Conversie specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep conversie specialist
Werken als conversie specialist
Wat doet een conversie specialist?
Conversie betekenis
Hoe belangrijk is conversie?
Hoe kan je de conversie verhogen?
Taken als conversie specialist:
Film conversie specialist:
Opleidingen tot conversie specialist
Bedrijven waar een conversie specialist werkzaam kan zijn
Competenties conversie specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conversie specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris conversie specialist
Eigen bedrijf starten als Conversie specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Conversie specialist

Beroep conversie specialist

Een conversie specialist is een persoon die gespecialiseerd is in het optimaliseren en monitoren van conversie. Het gaat hierbij om het vergroten van de kans dat een online bezoeker een actie verricht, zoals het kopen van een product, het downloaden van informatie of het aanvragen van een offerte. Er zijn dan ook een groot aantal soorten conversies te onderscheiden en een conversie specialist houdt daarvoor de statistieken in de gaten en brengt verbeteringen aan. Een van de taken is om het huidige conversieproces te bekijken en te analyseren om aan de hand daarvan verbeteringen aan te brengen om het conversiepercentage omhoog te brengen. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de conversie te verhogen. Zo maakt een conversie specialist onder meer gebruik van zogenoemde A B testen om na te gaan of een aangebrachte verbetering succesvol is. Bij A B testen is er bijvoorbeeld sprake van twee versies van een pagina die tegelijk online komen. De test wijst dan uit welke van de pagina’s een hoger conversiepercentage oplevert. Een subtiel verschil zoals de kleur van een button kan al veel uitmaken, zoals dat ook geldt voor de structuur van een pagina of een specifieke call to action. Een conversie specialist heeft een brede kennis op het gebied van marketing, gebruiksvriendelijkheid en klantbehoefte. Doorgaans starten de werkzaamheden met een kansenonderzoek waarna er een voorstel volgt voor het aanbrengen van verbeteringen. Het opstellen van een CRO-adviesrapport behoort eveneens tot de taken. Aan de hand van het adviesrapport volgt daarna het aanbrengen van verbeteringen met concrete implementatie van de wijzigingen op bijvoorbeeld een website. Vaak betreft het een langdurig proces, waarbij een conversie specialist in maandelijkse begeleiding voorziet. Het uiteindelijk doel is om de hoogst mogelijk return on investment te verkrijgen.

Werken als conversie specialist

Een conversie specialist is dus onder meer aan te merken als een webanalist die zich op de ROI van een organisatie richt. Het kan daarbij onder meer gaan om de conversie te verhogen voor bedrijven die de investering in zoekmachine advertenties wil terugverdienen. In dat geval werkt een conversie specialist doorgaans samen met een SEA specialist. Als het om het veranderen van de kleur van een button gaat die aanzet tot aankoop dan is er veelal sprake van een samenwerking met een webdesigner. Bij het optimaliseren van een nieuwsbrief om de conversie te verhogen, werkt een conversie specialist ook wel samen met een e-mail marketeer. Het is verder denkbaar dat een conversie specialist veel overleg pleegt met een marketing manager of sales manager en daar rapporten voor aandraagt. In het kader van het uitvoeren van A/B testen is er een vergelijking met het beroep software tester te maken. Er zijn wat dat betreft met allerlei functies een link te leggen. Bijvoorbeeld ook met die van webwinkel expert die meer producten wil verkopen en daarvoor een conversie specialist inschakelt om de nadruk te leggen op de call to action. Overigens kunnen de specifieke taken ook deel uitmaken van een bredere functie, zoals die van een online marketeer. In het kader van het analyseren van informatie is er een vergelijking te maken met het beroep data-analist. Een conversie specialist werkt bovendien samen met allerlei partijen, zoals met een webmaster die een website in beheer heeft. In een breder verband is er een connectie met de functie van accountmanager ICT waarbij het belangrijk is om aan de klantbehoefte tegemoet te komen.

Wat doet een conversie specialist?

Een conversie specialist is iemand die zich richt op het verbeteren van de conversieratio van een website of online platform. De conversieratio is het percentage bezoekers dat gewenste acties onderneemt, zoals aankopen doen, formulieren invullen of zich abonneren op een nieuwsbrief. Het doel van een conversie specialist is om het aantal conversies te verhogen en de effectiviteit van de website te verbeteren. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een conversie specialist:

 • Analyseren van gegevens: Een conversie specialist begint meestal met het analyseren van websitegegevens om inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruikers. Ze maken gebruik van webanalyse tools zoals Google Analytics om statistieken te verzamelen, zoals het aantal bezoekers, paginaweergaven, bouncepercentage en conversies. Deze gegevens helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten in het conversieproces.
 • Conversion rate optimization (CRO): Op basis van de verzamelde gegevens identificeert een conversie specialist knelpunten en optimalisatiemogelijkheden in het conversiepad. Ze ontwikkelen hypotheses en voeren A/B-tests of multivariate tests uit om verschillende varianten van pagina-elementen, zoals call-to-action knoppen, formulieren, lay-outs of inhoud, te testen en te vergelijken. Op basis van de testresultaten implementeren ze vervolgens verbeteringen om de conversieratio te verhogen.
 • UX (User Experience) optimalisatie: Een conversie specialist richt zich ook op het verbeteren van de algehele gebruikerservaring op de website. Ze analyseren de navigatiestructuur, het ontwerp, de bruikbaarheid en de snelheid van de website om eventuele obstakels of frictiepunten te identificeren die het conversieproces kunnen belemmeren. Ze werken samen met UX-designers en ontwikkelaars om verbeteringen aan te brengen die de gebruikerservaring bevorderen.
 • Het opstellen en optimaliseren van landingspagina's: Een conversie specialist is verantwoordelijk voor het maken en optimaliseren van landingspagina's die zijn geoptimaliseerd voor conversies. Ze zorgen ervoor dat de landingspagina's relevante en overtuigende inhoud bevatten, duidelijke call-to-actions hebben en een eenvoudig navigatiepad bieden om gebruikers te leiden naar de gewenste conversieactie.
 • Rapportage en monitoring: Een conversie specialist houdt de prestaties van de website nauwlettend in de gaten en rapporteert regelmatig over de behaalde resultaten. Ze gebruiken tracking tools en dashboards om de impact van conversie-optimalisaties te meten en te evalueren. Ze kunnen ook aanbevelingen doen voor verdere verbeteringen en nieuwe kansen identificeren.

Een conversie specialist analyseert gegevens, optimaliseert de website-ervaring en voert tests uit om de conversieratio te verbeteren. Ze werken aan het creëren van een soepel en overtuigend conversiepad om bezoekers om te zetten in waardevolle acties op de website.

Conversie betekenis

In het algemeen verwijst het begrip "conversie" naar het proces waarbij een bezoeker van een website of een potentiële klant wordt omgezet in een daadwerkelijke actie die waarde oplevert voor het bedrijf of de organisatie. Het kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het specifieke doel van de website of het bedrijf. In een e-commercecontext kan conversie bijvoorbeeld betekenen dat een bezoeker een aankoop doet op de website. Voor een leadgeneratie-website kan conversie verwijzen naar een bezoeker die een contactformulier invult en een potentiële klant wordt. Andere vormen van conversie kunnen zijn: het inschrijven voor een nieuwsbrief, het downloaden van een whitepaper, het registreren voor een evenement of het delen van inhoud op sociale media. Het meten en verbeteren van de conversieratio is van groot belang voor bedrijven, omdat het direct verband houdt met de effectiviteit van hun online aanwezigheid en het genereren van waardevolle acties of leads. Conversie-optimalisatie is het proces van het verbeteren van de website of het conversiepad om het aantal conversies te verhogen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Hoe belangrijk is conversie?

Conversie is voor elk bedrijf of organisatie met een commercieel oogpunt van groot belang, want daar staat of valt de omzet mee. Daarom is er voor conversie specialisten een belangrijke taak weggelegd om het conversieproces te optimaliseren. Bij grote bedrijven is dit zelfs een dagelijks en doorlopend proces. Denk maar aan allerlei internetondernemers die van de online omzet afhankelijk zijn, zoals webshops, maar ook aannemers die online klussen binnenhalen. Bij conversie optimalisatie hoeft de actie overigens niet direct op de omzet gericht te zijn. Het kan namelijk ook gaan om het optimaliseren van een onderdeel van de klantreis. Uiteraard uiteindelijk wel met de bedoeling om de omzet te verhogen. Een voorbeeld van conversie optimalisatie van een onderdeel van de customer journey is het succesvol aanzetten tot het downloaden van een e-book. De klantreis krijgt dan bijvoorbeeld verder een vervolg met het aanbieden van een betaalde cursus. Een offerte-aanvraag leidt evenmin tot directe verhoging van de omzet, maar wel belangrijk voor het verdere proces. Een conversie specialist heeft dan de taak om ervoor te zorgen dat er meer offertes online worden aangevraagd. Een andere benaming voor conversie specialist kan ook zijn lead generator.

Hoe kan je de conversie verhogen?

Er zijn verschillende manieren om conversie te verhogen, zoals met het aanbrengen van verbeteringen op de website. Denk maar aan de positie van een call to action button of aan de kleur ervan. Daarnaast zijn er mogelijkheden om buiten de website om conversiegericht te werk te gaan. Bijvoorbeeld door het advies te geven meer aan linkbuilding te doen, zoals waar een linkbuilder zich mee bezighoudt. Door linkbuilding te combineren met gastbloggen is het mogelijk om op externe kanalen de doelgroep te bereiken. Ook dat draagt bij aan het optimaliseren van conversie. Het gaat dus verder dan alleen het verbeteren van een website.

Taken als conversie specialist:

 • Klantreis onderzoeken.
 • Conversie funnel analyseren.
 • Problemen signaleren.
 • Verbeteringen voorstellen.
 • A/B testen uitvoeren.
 • Conversieproces monitoren.
 • Conversie optimaliseren.
 • Data analyseren.
 • Effect meteen.

Film conversie specialist:

Opleidingen tot conversie specialist

Er is geen specifieke opleiding tot conversie specialist te benoemen, want er zijn uiteenlopende opleidingen geschikt om als conversie specialist te werken. Het is in elk geval wel belangrijk om een goede allround data-analist te zijn en ervaring speelt eveneens een rol. Je bent als het ware in te huren als een soort van troubleshooter om problemen te vinden en uit te schakelen door verbeteringen aan te brengen. Als startende zzp'er kun je vandaag de dag het beste gebruikmaken van online boekhouden om de financiële administratie op een goede manier bij te kunnen houden. Dit kan gedaan worden met een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een conversie specialist werkzaam kan zijn

Het is als conversie specialist mogelijk om voor allerlei soorten bedrijven te werken. Denk daarbij onder meer aan grote middenstanders, maar ook aan opiniebureaus, banken en verzekeraars. De functie komt ook vaak voor bij online marketingbedrijven, net als bij ICT-bedrijven. Verder is het mogelijk om als conversie specialist een eigen bedrijf te hebben en als ondernemer werkzaam te zijn binnen de online marketing.

Competenties conversie specialist

Een van de belangrijkste competenties van een conversie specialist is over analyserend vermogen te beschikken. Een onderzoekende houding met een kritische blik komt daarbij goed van pas. Zeker ook in het kader van het uitvoeren en beoordelen van testen. Het is een functie waarbij samenwerken en overleggen met verschillende partijen belangrijk is. Een conversie specialist dient dan ook te kunnen samenwerken, maar uiteraard eveneens zelfstandig te opereren. Het komt verder goed van pas om een open en creatieve instelling te hebben als het gaat om het doorvoeren van innovaties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conversie specialist

Er is zeer veel vraag naar conversie specialisten en het arbeidsmarktperspectief is wat dat betreft als bijzonder gunstig te bestempelen. Het is mogelijk om vanuit deze functie hogerop te klimmen en bijvoorbeeld door te groeien naar marketinganalist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conversie specialist

Het salaris van een conversie specialist ligt gemiddeld tussen 3.500 euro en 4.500 euro in loondienst, waarbij er dan wel sprake is van minimaal hbo-niveau.

Eigen bedrijf starten als Conversie specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Conversie specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Conversie specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Conversie specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Conversie specialist.

Mijnzzp.nl