Kraanmachinist (bouw)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een kraanmachinist of hijskraanmachinist binnen de bouwsector kan betrekking hebben op verschillende soorten machinisten. Welke kraanmachines er precies gebruikt worden op een bouwlocatie is over het algemeen afhankelijk van de soort werkzaamheden. De grote hijskranen, zoals de bekende torenkranen, zijn over het algemeen alleen te vinden op de grotere bouwlocaties. Het hijsen van werkmaterialen als kraanmachinist op een bouwlocatie betreft verantwoordelijke werkzaamheden, omdat er geen ongelukken mogen plaatsvinden. In de meeste gevallen krijgt een kraanmachinist op de grond hulp van een hijsbegeleider, die in contact staat met de kraanmachinist door middel van een walkietalkie. Op deze manier heeft een kraanmachinist extra ogen, die hem kunnen helpen om zijn werk veilig te kunnen uitvoeren. De hijsbegeleider op de grond ziet er ook op toe dat de werkmaterialen op de juiste manier in de takels gehangen worden. Dit is erg belangrijk, omdat de lading anders geheel of gedeeltelijk kan vallen met alle gevolgen van dien. Ook kan het zijn dat een kraanmachinist niet alles kan zien van uit zijn kraan. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de hijsbegeleider om duidelijke aanwijzingen door te geven aan de kraanmachinist. De inhoudelijke werkzaamheden van een kraanmachinist hebben in alle gevallen te maken met het hijsen c.q. verplaatsen van werkmaterialen, echter kan een kraanmachinist wel werkzaam zijn op verschillende soorten kraanmachines of hijsmachines. Welke kraanmachine een aannemer zal gebruik is sterk afhankelijk van de soort werkzaamheden waarmee een aannemer te maken heeft. Als het een simpele verbouwing van een woonhuis betreft zal er over het algemeen gebruik gemaakt worden van een mobiele kraan, die na de werkzaamheden zal vertrekken.

Zonder gebruik van hijskranen is het bouwen over het algemeen een stuk lastiger en zouden de werkzaamheden ook veel meer tijd in beslag nemen. Op de meeste bouwlocaties zijn tegenwoordig wel bouwkranen te vinden, van groot tot klein. De bouwkranen worden gebruikt om allerlei bouwmaterialen op de juiste plek te krijgen zonder dat er zwaar getild hoeft te worden. Het is dus ook een stuk gezonder voor alle bouwvakkers dat er gebruik gemaakt kan worden van hijskranen, omdat er niet onnodig zwaar getild hoeft te worden. Een hijskraan zoals een torenkraan blijft doorgaans op de bouwlocatie staan totdat deze niet meer nodig is, wat meestal tot het eind van de bouw is. Alle bouwvakkers die de kraan nodig hebben mogen gebruik maken van de torenkraan om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo gebruikt een timmerman de torenkraan vaak om kozijnen op zijn plek te krijgen, de metselaar om stenen op zijn plek te krijgen en dakdekkers om de rollen bitumen dakbedekking op het dak te krijgen. Al dit soort werkzaamheden worden uitgevoerd door de kraanmachinist in samenwerken met een hijsbegeleider. Op de grotere bouwplaatsen maken aannemers over het algemeen alleen gebruik van een torenkraan. De torenkraan wordt ook veel gebruikt om materialen, zoals beton en staal te verplaatsen. Een torenkraan heeft aan de voet een fundering van beton en is in de top voorzien van gewichten, die als tegengewicht dienen als er materiaal verplaatst wordt. Op deze manier voorkomt men dat de kraan kan omvallen.

Aannemers die een verbouwing uitvoeren aan woningen die al bewoond zijn gebruiken vaak een mobiele kraan. Deze kranen worden over het algemeen ingehuurd als er een uitbouw gemaakt moet worden en de bereikbaarheid achterom lastig is. De materialen worden dan over het huis heen getild, zodat de materialen snel op de plek zijn en de bouwvakkers door kunnen werken. Maar ook bij het plaatsen van een kant-en-klare dakkapel wordt er vaak gebruikt gemaakt van een kraan, omdat de dakkapel dan in één stuk geplaatst kan worden. Op deze manier kan een dakkapel in een dag geplaatst worden en is het dak waterdicht.

Kraanmachines en kraanmachinisten zijn tegenwoordig over het algemeen onmisbaar voor uitvoerders, omdat uitvoerders sterk afhankelijk zijn van kraanmachines. Vooral op de grotere bouwlocaties zijn bouwkranen onmisbaar, omdat een uitvoerder veel te maken heeft met zware en grote bouwmaterialen. Zonder bouwkraan kan dit soort werkmaterialen niet op de juist locatie gehesen worden, waardoor bouwprojecten onnodig lang zullen duren. Daarnaast is het tegenwoordig niet meer toegestaan dat bouwvakkers onnodig zware fysieke arbeid uitvoeren. Met andere woorden is een aannemer in veel gevallen wel verplicht om gebruik te maken van bouwkranen.

Beroep van een kraanmachinist:

Opleidingen tot kraanmachinist

Wie een carrière ambieert als kraanmachinist kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de soort kraanmachine, die een kraanmachinist wenst te bedienen. Als toekomstig kraanmachinist kunnen er verschillende richtingen gekozen worden, zoals machinist voor een mobiele kraan, grondverzetmachine, autolaadkraan, mobiele torenkraan of de richting vaste torenkraan. De meeste opleidingen duren twee tot drie jaar, waarin ook verschillende keren stage gelopen moet worden. Als kraanmachinist heb je tegenwoordig het vakbekwaamheidscertificaat TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) nodig om een kraanmachine te mogen bedienen. Het is dus verplicht dat machinisten beschikken over een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine die de kraanmachinist zal bedienen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende kraanmachinist.

Bedrijven waar een kraanmachinist werkzaam kan zijn

Een kraanmachinist kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, zoals een aannemersbedrijf, overslagbedrijf, grondverzetsbedrijf of zogenaamde kraanverhuurbedrijven. Daarnaast is het denkbaar dat een kraanmachinist werkzaam is als loonwerker. Als kraanmachinist hoef je niet werkzaam te zijn binnen de bouwsector, omdat het beroep kraanmachinist ook voorkomt binnen andere sectoren. Ook binnen de civiele techniek komt het beroep kraanmachinist veel voor.

Competenties kraanmachinist

De belangrijkste competentie van een kraanmachinist is de veiligheid, omdat het werken met kraanmachines potentieel gevaarlijk kan zijn. Met andere woorden mag van een kraanmachinist absolute professionaliteit verwacht worden. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als belangrijke competentie, omdat een goede kraanmachinist alleen hijswerkzaamheden uitvoert als er geen gevaarzetting is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een kraanmachinist niet over de hoofden van werknemers zal hijsen. Ook bij te harde wind is het de verantwoordelijkheid van een kraanmachinist om werkzaamheden tijdelijk te stoppen. Omdat een kraanmachinist binnen de bouwsector veel zal samenwerken met een hijsbegeleider is communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties zijn dat een kraanmachinist gezien kan worden als monteur en technicus, omdat een kraanmachinist ook verantwoordelijk kan zijn voor het uitvoeren van dagelijkse routine onderhoud. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, inzicht, zelfstandigheid, presteren, luisteren, overwicht, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kraanmachinist

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide kraanmachinist is over het algemeen zeer goed te noemen. Wel is kraanmachinist een populair beroep, waardoor er sprake kan zijn van concurrentie. Als kraanmachinist zijn er verschillende specialisaties mogelijk en kan je ook voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat moeten lukken. Als we spreken over de bekende torenkraanmachinist kan dit anders liggen, omdat er nu eenmaal niet veel torenkranen zijn. De doorgroeimogelijkheden als kraanmachinist zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het soort bedrijf waarvoor je werkzaam bent en je eigen competenties en opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kraanmachinist

Als torenkraanmachinist in loondienst verdien je afhankelijk van je leeftijd tussen de 2000 en 2600 euro bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat het beroep niet heel veel voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Mijnzzp.nl