Hoofdcassiere

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een hoofdcassiere is een cassiere die beschikt over meer verantwoordelijkheden dan reguliere cassieres. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een hoofdcassiere het beste omschrijven als het controleren van alle kastransacties, inclusief het bijstaan van alle cassieres. Ook is een hoofdcassiere in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het afstorten van alle geldstromen vanuit de kassa's. Andere werkzaamheden van een hoofdcassiere kunnen zijn het inwerken van nieuwe cassieres en het controleren van cassieres op hun functioneren. De overige werkzaamheden van een hoofdcassiere bestaan uit het maken van de personeelsplanning en uit het bijhouden van de urenregistratie. Welke verantwoordelijkheden een hoofdcassiere nog meer heeft is sterk afhankelijk van de winkel waar de hoofdcassiere werkzaam is. Zo kan het zijn dat een hoofdcassiere tijdens rustige uren ook helpt met andere werkzaamheden in de winkel. Het beroep hoofdcassiere komt over het algemeen alleen voor binnen winkels die gebruik maken van meerdere kassa's, zoals een grote supermarkt of een groothandelsbedrijf. De kleinere winkels maken over het algemeen geen gebruik van een hoofdcassiere. Over het algemeen is de functie hoofdcassiere alleen voorbehouden aan ervaren winkelpersoneel dat al langer in dienst is van de organisatie. Dit is het geval, omdat de functie hoofdcassiere aangemerkt kan worden als vertrouwensfunctie. Een hoofdcassiere is meestal ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van bepaalde transacties. Denk hierbij aan het goedkeuren van assemblage bonnen boven een bepaald bedrag of aan het aannemen van een grote som contant geld. Voor het beroep hoofdcassiere worden over het algemeen geen aanvullende opleidingen verwacht. Wel is het denkbaar dat een hoofdcassiere intern een aanvullende opleiding aangeboden krijgt. Zoals eerder omschreven komt het beroep hoofdcassiere alleen voor binnen bepaalde winkels en groothandelsbedrijven.

Een hoofdcassiere is dus een cassiere die beschikt over aanvullende verantwoordelijkheden. Een hoofdcassiere werkt meestal zelf ook mee achter de kassa. Als een cassiere een vraag heeft meldt deze zich bij de hoofdcassiere en niet bij de supermarktmanager. Zo komt het regelmatig voor dat een cassiere geen wisselgeld meer heeft, of dat klanten met groot briefgeld betalen. Als klanten betalen met groot briefgeld is het meestal verplicht dat een hoofdcassiere goedkeuring geeft voor de geldtransactie, om fraude te voorkomen. Dit is ook het geval als klanten een flessenbon inleveren boven een bepaald bedrag. Andere belangrijke werkzaamheden van een hoofdcassiere zijn het inwerken en inplannen van alle cassieres. Het inwerken van cassieres is belangrijk, omdat cassieres gezien kunnen worden als toezichthouder. Een cassiere mag bijvoorbeeld geen tabak of alcoholisch dranken verkopen aan jongeren. Ook het waakzaam zijn op mogelijke diefstal is een kerntaak van cassieres. In algemene zin kan een hoofdcassiere ook aangemerkt worden als personeelsplanner en personeelstrainer.

Verantwoordelijkheden hoofdcassiere

De verantwoordelijkheden van een hoofdcassiere kunnen verschillen per bedrijf, omdat niet alle bedrijven op de zelfde manier werken. In alle gevallen is het wel zo dat een hoofdcassiere iemand is die al een langere periode werkzaam is voor de organisatie. Dit is het geval, omdat de functie hoofdcassiere een functie is waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Het vertrouwen in een hoofdcassiere is belangrijk, omdat er in binnen grotere winkels veel contant geld omgaat. Met andere woorden kunnen dit soort werkzaamheden niet overgelaten worden aan onervaren winkelmedewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat een hoofdcassiere kennis heeft van de organisatie en beschikt over leidinggevende capaciteiten. Een hoofdcassiere is geen manager, echter moet een hoofdcassiere wel beschikken over leidinggevende capaciteiten.

Taken hoofdcassiere:

  • Het afstorten van geldstromen
  • Het bijstaan van de cassieres
  • Het controleren van cassieres
  • Het eventueel aannemen van nieuwe cassieres
  • Het inwerken van nieuwe cassieres
  • Het maken van de weekplanning
  • Het overleggen met de supermarktmanager
  • Het trainen van cassieres

Kassamedewerker Albert Heijn:

Opleidingen tot hoofdcassiere

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden tot hoofdcassiere. Wie een carrière ambieert als hoofdcassiere kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding supermarktmedewerker. Als hoofdcassiere is het in lang niet alle gevallen noodzakelijk dat je beschikt over een gerichte opleiding, omdat een hoofdcassiere ook tot hoofdcassiere kan doorgroeien vanuit een andere functie. Het is dus mogelijk dat een cassiere of andere supermarktmedewerker automatisch zal doorgroeien tot de functie hoofdcassiere. Welke opleiding het beste past kan ook afhankelijk zijn van de soort winkel, waarbinnen een hoofdcassiere werkzaam is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zie ook de website temper voor werk in de horeca, bediening, detailhandel en schoonmaak. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een hoofdcassiere werkzaam kan zijn

Een hoofdcassiere is over het algemeen werkzaam voor de grotere supermarkten of detailhandelsbedrijven, of is werkzaam voor groothandelsbedrijven die veel te maken hebben met kassawerkzaamheden. Ook de grotere bouwmarkten kunnen gebruik maken van een hoofdcassiere. Kleinere winkels en middenstanders maken over het algemeen geen gebruik van een speciale hoofdcassiere. Afhankelijk van de soort winkel waarvoor de hoofdcassiere werkzaam is, is het mogelijk dat een hoofdcassiere ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden.

Competenties hoofdcassiere

De belangrijkste competentie van een hoofdcassiere is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat het beroep hoofdcassiere gezien moet worden als vertrouwensfunctie. Daarnaast is het belangrijk dat een hoofdcassiere gezien kan worden als manager, omdat een hoofdcassiere moet beschikken over leidinggevende capaciteiten. Ook het kunnen motiveren van andere cassieres kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een hoofdcassiere in de meeste gevallen met veel verschillende collega's en klanten te maken krijgt kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, waakzaamheid, alertheid, coachen, trainen, zelfstandigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hoofdcassiere

Het arbeidsmarktperspectief van een hoofdcassiere is over het algemeen redelijk te noemen. Het beroep hoofdcassiere komt niet binnen alle bedrijven voor en is over het algemeen alleen toegankelijk voor ervaren personeelsleden. Het beroep hoofdcassiere betreft daarnaast een zeer specifieke functie. De doorgroeimogelijkheden van een hoofdcassiere kunnen gezien worden in de functie supermarktmanager. Of een hoofdcassiere supermarktmanager kan worden is afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. In de meeste gevallen zal een hoofdcassiere over aanvullende opleidingen moeten beschikken om een leidinggevende functie te kunnen bekleden binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hoofdcassiere

Er zijn geen voorbeeld te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een hoofdcassiere werkzaam kan zijn binnen verschillende branches. De functie hoofdcassiere komt niet alleen voor binnen supermarkten. Als hoofdcassiere in loondienst verdien je afhankelijk van je dienstjaren, leeftijd en ervaring tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand.

Mijnzzp.nl