Sales consultant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een sales consultant is een persoon die verantwoordelijk is voor uiteenlopende werkzaamheden die gericht zijn op het verkopen van producten of diensten. Meer specifiek bestaat er een verantwoordelijkheid ten aanzien van het binnenhalen van nieuwe klanten en onderhouden van bestaande klantrelaties. In dat kader zijn de werkzaamheden van een sales consultant onder meer gericht op het verstrekken van advies aan klanten. Ook een actieve houding aangaande het inspelen op de behoefte van bestaande en nieuwe klanten maakt onderdeel uit van de taken. De benaming sales consultant geeft doorgaans aan dat het hier om een medewerker gaat die over de nodige ervaring en kennis beschikt en dus als specialist is aan te merken. Dat is belangrijk om met de kennis en ervaring in te kunnen spelen op behoeften van klanten. Zo voelt een sales consultant door de aanwezige expertise onder meer aan wat een klant nodig heeft en vertaalt dat concreet naar een klant deal. Een van de belangrijke aspecten van deze functie is dat er oprecht aandacht en interesse voor de klant dient te bestaan. De werkzaamheden variëren per dag en worden zowel binnen het bedrijf verricht als buiten het bedrijf. Het behoort bijvoorbeeld onder meer tot de taken om klanten en bestaande relaties te bezoeken. Ook het evalueren van deze klantcontacten valt onder de werkzaamheden net als het beheer van contracten. Bijvoorbeeld om te kijken wanneer het mogelijk is om een contract te verlengen, waarbij de tarieven eveneens een aandachtspunt vormen. Een sales consultant werkt binnen een bepaalde branche, zoals in de techniek of op het gebied van landbouwvoertuigen. In dat kader is er sprake van het optreden als een schakel tussen commercie en de betreffende branche. Het doel van de functie is samen te vatten met werkzaamheden gericht op het stimuleren van de verkoop in combinatie met klantenbinding.

Een sales consultant is dus als een vertegenwoordiger en als accountmanager aan te merken. Het betreft dan ook een functie met gecombineerde werkzaamheden van deze beroepen. Een sales consultant is zowel aan het werk op de binnendienst van een kantoor en in de buitendienst werkzaam. In dat opzicht is er een relatie met de functie van zowel binnendienst medewerker als buitendienstmedewerker. In dat opzicht is er uiteraard ook sprake van een link met de functie van backoffice medewerker die binnen hetzelfde bedrijf werkzaam is. Als het om de specifieke werkzaamheden gaat, zoals het in stand houden van de klantrelatie is er een verband met het beroep van relatiebeheerder. Bij het uitbouwen van relaties geldt dat een sales consultant als netwerker te zien is. Bij het onderdeel van de werkzaamheden dat gericht is op het verstrekken van advies is de medewerker als consultant aan te merken. Het doel van de werkzaamheden als sales consultant is niet alleen het onderhouden en uitbouwen van relaties of het geven van advies, maar ook specifiek gericht op de verkoop. Wat dat betreft is er uiteraard een raakvlak met verkopende functies, zoals die van een verkoopmedewerker, maar ook die van een verkoopspecialist net als van een verkoopadviseur.

RELATIEF NIEUW BEROEP

Het beroep sales consultant is aan te merken als een relatief nieuw beroep. De inhoud van de functie is ruimer en op meer dan alleen gericht op de pure verkoop van diensten of producten. Een sales consultant is het verlengstuk van het bedrijf als het gaat om de uiteindelijke verkoop, waarbij de adviserende taak en het inspelen op de behoefte centraal staan. Het op actieve wijze helpen van klanten is belangrijk, waarbij een sales consultant de klant eigenlijk al voor is met het bieden van een oplossing. Het is dus niet zo dat een sales consultant, zoals een verkoopmedewerker in een winkel afwacht tot de klant naar hem toekomt. Het is juist de taak van een sales consultant om met een proactieve houding naar klanten toe te gaan en nieuwe klanten binnen te halen.

WAT DOET EEN SALES CONSULTANT:

 • Luisteren naar prospects
 • Inspelen op klantbehoefte
 • Proactief klanten benaderen
 • Netwerk uitbouwen
 • Relatiebeheer
 • Advies geven
 • Meedenken met klanten
 • Klanten binden aan bedrijf
 • Contracten nakijken
 • Tarieven controleren
 • Overeenkomsten verlengen

Wat doet een sales consultant:

Smart Retail Verkoper:

OPLEIDINGEN TOT SALES CONSULTANT

Er zijn verschillende opleidingen die een uitstekende basis vormen om al dan niet met de nodige werkervaring als sales consultant te werken. Zo vormt een mbo-opleiding junior accountmanager een opstapje om daarna werkervaring op te doen en met de opgedane kennis en ervaring als sales consultant aan de slag te gaan. Een andere opleiding op hbo-niveau die uitzicht biedt op het werken in de functie van sales consultant is een hbo-opleiding commerciële economie.

BEDRIJVEN WAAR EEN SALES CONSULTANT WERKZAAM KAN ZIJN

Sales consultants werken bij allerlei verschillende soorten bedrijven. Bijvoorbeeld bij bedrijven waar de werkzaamheden zich richten op het binnenhalen van klanten om producten of diensten te verkopen. Denk daarbij aan een fabrikant, maar ook aan een ICT-bedrijf net als aan hotels of aan een bank of verzekeraar. Zo is het eveneens denkbaar dat een sales consultant bij een bemiddelingsbureau in dienst is en in die hoedanigheid ook optreedt als bemiddelaar. In dat kader is het mogelijk dat de functie zich bij een externe organisatie bevindt en een sales consultant dus voor meerdere bedrijven werkzaam is.

COMPETENTIES SALES CONSULTANT

Het draait uiteindelijk allemaal om de verkoop en het binden van klanten aan het bedrijf. Daarom is het van groot belang om over een commerciële en slagvaardige instelling te beschikken. Op het gebied van relatiebeheer en het uitbouwen van contacten is het belangrijk om een sterke netwerker te zijn en een proactieve houding te hebben. Een representatief voorkomen is eveneens van belang net als dat je over doorzettingsvermogen dient te beschikken. Binnen de uitvoering van de werkzaamheden is het goed kunnen plannen en organiseren eveneens een aandachtspunt. Een instelling die gericht is op acquisitie en klantenbinding is net als goed kunnen luisteren een onmisbare competentie. Tot de overige competenties behoren onder meer een snel aanpassingsvermogen en het beschikken over verbindende kwaliteiten.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS SALES CONSULTANT

Het beroep sales consultant is relatief nieuw te noemen en in dat opzicht is het zo dat het arbeidsmarktperspectief optimaal te noemen is. Het is steeds belangrijker om de aandacht niet alleen puur op de verkoop te richten, maar vooral de klant centraal te stellen. Overigens zijn er vanuit de functie opties om je verder te ontwikkelen. Het behoort onder meer tot de mogelijkheden om sales manager of aftersales manager te worden of de functie van afdelingsmanager te vervullen. Zo is er eveneens een optie om de overstap te maken naar de functie van personeelstrainer. Wat dat betreft, biedt de functie sales consultant dan ook verschillende perspectieven op verdere ontwikkeling binnen de loopbaan.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS SALES CONSULTANT

Het salaris van een sales consultant ligt doorgaans tussen de 2.600 euro en 3.600 euro bruto per maand. Het is mogelijk dat er een bonusuitkering van toepassing is bij het behalen van de doelstelling. Een hoger salaris is dan ook zeker denkbaar. De overige arbeidsvoorwaarden verschillen per werkgever, maar het is mogelijk dat een leaseauto en uitgebreide opleidingsmogelijkheden daar onderdeel van zijn.

Read this information on Sales consultant in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Sales Consultant auf Deutsch.

Lea esta información sobre Consultor de ventas en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Sales consultant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sales consultant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl