Verkeersregelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een verkeersregelaar is iemand die over de bevoegdheid beschikt om verkeersinstructies te mogen geven aan verkeersdeelnemers. Dit heeft betrekking op tijdelijke verkeersmaatregelen, zodat er geen ongelukken of opstoppingen ontstaan. Verkeersregelaars zijn meestal werkzaam tijdens wegwerkzaamheden of tijdens evenementen. Een verkeersregelaar kan over verschillende bevoegdheden beschikken, die afhankelijk zijn van de genoten opleiding en de werkzaamheden. Het is niet zo dat alle verkeersregelaars over dezelfde bevoegdheden beschikken, omdat er verschillende verkeersregelaars zijn. Denk bijvoorbeeld aan beroepsverkeersregelaars, transportbegeleiders, evenementenverkeersregelaars en aan verkeersbrigadiers (oversteekhulp). Verkeersregelaars worden vooral ingezet door gemeentes of wegbeheerders om het verkeer te begeleiden, zodat er geen onnodige verkeersopstoppingen of ongelukken ontstaan. Tijdens wegwerkzaamheden kan het voor verkeersdeelnemers onduidelijk zijn hoe de verkeersstromen lopen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor wegwerkers en de verkeersdeelnemers. Om problemen te voorkomen worden er steeds vaker verkeersregelaars ingezet, die ook instructies mogen geven aan verkeersdeelnemers. Het zijn alleen de beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders, die zelfstandig werkzaam mogen zijn. Verkeersregelaars die werkzaam zijn tijdens evenementen werken in de meeste gevallen onder toezicht van de politie. Een verkeersbrigadier is alleen werkzaam op of rond een school. Het beroep verkeersregelaar is geprofessionaliseerd en verkeersregelaars moeten voldoen aan strikte opleidingseisen om werkzaam te mogen zijn als verkeersregelaar. Een verkeersregelaar beschikt niet over handhavingsbevoegdheden, echter zijn verkeersdeelnemers wel verplicht om de instructies van een verkeersregelaar op te volgen. Verkeersdeelnemers die dit niet doen kunnen achteraf een proces-verbaal krijgen als de verkeersregelaar aangifte doet van de overtreding.

Een verkeersregelaar kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn. Het zijn alleen de beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders die zelfstandig mogen werken. In de meeste gevallen zal een verkeersregelaar alleen lokaal het verkeer mogen regelen. Dit is een belangrijk verschil met transportbegeleiders, die over landelijke bevoegdheid beschikken. Transportbegeleiders hebben landelijke bevoegdheid nodig, omdat ze met exceptioneel transport te maken hebben. Als verkeersregelaar heb je meestal te maken met wegwerkers, wegenbouwers of hoveniers, die bomen snoeien langs de weg. Het zijn gemeentes of wegbeheerders die bepalen of er verkeersregelaars ingezet moeten worden. Ook bij evenementen kan er sprake zijn van verkeersregelaars. In dat geval kan er ook sprake zijn van eenmalige evenementenverkeersregelaars, die werkzaam zijn onder de politie. Een evenementenverkeersregelaar hoeft geen beroepsverkeersregelaar te zijn. Denk bijvoorbeeld aan parkeerregelaars, of aan vrijwilligers die tijdelijk werkzaam zijn als verkeersregelaar. De werkzaamheden van een verkeersregelaar bestaan voornamelijk uit het begeleiden van verkeersstromen, zodat er geen onnodige verkeersopstoppingen ontstaan. Deze begeleiding heeft ook betrekking op de veiligheid van mensen. Tegenwoordig worden verkeersregelaar ook ingezet wanneer een verkeerssysteem te maken heeft met storing.

Werken als verkeersregelaar

Als verkeersregelaar ben je verantwoordelijk voor het geven van verkeersinstructies, zonder dat een verkeersregelaar aangemerkt kan worden als handhaver. Dit neemt niet weg dat verkeersdeelnemers verplicht zijn om de instructies op te volgen. De instructies van een verkeersregelaar hebben voorrang op verkeerstekens, verkeersborden, belijningen en verkeerslichten. Zoals eerder omschreven is een verkeersregelaar geen handhaver, echter kan een verkeersregelaar wel aangifte doen van verkeersovertredingen. Het komt regelmatig voor dat verkeersdeelnemers achteraf een proces-verbaal ontvangen. Het beroep verkeersregelaar zal bij je moeten passen, omdat een verkeersregelaar vroeg of laat te maken krijgt met verkeersdeelnemers die geen geduld hebben. Daarnaast kan een verkeersregelaar te maken krijgen met agressie in het verkeer.

Kennis verkeersregelaar:

  • Wet- en regelgeving
  • Remafstand van voertuigen
  • Het geven van opdrachten aan de verkeersdeelnemer(s)
  • Hoe om te gaan met agressie
  • Verkeersborden en regels
  • Praktijkvoorbeelden
  • Algemene veiligheid en veiligheidskleding

Verkeersregelaar:

Opleidingen tot verkeersregelaar

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden via gebruikelijke scholen tot verkeersregelaar. Wie een carrière ambieert als verkeersregelaar zal wel een opleiding moeten volgen. Er worden door het hele land verschillen opleidingen aangeboden. Tijdens de opleiding is er onder andere aandacht voor veiligheid, wegenverkeerswet, organisatiekunde, wegbeheer, verkeerstekens, agressie en voor het geven van handsignalen. Ook is er aandacht voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, die verplicht zijn. Het examen zal afgenomen worden door de stichting verkeersregelaar Nederland (SVNL). Als je werkzaam bent als ondernemer is het raadzaam om een opleiding bedrijfskunde te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een verkeersregelaar werkzaam kan zijn

Een verkeersregelaar is in de meeste gevallen werkzaam voor een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in parkeer- en verkeersdiensten. In sommige gevallen kan een verkeersregelaar werkzaam zijn als ondernemer. Tegenwoordig kan een verkeersregelaar ook werkzaam zijn als weginspecteur. Een weginspecteur kan ook werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. Hiervoor zal wel een aanvullende opleiding doorlopen moeten worden.

Competenties verkeersregelaar

De belangrijkste competentie van een verkeersregelaar is dat je beschikt over de aanstellingspas, omdat je anders niet werkzaam mag zijn als verkeersregelaar. Daarnaast is het belangrijk dat je beschikt over voldoende kennis van alle verkeersregels en verkeerstekens. Ook zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook conflictbeheersing is een competentie, die niet onderschat moeten worden. Algemeen belangrijke woorden zijn veiligheid, inzicht, duidelijkheid, professioneel, motivatie, flexibiliteit, plannen, organiseren, zelfstandigheid, samenwerken, overleggen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeersregelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een verkeersregelaar is goed te noemen. Er is steeds meer vraag naar verkeersregelaars, omdat verkeersregelaars steeds vaker ingezet worden voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het beveiligen van spoorwerkers, die langs het spoor werkzaam zijn. Met andere woorden zal een verkeersregelaar niet snel zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een verkeersregelaar zijn wel beperkt. Het is wel denkbaar dat een ervaren verkeersregelaar werkzaam is als instructeur. In dat geval heb je te maken met nieuwe verkeersregelaars, die het vak nog moeten aanleren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeersregelaar

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een verkeersregelaar voor verschillende werkgevers werkzaam kan zijn. Daarnaast kan een verkeersregelaar werkzaam zijn voor een uitzendorganisatie. Een verkeersregelaar zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 1800 en 2400 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Verkeersregelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verkeersregelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl