Dierenfluisteraar

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Dierenfluisteraar?

Een dierenfluisteraar is een persoon die op een speciale manier kan communiceren met dieren. Een dierenfluisteraar wordt soms ook wel gezien als een tolk tussen mens en dier. Hoe een dierenfluisteraar precies werkt kan verschillen per dierenfluisteraar, omdat een dierenfluisteraar gespecialiseerd kan zijn in verschillende diersoorten. Over het algemeen zal een dierenfluisteraar proberen telepathisch contact te leggen met dieren. Daarnaast zijn er dierenfluisteraars die claimen dat ze beschikken over helderziendheid. In het kort komen de werkzaamheden van een dierenfluisteraar neer op het communiceren met dieren op een niet-talige manier, waarbij telepathisch contact de hoofdrol speelt. Het is niet zo dat een dierenfluisteraar de lichaamstaal leest van een dier, omdat dat verder niets te maken heeft met telepathisch contact. Omdat een dierenfluisteraar telepathisch contact kan leggen met dieren kan een dierenfluisteraar ook werken door middel van foto's van dieren. Een dierenfluisteraar probeert dus te bepalen wat er precies omgaat in dieren door het leggen van telepathisch contact. Om telepathisch contact te kunnen maken met dieren is het belangrijk dat een dierenfluisteraar beschikt over spiritualiteit. Het beroep dierenfluisteraar kent verder geen bescherming, waardoor iedereen zich dierenfluisteraar kan en mag noemen. Een andere benaming voor een dierenfluisteraar is soms ook wel dierentolk, maar een dierentolk is niet hetzelfde als een dierenfluisteraar. Een dierentolk communiceert juist met dieren door de lichaamstaal van dieren te lezen. Met andere woorden maakt een dierentolk geen gebruik van telepathisch contact. Het beroep dierenfluisteraar is een redelijk populair beroep omdat veel diereigenaren precies willen weten wat een dier mankeert of bijvoorbeeld juist mist. Het leren communiceren met dieren zoals een dierenfluisteraar doet is een combinatie van telepathisch vermogen, spiritualiteit en passie.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dierenfluisteraar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dierenfluisteraar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl