Dierenfluisteraar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een dierenfluisteraar is een persoon die op een speciale manier kan communiceren met dieren. Een dierenfluisteraar wordt soms ook wel gezien als een tolk tussen mens en dier. Hoe een dierenfluisteraar precies werkt kan verschillen per dierenfluisteraar, omdat een dierenfluisteraar gespecialiseerd kan zijn in verschillende diersoorten. Over het algemeen zal een dierenfluisteraar proberen telepathisch contact te leggen met dieren. Daarnaast zijn er dierenfluisteraars die claimen dat ze beschikken over helderziendheid. In het kort komen de werkzaamheden van een dierenfluisteraar neer op het communiceren met dieren op een niet-talige manier, waarbij telepathisch contact de hoofdrol speelt. Het is niet zo dat een dierenfluisteraar de lichaamstaal leest van een dier, omdat dat verder niets te maken heeft met telepathisch contact. Omdat een dierenfluisteraar telepathisch contact kan leggen met dieren kan een dierenfluisteraar ook werken door middel van foto's van dieren. Een dierenfluisteraar probeert dus te bepalen wat er precies omgaat in dieren door het leggen van telepathisch contact. Om telepathisch contact te kunnen maken met dieren is het belangrijk dat een dierenfluisteraar beschikt over spiritualiteit. Het beroep dierenfluisteraar kent verder geen bescherming, waardoor iedereen zich dierenfluisteraar kan en mag noemen. Een andere benaming voor een dierenfluisteraar is soms ook wel dierentolk, maar een dierentolk is niet hetzelfde als een dierenfluisteraar. Een dierentolk communiceert juist met dieren door de lichaamstaal van dieren te lezen. Met andere woorden maakt een dierentolk geen gebruik van telepathisch contact. Het beroep dierenfluisteraar is een redelijk populair beroep omdat veel diereigenaren precies willen weten wat een dier mankeert of bijvoorbeeld juist mist. Het leren communiceren met dieren zoals een dierenfluisteraar doet is een combinatie van telepathisch vermogen, spiritualiteit en passie.

Een dierenfluisteraar is dus een telepaat, die telepathisch contact kan maken met dieren. Telepathisch contact komt in het kort neer op het uitwisselen van informatie tussen mens en dier via gedachten, gevoelens en beelden. Met andere woorden zal een dierenfluisteraar communiceren door middel van het bewustzijn. Telepathie is een bijzondere manier van communiceren, omdat telepathie ook op afstand werkt. Een dierenfluisteraar kan bijvoorbeeld ook via het internet of door middel van een foto consult geven aan diereigenaren. Zoals eerder omschreven kan een dierenfluisteraar op verschillende manieren werkzaam zijn. Als een dierenfluisteraar gebruikmaakt van lichaamstaal is eerder de term dierentolk van toepassing. Een dierentolk kan niet op afstand werkzaam zijn, omdat een dierentolk gebruikmaakt van lichaamstaal. De meeste mensen die gebruikmaken van een dierenfluisteraar en/of dierentolk doen dit om achter de oorzaak van bepaalde problemen te komen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen vaststellen waarom een dier stress heeft, gedragsproblemen heeft of bepaalde angsten heeft.

Welke dieren komen in aanmerking voor een dierenfluisteraar

Tegenwoordig kunnen mensen met bijna alle dieren terecht bij een dierenfluisteraar, zoals honden, katten, cavia's en andere dieren. Oorspronkelijk was het beroep dierenfluisteraar voorbehouden voor paarden. Het is niet zo dat dierenfluisteraars alle dieren behandelen, omdat een dierenfluisteraar ook gespecialiseerd kan zijn in bepaalde diergroepen. Of een consult van een dierenfluisteraar werkt is verder voor iedereen persoonlijk. In ieder geval beweren dierenfluisteraars dat ze beschikken over telepathische vaardigheden, waardoor dierenfluisteraars kunnen communiceren met dieren. Vanzelfsprekend zijn er ook genoeg mensen die niks zien in het telepathische communiceren met dieren. Wetenschappelijk gezien is er geen bewijs dat de werkzaamheden van een dierenfluisteraar werken. Dit is bijvoorbeeld ook niet het geval als we spreken van een magiër, waarzegger of handlezer.

Wanneer naar een dierenfluisteraar gaan

De meeste mensen schakelen een dierenfluisteraar in als ze merken dat dieren problemen ondervinden. Wat deze problemen precies zijn kan per dier verschillen, maar over het algemeen zijn dit problemen zoals ziekte, verhuizing, geboorte, castratie, sterilisatie of als een dier overleden is waardoor er gemis ontstaat. Wanneer een roedel of kudde verandert van samenstelling kan dit een grote impact hebben op dieren.

Wat doet een dierenfluisteraar:

Dierenfluisteraar:

Opleidingen tot dierenfluisteraar

Er bestaan geen erkende opleidingen voor het beroep dierenfluisteraar. Wel zijn er diverse soorten cursussen te vinden gericht op het dieren fluisteren. Deze cursussen hebben verder geen erkenning en het beroep dierenfluisteraar is dan ook geen beschermd beroep. Iedereen kan en mag zich dus dierenfluisteraar noemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een dierenfluisteraar werkzaam kan zijn

Een dierenfluisteraar werkt niet voor bedrijven maar is in de meeste gevallen werkzaam als zelfstandig ondernemer. Wel is het denkbaar dat een dierenfluisteraar ook andere werkzaamheden uitvoert.

Competenties dierenfluisteraar

De belangrijkste competentie van een dierenfluisteraar is het kunnen leggen van telepathisch contact met dieren, omdat het beroep hierom draait. Daarnaast is het erg belangrijk dat een dierenfluisteraar passie heeft voor dieren, omdat een dierenfluisteraar anders niet op een goede manier kan communiceren met de dieren. Respect en vertrouwen zijn twee belangrijke woorden bij het kunnen communiceren met dieren. Ook het kunnen coachen als therapeut is belangrijk als dierenfluisteraar. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, energie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, sensitiviteit en motivatie. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dierenfluisteraar

Voor het beroep dierenfluisteraar kunnen we niet spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat een dierenfluisteraar werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer. Met andere woorden zal er niet snel een vacature te vinden zijn voor het beroep dierenfluisteraar. De doorgroeimogelijkheden als dierenfluisteraar moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam zodat er meer opdrachten komen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dierenfluisteraar

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op een dierenfluisteraar omdat een dierenfluisteraar werkzaam zal zijn als ondernemer. Wat een dierenfluisteraar precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal opdrachten, het soorten opdrachten en andere onkosten. De meeste dierenfluisteraars werken met vaste prijzen.

Read this information on Animal whisperer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Tierflusterer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Susurrador de animales en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dierenfluisteraar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dierenfluisteraar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl