Logistiek planner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een logistiek planner binnen de scheepsvaartsector is verantwoordelijk voor het inplannen van personeel, voertuigen en het transport van goederen. Het beroep logistiek planner met betrekking tot havens is aan te merken als bijzonder beroep, omdat je als logistiek planner in dat geval te maken krijgt met verschillende transporteurs, zoals scheepsrederijen, railtransporteurs en gewone transporteurs die met vrachtwagens werken. Een belangrijk doel als logistiek planner is om een bepaald traject zonder fouten te laten verlopen, wat direct leidt tot minder kosten en meer efficiency. Er is bijvoorbeeld nogal wat voorbereiding nodig om een schip aan de goede kade te laten afmeren waar de juiste kranen en mensen staan om het schip te lossen. Schepen die stilliggen zijn niet productief en iedere dag dat een schip niet vaart kost de rederij onnodig geld. Het is daarom zo belangrijk dat het laden en lossen van tevoren goed geregeld is, zodat het schip zonder onnodige vertraging naar de volgende bestemming kan varen. Om dit alles te kunnen bereiken is het belangrijk dat de logistiek planner een goed inzicht heeft in allerlei factoren die de planning kunnen beïnvloeden, zodat er ingegrepen kan worden als dat nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slecht weer, ziekte van mensen, materiaal dat stuk gaat en aan mogelijke beperkte opslagcapaciteit. Het is daarom zo belangrijk voor de logistiek planner om op de hoogte te zijn van alle omstandigheden. Als logistiek planner binnen een haven zal je over het algemeen ook veel met verschillend papierwerk te maken krijgen. Het op tijd verkrijgen van alle documenten en eventuele vergunningen kan dan een hele opgave zijn. Het beroep logistiek planner komt niet alleen voor binnen de scheepsvaartsector, omdat ook andere transportondernemingen gebruik kunnen maken van planners. De inhoudelijke werkzaamheden van een logistiek planner kunnen per werkgever verschillen.

Als logistiek planner binnen een havengebied zal je over het algemeen op een brede manier werkzaam zijn binnen de logistiek en met verschillende transportondernemers te maken krijgen. Het is goed denkbaar dat je als logistiek planner regelmatig te maken krijgt met verschillende rederijen, expediteurs, railtransporteurs en havenarbeiders, die verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Ook zal je als logistiek planner binnen een haven in de meeste gevallen sterk afhankelijk zijn van de kraanmachinisten, die verantwoordelijk zijn voor het lossen en/of laden van voertuigen. Het beroep logistiek planner is aan te merken als beroep, waarbinnen organisatietalent een belangrijke rol speelt. Het maken van een goede planning als logistiek planner is in de meeste gevallen niet makkelijk en vraagt dan om veel specifieke kennis en ervaring. Denk bijvoorbeeld ook aan declaranten die verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier administratief afhandelen van transportgoederen. Daarnaast heb je meestal ook te maken met een medewerker chauffeursbalie die de juiste formulieren zal uitdelen aan de vrachtwagenchauffeurs. Omdat logistieke processen zeer complex kunnen zijn is het denkbaar dat bedrijven gebruikmaken van een logistiek analist. Een logistiek analist is gespecialiseerd in het analyseren en optimaliseren van logistieke processen.

Werken in een haven

Het werken in een haven als logistiek planner betreft mooie werkzaamheden, omdat binnen een havengebied veel economische activiteiten zijn. Het is wel zo dat je binnen een havengebied met meer regels en verschillende toezichthouders te maken krijgt dan het geval is binnen de gewone transportsector. Als logistiek planner kan je bijvoorbeeld sterk afhankelijk zijn van de douane, of afhankelijk zijn van ladinginspecteurs, die eerste alle binnenkomende en/of vertrekkende landing moeten controleren. Pas als lading vrijgegeven is kan je als logistiek planner echt aan het werk. Daarnaast is het zo dat je binnen een havengebied met veel verschillende vaklieden te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan kapiteins, binnenvaartschippers en aan de verkeersleiding. Deze verschillende vaklieden zijn allemaal werkzaam binnen de transportsector op verschillende manieren.

Informatie over het beroep planner:

Informatiefilm over een planner:

Opleidingen tot logistiek planner (haven)

Wie een carrière ambieert als logistiek planner kan het beste kiezen voor de vierjarig Hbo-opleiding Logistiek en Economie. Als logistiek planner zal je over het algemeen minimaal over een passende Hbo-opleiding moeten beschikken. Een gerichte Mbo-opleiding is over het algemeen niet voldoende om als logistiek planner te kunnen werken binnen een haven. Dit is het geval, omdat je als logistiek planner binnen een haven te maken krijgt met complexe logistieke processen. Tijden de Hbo-opleiding Logistiek en Economie is er onder andere aandacht voor economie, wiskunde, recht, ICT, management, transporttechnieken, onderhandelen en het opstellen van rapporten. Het is mogelijk dat een logistiek planner over een andere gerichte Hbo-opleiding zal beschikken. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een logistiek planner (haven) werkzaam kan zijn

Als logistiek planner binnen een haven zal je over het algemeen werkzaam zijn voor een havenbedrijf. Een havenbedrijf kan ook aangemerkt worden als expediteur. Als logistiek planner hoef je niet werkzaam te zijn voor een havenbedrijf, omdat veel meer bedrijven gebruikmaken van planners. Een andere benaming voor logistiek planner kan ook zijn transportplanner. Daarnaast kan een logistiek planner werkzaam zijn voor grote middenstanders, die te maken hebben met veel winkels.

Competenties logistiek planner (haven)

De belangrijkste competentie van een logistiek planner is dat je beschikt over organisatietalent. Zonder goed organisatietalent is het eigenlijk niet mogelijk om te werken als logistiek planner. Organisatietalent heeft ook alles te maken met communicatie. Als logistiek planner zal je met veel verschillende bedrijven te maken hebben, waardoor goede communicatieve vaardigheden niet mogen ontbreken. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid, omdat transportprocessen nooit verlopen, zoals ze behoren te verlopen. Ook het beheersen van meerde vreemde talen zal de Engelse en de Duitse taal zal in de meeste gevallen verwacht worden. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, energie, controleren, monitoren, waakzaamheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logistiek planner (haven)

Het arbeidsmarktperspectief van een logistiek planner is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel moet het beroep logistiek planner binnen een haven gezien worden als beroep op Hbo-niveau. Daarnaast kan ervaring wel belangrijk zijn als logistiek planner, omdat je in veel gevallen te maken krijgt met complexe processen. De doorgroeimogelijkheden van een logistiek planner moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager of aan de functie logistiek manager. Daarnaast kan een logistiek planner binnen grotere organisaties eventueel doorgroeien tot supply chain manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris logistiek planner (haven)

De specifieke arbeidsvoorwaarden als logistiek planner zijn lastig aan te geven, omdat deze meestal per werkgever zullen verschillen. Als logistiek planner in een haven kan het ook zo zijn dat je onregelmatige werktijden hebt, omdat het transport in een haven nooit stil staat. Als logistiek planner met een Hbo-opleiding zal je in loondienst tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Logistiek planner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Logistiek planner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl