Team Mijnzzp

Beroepen

Op onze website hebben wij informatie opgenomen over ruim 1700 verschillende beroepen. Of je nu horeca-manager, politieagent, accountant of leraar wil worden; iedere beroepskeuze heeft haar eigen karakteristieken. Op deze website vind je informatie over alle denkbare beroepen, zoals opleiding, salaris en competenties. Ook hebben wij alle beroepen voorzien van verschillende filmpjes. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat een beroep precies inhoudt. Zo hebben wij onder andere alle denkbare landbouwberoepen opgenomen, maar ook alle denkbare beroepen in de luchtvaart. Alle beroepen zijn terug te vinden per branche of per letter.

Inhoudsopgave
Informatie over beroepen
Vakinhoudelijke kennis per beroep
Wat is een beroepscompetentie?
Definitie van competentie:
Oude en moderne beroepen
Voor het eerst stage lopen
De juiste beroepskeuze maken
Opstel maken
Enkele voorbeelden van populaire beroepen zijn:
Meest gevraagde beroepen
Conclusie

Informatie over beroepen

Scholieren, studenten en volwassenen zoeken regelmatig naar informatie over verschillende beroepen. Vaak gaat het om bepaalde leerdoelen, carrièreswitch of bijvoorbeeld een stageverslag. In dit artikel gaan we dieper in op wat de verschillende beroepen inhouden en hoe je dit kan gebruiken voor je opstel, stageverslag of andere opdracht.

Vakinhoudelijke kennis per beroep

Als student of als leerling is het belangrijk om je praktijkniveau te behalen. Hiervoor zul je meestal verschillende keren een stageperiode moeten doorlopen, waardoor je vakinhoudelijke kennis en praktijkvaardigheden steeds beter worden. In de meeste gevallen zul je tijdens de stageperiode onder begeleiding staan van je stagebegeleider. Voor leerlingen is het erg belangrijk om te weten wat voor begeleiding je krijgt. Ook het leren omgaan met collega's en leidinggevenden kan soms een uitdaging zijn voor leerlingen. Het opbouwen van structuur maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van je stageperiode.

Wat is een beroepscompetentie?

Voor ieder beroep moet je beschikken over bepaalde competenties. Maar wat is competentie eigenlijk en wat kun je ermee? Competentie heeft betrekking op het eigen talent om bepaalde vaardigheden op de juiste manier te kunnen uitvoeren. Voor een statisticus en programmeur is het bijvoorbeeld heel belangrijk om analytisch te kunnen denken. Een technicus moet juist weer over technisch inzicht beschikken. De meeste scholen houden een competentietest bij aanmelding. Hierin wordt de potentiële leerling uitgedaagd om te laten zien wat hij of zij kan en hoeveel talent er is.

Ook binnen het bedrijfsleven kan je te maken krijgen met een soort van competentietest. In dit geval is het bijvoorbeeld een trainee die een selectieprocedure of assessment moet doorlopen. Het is meestal een selectiepsycholoog die de competentietest of assessment zal afnemen. Dus niet alleen docenten hebben te maken met het afnemen van competentietesten. Overigens kijken werkgevers niet alleen naar de competenties. Denk ook zeker aan je opleidingen, ervaring en motivatie.

Definitie van competentie:

  • Kennis en ervaring: welke kennis en ervaring heb je precies?
  • Vaardigheden: wat kan je precies en waar ben je bedreven in?
  • Talent: wat is je intelligentie, motivatie en wat zijn je persoonlijke eigenschappen?

Oude en moderne beroepen

Beroepen komen en gaan. Zo was er vroeger nog geen luchtvaart en komt het beroep mijnwerker en het beroep turfsteker niet meer voor in Nederland. Ook bepaalde ambachten zijn langzaam aan het uitsterven door de invloed van de techniek. Toch zijn er nog veel verschillende beroepen die je kunt uitoefenen in eigen land of daarbuiten. In de loop van de tijd is het aantal beroepen steeds meer toegenomen en zijn er dus meer mensen nodig om die functies uit te voeren.

Voor het eerst stage lopen

De meeste scholieren moeten binnen hun opleiding ook enkele stageperiodes doorlopen en deze afsluiten met een stageverslag. Het opdoen van werkervaring is erg belangrijk voor een succesvolle start van je carrière. Om stage te kunnen lopen zul je een stagebedrijf met een beschikbare stageplaats moeten zoeken. Een stageperiode moet gezien worden als belangrijke leidraad voor de rest van je loopbaan en carrière. Na je stage zal je ook feedback moeten geven in de vorm van een stageverslag. Binnen je stageverslag is het belangrijk om voor jezelf verschillende belangrijke vragen te beantwoorden.

De juiste beroepskeuze maken

Als je een beroep wilt kiezen, is het slim om te weten wat de mogelijkheden zijn. Er bestaan namelijk vele soorten opleidingen en vakgebieden. Daarom maken de meeste scholen tegenwoordig gebruik van decanen of beroepskeuzebegeleiders. Het begeleiden van leerlingen is erg belangrijk met betrekking tot het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Ook het vinden van een geschikte stageplaats kan al van invloed zijn op de definitieve keuzen van een leerling.

Opstel maken

Leerlingen in het basisonderwijs hebben nog niet te maken met het maken met een stage of stageverslag, maar wel met het maken van een opstel of spreekbeurt. Een opstel of spreekbeurt gaat betrekkelijk vaak over beroepen. Leerlingen moeten dan precies aangeven wat iemand doet en wellicht ook spreken voor de klas. Na afloop zal het opstel meestal klassikaal besproken worden. Als je dus zoekt naar informatie over beroepen, dan ben je hier aan het juiste adres.

Enkele voorbeelden van populaire beroepen zijn:

Meest gevraagde beroepen

Wij hebben verschillende artikelen geschreven over de meest gevraagde beroepen, en over de beroepen van de toekomst. Daarnaast houden wij in onze weblog alle belangrijke informatie bij over de arbeidsmarkt. Wij zijn iedere dag bezig met het up-to-date houden van alle informatie.

Conclusie

Ben je op zoek naar passende informatie over verschillende beroepen? Dan ben je bij Mijnzzp.nl op het juiste adres! Hier zijn alle beroepen omschreven en kun je eenvoudig allerlei informatie vinden. Vergeet overigens niet je medestudenten onze website onder de aandacht te brengen. Succes met de toekomst.

Mijnzzp.nl