep met zich mee kan brengen.

Eigen bedrijf starten als Adviseur P&O

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Adviseur P&O , waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Adviseur P&O

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Adviseur P&O bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Adviseur P&O .

Mijnzzp.nl