Conversie specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een conversie specialist is een persoon die gespecialiseerd is in het optimaliseren en monitoren van conversie. Het gaat hierbij om het vergroten van de kans dat een online bezoeker een actie verricht, zoals het kopen van een product, het downloaden van informatie of het aanvragen van een offerte. Er zijn dan ook een groot aantal soorten conversies te onderscheiden en een conversie specialist houdt daarvoor de statistieken in de gaten en brengt verbeteringen aan. Een van de taken is om het huidige conversieproces te bekijken en te analyseren om aan de hand daarvan verbeteringen aan te brengen om het conversiepercentage omhoog te brengen. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de conversie te verhogen. Zo maakt een conversie specialist onder meer gebruik van zogenoemde A B testen om na te gaan of een aangebrachte verbetering succesvol is. Bij A B testen is er bijvoorbeeld sprake van twee versies van een pagina die tegelijk online komen. De test wijst dan uit welke van de pagina’s een hoger conversiepercentage oplevert. Een subtiel verschil zoals de kleur van een button kan al veel uitmaken, zoals dat ook geldt voor de structuur van een pagina of een specifieke call to action. Een conversie specialist heeft een brede kennis op het gebied van marketing, gebruiksvriendelijkheid en klantbehoefte. Doorgaans starten de werkzaamheden met een kansenonderzoek waarna er een voorstel volgt voor het aanbrengen van verbeteringen. Het opstellen van een CRO adviesrapport behoort eveneens tot de taken. Aan de hand van het adviesrapport volgt daarna het aanbrengen van verbeteringen met concrete implementatie van de wijzigingen op bijvoorbeeld een website. Vaak betreft het een langdurig proces, waarbij een conversie specialist in maandelijkse begeleiding voorziet. Het uiteindelijk doel is om de hoogst mogelijk return on investment te verkrijgen.

Een conversie specialist is dus onder meer aan te merken als een webanalist die zich op de ROI van een organisatie richt. Het kan daarbij onder meer gaan om de conversie te verhogen voor bedrijven die de investering in zoekmachine advertenties wil terugverdienen. In dat geval werkt een conversie specialist doorgaans samen met een SEA specialist. Als het om het veranderen van de kleur van een button gaat die aanzet tot aankoop dan is er veelal sprake van een samenwerking met een webdesigner. Bij het optimaliseren van een nieuwsbrief om de conversie te verhogen, werkt een conversie specialist ook wel samen met een e-mail marketeer. Het is verder denkbaar dat een conversie specialist veel overleg pleegt met een marketing manager of sales manager en daar rapporten voor aandraagt. In het kader van het uitvoeren van A/B testen is er een vergelijking met het beroep software tester te maken. Er zijn wat dat betreft met allerlei functies een link te leggen. Bijvoorbeeld ook met die van webwinkel expert die meer producten wil verkopen en daarvoor een conversie specialist inschakelt om de nadruk te leggen op call to action. Overigens kunnen de specifieke taken ook deel uitmaken van een bredere functie, zoals die van een online marketeer. In het kader van het analyseren van informatie is er een vergelijking te maken met het beroep data-analist. Een conversie specialist werkt bovendien samen met allerlei partijen, zoals met een webmaster die een website in beheer heeft. In een breder verband is er een connectie met de functie van accountmanager ICT waarbij het belangrijk is om aan de klantbehoefte tegemoet te komen.

HOE BELANGRIJK IS CONVERSIE

Conversie is voor elk bedrijf of organisatie met een commercieel oogpunt van groot belang, want daar staat of valt de omzet mee. Daarom is er voor conversie specialisten een belangrijke taak weggelegd om het conversieproces te optimaliseren. Bij grote bedrijven is dit zelfs een dagelijks en doorlopend proces. Denk maar aan allerlei internetondernemers die van de online omzet afhankelijk zijn, zoals webshops, maar ook aannemers die online klussen binnenhalen. Bij conversie optimalisatie hoeft de actie overigens niet direct op de omzet gericht te zijn. Het kan namelijk ook gaan om het optimaliseren van een onderdeel van de klantreis. Uiteraard uiteindelijk wel met de bedoeling om de omzet te verhogen. Een voorbeeld van conversie optimalisatie van een onderdeel van de customer journey is het succesvol aanzetten tot het downloaden van een e-book. De klantreis krijgt dan bijvoorbeeld verder een vervolg met het aanbieden van een betaalde cursus. Een offerte-aanvraag leidt evenmin tot directe verhoging van de omzet, maar wel belangrijk voor het verdere proces. Een conversie specialist heeft dan de taak om ervoor te zorgen dat er meer offertes online worden aangevraagd. Een andere benaming voor conversie specialist kan ook zijn lead generator.

HOE KAN JE DE CONVERSIE VERHOGEN

Er zijn verschillende manieren om conversie te verhogen, zoals met het aanbrengen van verbeteringen op de website. Denk maar aan de positie van een call to action button of aan de kleur ervan. Daarnaast zijn er mogelijkheden om buiten de website om conversiegericht te werk te gaan. Bijvoorbeeld door het advies te geven meer aan linkbuilding te doen, zoals waar een linkbuilder zich mee bezighoudt. Door linkbuilding te combineren met gastbloggen is het mogelijk om op externe kanalen de doelgroep te bereiken. Ook dat draagt bij aan het optimaliseren van conversie. Het gaat dus verder dan alleen het verbeteren van een website.

WAT DOET EEN CONVERSIE SPECIALIST:

  • Klantreis onderzoeken
  • Conversie funnel analyseren
  • Klantbehoefte bepalen
  • Problemen signaleren
  • Verbeteringen voorstellen
  • A/B testen uitvoeren
  • Conversieproces monitoren
  • Conversie optimaliseren
  • Data analyseren
  • Effect meteen

Wat doet een conversie specialist:

OPLEIDINGEN TOT CONVERSIE SPECIALIST

Er is geen specifieke opleiding tot conversie specialist te benoemen, want er zijn uiteenlopende opleidingen geschikt om als conversie specialist te werken. Het is in elk geval wel belangrijk om een goede allround data-analist te zijn en ervaring speelt eveneens een rol. Je bent als het ware in te huren als een soort van troubleshooter om problemen te vinden en uit te schakelen door verbeteringen aan te brengen.

BEDRIJVEN WAAR EEN CONVERSIE SPECIALIST WERKZAAM KAN ZIJN

Het is als conversie specialist mogelijk om voor allerlei soorten bedrijven te werken. Denk daarbij onder meer aan grote middenstanders, maar ook aan opiniebureaus, banken en verzekeraars. De functie komt ook vaak voor bij online marketingbedrijven net als bij ICT-bedrijven. Verder is het mogelijk om als conversie specialist een eigen bedrijf te hebben en als ondernemer werkzaam te zijn binnen de online marketing.

COMPETENTIES CONVERSIE SPECIALIST

Een van de belangrijkste competenties van een conversie specialist is over analyserend vermogen te beschikken. Een onderzoekende houding met een kritische blik komt daarbij goed van pas. Zeker ook in het kader van het uitvoeren en beoordelen van testen. Het is een functie waarbij samenwerken en overleggen met verschillende partijen belangrijk is. Een conversie specialist dient dan ook te kunnen samenwerken, maar uiteraard eveneens zelfstandig te opereren. Het komt verder goed van pas om een open en creatieve instelling te hebben als het gaat om het doorvoeren van innovaties.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS CONVERSIE SPECIALIST

Er is zeer veel vraag naar conversie specialisten en het arbeidsmarktperspectief is wat dat betreft als bijzonder gunstig te bestempelen. Het is mogelijk om vanuit deze functie hogerop te klimmen en bijvoorbeeld door te groeien naar marketinganalist.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS CONVERSIE SPECIALIST

Het salaris van een conversie specialist ligt gemiddeld tussen 3.500 euro en 4.500 euro in loondienst, waarbij er dan wel sprake is van minimaal hbo-niveau.

Read this information on Conversion specialist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Conversion Spezialist auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Especialista en conversion en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Conversie specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Conversie specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl