Medisch fotograaf

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medisch fotograaf fotografeert patiënten als een arts een aandoening wil verduidelijken, of fotografeert patiënten als een arts bepaalde uiterlijke kenmerken van patiënten wil vastleggen. Een medisch fotograaf is in dit soort gevallen verantwoordelijk voor het maken van goede foto's van de betreffende patiënt. Vaak worden deze foto's van erg dicht bij genomen, zodat alle specifieke kenmerken heel duidelijk vastgelegd worden. Daarnaast kunnen er foto's gemaakt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Ook voor vakbladen of congressen kunnen er foto's gemaakt worden, die alleen gebruikt mogen worden na toestemming. Als er sprake is van verwondingen bij patiënten die toegebracht zijn door anderen, kunnen er ook foto's genomen worden die later als bewijs kunnen dienen tijdens een mogelijke rechtszitting. Een medisch fotograaf werkt alleen met toestemming van patiënten, omdat er anders geen foto's gemaakt mogen worden. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen werkzaam als medisch fotograaf, omdat medische foto's tegenwoordig ook gemaakt kunnen worden door medisch specialisten. Dit neemt niet weg dat er nog steeds gespecialiseerde medisch fotografen werkzaam zijn die in opdracht werken van artsen en medisch specialisten. Een medisch fotograaf kan ook weer verantwoordelijk zijn voor het maken van video-opnames als dit nodig mocht zijn. Zoals eerder omschreven komt het beroep medisch fotograaf tegenwoordig niet veel meer voor. In de meeste gevallen betreft dit interne zorgmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de medische fotografie. Medische fotografie kan om verschillende redenen toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van moedervlekken, neus-veranderingen, kaak-veranderingen en aan afwijkingen. Medische fotografie kan ook gewoon handig zijn, zodat verschillende artsen naar een aandoening kunnen kijken zonder dat de betreffende patiënt steeds opgeroepen hoeft te worden.

Een medisch fotograaf is dus een fotograaf die meestal intern werkzaam is voor een ziekenhuis. Een medisch fotograaf is in veel gevallen een verpleegkundige, die specifiek verantwoordelijk is voor medische fotografie. Het maken van medische foto's en video's kan om verschillende redenen belangrijk zijn voor medisch specialisten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vooraf vastleggen van een neuscorrectie of oogcorrectie. Als medisch fotograaf ben je over het algemeen werkzaam binnen ziekenhuizen, waarbinnen de medisch fotograaf een eigen werkkamer heeft. Patiënten worden in de meeste gevallen door een medisch specialist doorverwezen naar de medisch fotograaf om bepaalde lichaamsdelen te laten fotograferen. Het fotograferen van lichaamsdelen kan om verschillende redenen uitgevoerd worden, zoals voor wetenschappelijk onderzoek, voor verduidelijking van andere medisch specialisten of om als bewijs te dienen als het om een mishandeling gaat. Patiënten zullen in bijna alle gevallen akkoord moeten geven om de foto's te mogen gebruiken. De foto's die een medisch fotograaf maakt worden over het algemeen toegevoegd aan het patiëntendossier van de betreffende patiënt, zodat alle andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de patiënt de foto's kunnen bekijken. Dit betreft meestal patiënten, die een operatie moeten ondergaan. Enkele medisch specialisten, die gebruikmaken van medische fotografie zijn thoraxchirurgen, chirurgen, kaakchirurgen, pathologen, dermatologen en internisten. Ook huisartsen kunnen gebruikmaken van medische fotografie.

Waarom medische fotografie

Een andere reden om medische foto's te maken van patiënten is vanwege forensisch onderzoek. Dit soort foto's wordt dan later gebruikt samen met forensisch onderzoek om als bewijs te dienen in een mogelijke rechtszaak, of om het letsel aan te kunnen tonen als het om verzekeringsgevallen gaat. Ook bij arbeidsongevallen kan het belangrijk zijn om medische foto's te maken. In dat geval kan ook een verzekeringsarts, die medische foto's gebruiken. Zoals eerder omschreven hebben medisch fotografen te maken met strenge regelgeving en geheimhoudingsplicht. Niet iedereen mag zomaar werken als medisch fotograaf, omdat een medisch fotograaf een gerichte opleiding moet volgen, waarbinnen alle medisch en wetenschappelijk facetten meegenomen worden.

Wat doet een medisch fotograaf:

Beroep medisch fotograaf:

Opleidingen tot medisch fotograaf

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden om als medisch fotograaf te kunnen werken. Wel zijn er zowel op Mbo-niveau als op Hbo-niveau opleidingsmogelijkheden voor het beroep fotograaf. Op het Mbo kan je starten met de opleiding medewerker fotografie op niveau twee, en vervolgens de Mbo-opleiding fotograaf volgen op niveau vier. De opleiding tot fotograaf via de Mbo-school zal doorgaans vier jaar in beslag nemen en stoomt je klaar als fotograaf. Wie daarna nog verder wil leren kan het beste de particuliere Hbo-opleiding aan de fotovakschool volgen. De richting fotografische vormgeving is zowel in een tweejarige studie te volgen als in een vierjarige studie. Tijdens de opleiding zal je ook werken en, afhankelijk van de gekozen studie, één of twee dagen in de week naar school gaan voor de theorie. Tijdens de opleiding fotograaf is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: portretfotografie, belichting, montage, analoge technieken, digitale technieken, cameratechniek en creativiteit. Maar natuurlijk leer je ook werken met de meest bekende fotoprogramma's om je foto's te kunnen bewerken. Als fotograaf speelt de computer tegenwoordig een belangrijke rol binnen het vak. Na je opleiding zijn er als fotograaf diverse specialisaties mogelijk waar je je op kan richten, afhankelijk van je eigen wensen als fotograaf. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een medisch fotograaf werkzaam kan zijn

Als medisch fotograaf werk je doorgaans in ziekenhuizen of privéklinieken, onder toezicht van artsen. In de meeste gevallen is een interne medisch fotograaf een verpleegkundige, die over een speciale aanvullende opleiding beschikt. Daarnaast kan een geregistreerde medisch fotograaf werkzaam zijn als ondernemer. In dat geval kan een medisch fotograaf voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Als medisch fotograaf mag je niet zomaar ongevraagd foto's maken van patiënten. In bijna alle gevallen moet de patiënt in overleg met een arts eerst toestemming geven.

Competenties medisch fotograaf

De belangrijkste competentie van een medisch fotograaf is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat een medisch fotograaf geheimhoudingsplicht heeft. Daarnaast heeft een medisch fotograaf te maken met privacywetgeving en toezichthouders. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende medisch specialisten. Ook algemene medische en wetenschappelijk kennis mag niet ontbreken als medisch fotograaf. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, sensitiviteit, integriteit, improvisatievermogen en plannen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medisch fotograaf

Het arbeidsmarktperspectief van een medisch fotograaf is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. De meeste medisch fotografen zijn intern binnen een ziekenhuis werkzaam en hebben een aanvullende opleiding genoten. Daarnaast kan een medisch fotograaf werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn verder geen echte doorgroeimogelijkheden bij het beroep medisch fotograaf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medisch fotograaf

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep medisch fotograaf, omdat het beroep bijna niet voorkomt. Een medisch fotograaf in loondienst zal doorgaans tussen de 2000 en 2800 euro bruto per maand verdienen afhankelijk van zijn leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden.

Read this information on Medical photographer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Medizinischer Fotograf auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Fotografo medico en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medisch fotograaf

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medisch fotograaf bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl