Conversie specialist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Conversie specialist?

Een conversie specialist is een persoon die gespecialiseerd is in het optimaliseren en monitoren van conversie. Het gaat hierbij om het vergroten van de kans dat een online bezoeker een actie verricht, zoals het kopen van een product, het downloaden van informatie of het aanvragen van een offerte. Er zijn dan ook een groot aantal soorten conversies te onderscheiden en een conversie specialist houdt daarvoor de statistieken in de gaten en brengt verbeteringen aan. Een van de taken is om het huidige conversieproces te bekijken en te analyseren om aan de hand daarvan verbeteringen aan te brengen om het conversiepercentage omhoog te brengen. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de conversie te verhogen. Zo maakt een conversie specialist onder meer gebruik van zogenoemde A B testen om na te gaan of een aangebrachte verbetering succesvol is. Bij A B testen is er bijvoorbeeld sprake van twee versies van een pagina die tegelijk online komen. De test wijst dan uit welke van de pagina’s een hoger conversiepercentage oplevert. Een subtiel verschil zoals de kleur van een button kan al veel uitmaken, zoals dat ook geldt voor de structuur van een pagina of een specifieke call to action. Een conversie specialist heeft een brede kennis op het gebied van marketing, gebruiksvriendelijkheid en klantbehoefte. Doorgaans starten de werkzaamheden met een kansenonderzoek waarna er een voorstel volgt voor het aanbrengen van verbeteringen. Het opstellen van een CRO-adviesrapport behoort eveneens tot de taken. Aan de hand van het adviesrapport volgt daarna het aanbrengen van verbeteringen met concrete implementatie van de wijzigingen op bijvoorbeeld een website. Vaak betreft het een langdurig proces, waarbij een conversie specialist in maandelijkse begeleiding voorziet. Het uiteindelijk doel is om de hoogst mogelijk return on investment te verkrijgen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Conversie specialist

Wat is het salaris en tarief van een Conversie specialist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Conversie specialist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Conversie specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Conversie specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl