Influence makelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep influence makelaar
Influence makelaar als tussenpersoon en bemiddelaar
Wat doet een influence makelaar?
Waaraan moet een influencer contract voldoen?
Taken als influence makelaar:
Beroepsfilm influence makelaar:
Film influencer marketing:
Opleidingen tot influence makelaar
Bedrijven waar een influence makelaar werkzaam kan zijn
Competenties influence makelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als influence makelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris influence makelaar
Eigen bedrijf starten als Influence makelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Influence makelaar

Beroep influence makelaar

Een influence makelaar heeft als taak om te bemiddelen tussen opdrachtgevers en influencers. De focus ligt daarbij op online marketing, waarbij bedrijven tegen betaling profiteren van de invloed die influencers hebben. Er is sprake van een bemiddelende rol om opdrachtgevers als bedrijven te koppelen aan influencers. Een bedrijf dat bijvoorbeeld promotie wil maken via een van de social media platforms klopt bij een influence makelaar aan. Deze put vervolgens uit het bestand van influencers de persoon die het beste bij de opdracht past. Er vindt dan ook als het ware een koppeling plaats tussen de twee partijen. Social media marketing speelt een hoofdrol om een product of merk onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Een influence makelaar kan zich daarbij richten op specifieke branches of op een breder gebied. Dat laatste verdient de voorkeur, omdat er dan uit een grotere vijver te vissen valt. Het voordeel van het inschakelen van een influence makelaar is dat bedrijven zelf niet op zoek hoeven te gaan. Dat scheelt het bedrijf tijd en bovendien krijgt de ondernemer de zekerheid dat er een influencer wordt ingeschakeld die perfect bij de opdracht past. Er zijn steeds meer bedrijven die gebruikmaken van influencer marketing. Dat biedt namelijk het voordeel dat er heel gericht marketing is in te zetten voor een specifieke doelgroep. Een influence makelaar kan bijvoorbeeld een micro influencer koppelen aan het bedrijf of een macro influencer. Het hangt van het bedrijf en de gewenste strategie af welke optie het beste is. De influence makelaar heeft daarin uiteraard ook een adviserende rol. Bovendien is er sprake van een uitgebreide kennis van influencer marketing en dat biedt de opdrachtgever weer voordeel. De te maken afspraken tussen alle partijen krijgen vorm in een influencer contract.

Influence makelaar als tussenpersoon en bemiddelaar

Een influence makelaar is dus te zien als een tussenpersoon die zowel de belangen van de opdrachtgever als die van de influencer behartigt. Er is met verschillende andere beroepen een relatie te leggen. Het zijn bijvoorbeeld vaak online marketeers die contact opnemen met een influence makelaar om influencers in te schakelen. Het kan ook gaan om YouTube marketeers die een bekende YouTuber willen inschakelen, net als brand managers die van influencer marketing gebruik willen maken. Het gaat overigens niet alleen om YouTube video’s, want er valt ook te denken aan gastbloggers en aan andere social media platforms. Bijvoorbeeld onder meer Instagram, SnapChat en TikTok. De influence makelaar verdient het inkomen door beide partijen bijeen te brengen en de bemiddelende rol op zich te nemen. In het kader van het vastleggen van afspraken is er een relatie te leggen met de functie van contractmanager of met de functie van jurist. Een influence makelaar zal over het algemeen alleen samenwerken met de bekendste bloggers en vloggers. Denk bijvoorbeeld aan een bekende beautyvlogger of reisblogger.

Wat doet een influence makelaar?

Een influence makelaar is dus een tussenpersoon die zich bezighoudt met het beheren en versterken van de online aanwezigheid en invloed van individuen, merken of bedrijven. Ze fungeren als tussenpersoon tussen influencers en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het samenwerken met influencers voor marketingdoeleinden. De taken van een influence makelaar kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • Influencer Identificatie: Ze analyseren en identificeren geschikte influencers die passen bij de doelgroep en het imago van het merk of bedrijf.
 • Onderhandelingen: Ze onderhandelen over samenwerkingscontracten en vergoedingen namens de influencer en zorgen ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de voorwaarden van de samenwerking.
 • Merkstrategie: Ze adviseren merken en bedrijven over de beste aanpak om influencers effectief in te zetten als onderdeel van hun marketingstrategie.
 • Campagnebeheer: Ze beheren en coördineren de influencer campagnes, inclusief planning, inhoudsontwikkeling en monitoring van de prestaties van de campagne.
 • Prestatieanalyse: Ze evalueren de resultaten van de influencer campagnes en verstrekken rapporten en analyses aan merken en bedrijven om inzicht te krijgen in de impact en het rendement op investeringen.

Het doel van een influence makelaar is om een succesvolle samenwerking tot stand te brengen tussen influencers en merken, waarbij de influencers worden gecompenseerd voor hun bijdrage aan de marketinginspanningen van het merk en het merk profiteert van de authentieke connectie en invloed van de influencer op hun doelgroep.

Waaraan moet een influencer contract voldoen?

Het is voor alle partijen van belang om afspraken schriftelijk vast te leggen. Dat voorkomt juridische problemen. In het influencer contract zijn een aantal kenmerken van groot belang. Bijvoorbeeld het duidelijk vastleggen van de verwachtingen van de partijen. Het opnemen van een concurrentiebeding is eveneens gangbaar. Dat voorkomt dat een influencer een merk of product van een concurrent gaat promoten. Het aantal keren van promotie en het tijdsbestek, waarin dat gebeurt, dient eveneens vorm te krijgen in het contract. Daarnaast is het van belang dat er aandacht is voor hoe om te gaan met de vermelding dat het reclame betreft. Het is namelijk tegenwoordig verplicht dat influencers melding maken dat het om reclame gaat. In het influencer contract komt verder te staan welke platforms gebruikt worden om het merk of product te promoten.

Uiteraard is er ook aandacht voor de betalingsvoorwaarden, waarbij er onder meer onderscheid te maken valt tussen een geldelijke beloning en gratis producten of diensten. Een ander belangrijk punt om op te nemen in de overeenkomst is op welk moment en door wie de samenwerking is op te zeggen. Er zijn ook nog andere voorwaarden mogelijk, zoals dat een influencer bijvoorbeeld een bepaalde target moet halen. Tot slot is het van belang om de auteursrecht op de content te benoemen. Doorgaans is het zo dat de content toebehoort aan de influencer en het auteursrecht dus eveneens. Het moet daarom duidelijk zijn dat er niet zonder toestemming gebruik van de content te maken valt. Het is echter ook mogelijk dat de influencer instemt met het overdragen van de auteursrechten. In dat geval dient dat wel zwart-op-wit te staan in het contract.

Taken als influence makelaar:

 • Contact leggen met influencers.
 • Bestand met influencers samenstellen.
 • Informeren en adviseren.
 • Geschikte influencer zoeken.
 • Bemiddelen tussen bedrijf en influencer.
 • Contract opstellen.
 • Relaties onderhouden.

Beroepsfilm influence makelaar:

Film influencer marketing:

Opleidingen tot influence makelaar

Er zijn geen opleidingen als zodanig specifiek te benoemen die opleiden tot het beroep van influence makelaar. Het helpt natuurlijk wel als er enige kennis bestaat van commercie en van online marketing. Een influence makelaar is meestal een ondernemer die in het vak is gegroeid, maar kan ook een marketeer zijn die voor grote bedrijven werkt. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten, dan is het slim om van een goed boekhoudpakket gebruik te maken. Een boekhoudprogramma zzp maakt het mogelijk om zelfstandig de complete financiële administratie bij te houden.

Bedrijven waar een influence makelaar werkzaam kan zijn

De meeste influence makelaars zijn ondernemer en werken dan ook voor zichzelf. Daarnaast zijn er influence makelaars die in dienst zijn van marketingbedrijven, grote middenstanders of van webshophouders. In dat geval is er meestal sprake van een eigen marketingafdeling, waar de influence makelaar werkzaam is.

Competenties influence makelaar

Een influence makelaar dient over meerdere vaardigheden te beschikken en net als een trendwatcher trends in de gaten te houden. Bijvoorbeeld als er ineens een nieuw social media platform populair is en waar influencers een groot aantal volgers hebben. Een andere competentie is commercieel inzicht, net als het uitstekend kunnen communiceren. Het sociale aspect speelt daar eveneens een rol bij, want een influence makelaar dient met allerlei partijen te kunnen omgaan. Analyserende vaardigheden komen eveneens van pas, bijvoorbeeld om data te duiden. Ook waakzaamheid is geboden omdat een influence makelaar natuurlijk als tussenpersoon optreedt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als influence makelaar

Influencers zijn een populair marketinginstrument en het is de verwachting dat de toekomst daarin geen verandering brengt. Het is voor een influence makelaar vooral belangrijk om een goede naam op te bouwen en een groot netwerk samen te stellen. Op deze manier krijgt de influence makelaar steeds meer opdrachten binnen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris influence makelaar

Er is geen specifiek salaris te noemen voor het beroep van influence makelaar. Dat komt vooral omdat er vaak sprake is van een bepaalde marge per opdracht. Bovendien werkt de influence makelaar doorgaans als ondernemer en is het afhankelijk van de bekendheid en goede naam hoe hoog het inkomen is. Datzelfde is te zeggen van de arbeidsvoorwaarden, want die stelt de ondernemer zelf vast.

Eigen bedrijf starten als Influence makelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Influence makelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Influence makelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Influence makelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Influence makelaar.

Mijnzzp.nl