Team Mijnzzp

Uurtarief zzp

Je gaat aan de slag als zzp'er en natuurlijk heb je eerst goed nagedacht over welke producten of diensten je gaat aanbieden. Als je een goed businessplan hebt opgesteld en je hebt je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kun je beginnen. Bij het verkopen van producten is het verdienmodel vrij simpel, maar hoe doe je dat als je een dienst verleent? Hoe weet je zeker dat je het juiste uurtarief hanteert, om tot een goed bruto maandsalaris te komen? Het simpelweg optellen van het aantal declarabele uren maakt natuurlijk nog geen netto-inkomen. Denk alleen al aan de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering die je moet afdragen. In dit blog geven wij hier antwoord op.

Voor het uurtarief berekenen als zzp'er beschikken wij over een handige calculator. Met de online rekentool kun je precies zien wat het netto-inkomen gaan worden als zzp'er. Ook kun je eenvoudig het maandloon berekenen op basis van het aantal declarabele uren. Het bruto maandsalaris is natuurlijk nog geen netto-inkomen omdat je ook rekening moet houden met bijkomende kosten, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering, bedrijfskosten en andere onkosten. De zakelijke kosten kunnen wel per ondernemer verschillen en zijn afhankelijk van verschillende factoren.

FinancieelHet juiste uurtarief bepalen is dan ook belangrijk als zzp'er. Jouw uurtarief kan daarnaast ook afhankelijk zijn van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het gewenste inkomen op basis van het aantal declarabele uren. Bij het verkopen van producten is het uurtarief minder belangrijk, maar je hebt dan nog steeds te maken met een bruto-uurloon, alleen niet met declarabele uren. Ook de maandelijkse premie kan per zzp'er verschillen en dit heeft invloed op het gewenste inkomen.

Uurloon berekenen als zzp'er

Inhoudsopgave
startende ondernemer en aantal declarabele uren
Wat is een verdienmodel precies?
De valkuil uurloon berekenen als zzp'er
Uurtarief berekenen en toetsen aan de markt
Marktwaarde berekenen
Het juiste uurtarief hanteren
Declarabele uren als startende zzp'er
Rekentool uurtarief
Maandlasten en inkomen als zelfstandig ondernemer
Uurtarief bepalen hypotheek
Wat hou ik netto over als zzp'er?
Werkuren en urenregistratie

startende ondernemer en aantal declarabele uren

Als startende ondernemer kun je verschillende manieren van werken hebben en het aantal uren per week dat je in rekening brengt kan tijdens de opstartfase variëren. Het aantal uren dat je werkt, heeft direct invloed op het bedrag per uur dat je moet hanteren. Het is in ieder geval nodig om rekening te houden met alle omstandigheden die het inkomen kunnen beperken. Het is zeker niet zo dat zzp'ers alle gewerkte uren per jaar kunnen declareren. Je hebt bijvoorbeeld ook een aantal uur per week nodig voor het bijhouden van de administratie of het maken van offertes. Per jaar kunnen de niet declarabele uren behoorlijk oplopen en hiermee moet je rekening houden. Wanneer je niet kunt werken heb je ook geen inkomen. Daarnaast zijn er beste veel zzp'ers die niet op fulltime basis werken. Ook de toegevoegde waarde als ondernemer zal voor een groot deel het inkomen bepalen. Bij het maken van een berekening voor het uurtarief moet je dus rekening houden met de gewenste omzet, maar ook met andere factoren die van invloed zijn op het uurtarief. Denk bijvoorbeeld ook aan de concurrenten waarmee je te maken hebt.

Wat is een verdienmodel precies?

 • Een verdienmodel is een model waarmee je kunt uitrekenen hoeveel zakelijke kosten je hebt en hoeveel omzet je genereert en wat uiteindelijk je marge is. Met andere woorden: hoeveel ga je verdienen! Het verdienmodel is de bouwsteen van je businessplan, want je moet wel zeker weten dat je plan waterdicht is en dat het voldoende inkomsten oplevert in plaats van dat het geld kost. Bij het verkopen van producten heb je bijvoorbeeld te maken met de inkoopprijzen van de producten die je in een webshop wilt verkopen. Dit is dus vrij eenvoudig uit te rekenen, maar hoe doe je dat als je je zelf verhuurt als SEO-specialist of als tekstschrijver? Of, hoe kan je het uurloon berekenen als je aan de slag gaat als coach? Het uurloon berekenen is belangrijk als zzp'er en het juiste uurtarief berekenen kan lastig zijn, en dit is ook afhankelijk van de toegevoegde waarde.

De valkuil uurloon berekenen als zzp'er

 • De grootste misstap die je kunt begaan bij het uurloon berekenen is dat je jezelf rijk rekent. Stel dat je aan de slag gaat als SEO-specialist en je rekent een tarief van € 90,- excl. BTW per uur. Dan kun je vrij snel een groot bedrag binnenhalen. Zeker wanneer je fulltime aan de slag gaat. Maar is dit tarief wel realistisch? Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat je van dit bedrag je inkomstenbelasting moet betalen en dat je bedragen reserveert voor je zakelijke kosten. Zoals de hosting voor je website, een zakelijk telefoon abonnement en je verzekeringen. Heb je vrij hoge zakelijke kosten dan kun je er natuurlijk voor kiezen om simpelweg je tarief omhoog te gooien. Maar dat is ook niet realistisch. Het uurloon omrekenen naar een bruto maandsalaris kan helpen bij het uurtarief bepalen. Zo zie je vrij snel of een bepaald uurtarief marktcomfort is. Ook het wel of niet draaien van een vijfdaagse werkweek heeft grote invloed op het ideale uurtarief als zzp'er. Dit is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van het juiste uurtarief. Minder werken zal al snel inhouden dat je een hoger tarief zal moeten vragen. Een hoger tarief vragen is meestal niet zomaar mogelijk.

Uurtarief berekenen en toetsen aan de markt

 • Cijfers bekijkenNu denk je misschien dat je eigen ondernemer bent geworden om zelf te bepalen wat je per uur of per opdracht vraagt en daar is ook geen speld tussen te krijgen. Maar denk wel goed na of je tarief realistisch is. In het voorbeeld van de SEO specialist is het meer dan aannemelijk en stiekem zelfs realiteit dat je niet de enige bent die deze werkzaamheden op freelance basis verricht. Als jouw concurrenten een tarief van € 70,- excl. BTW per uur vragen is het dus niet reëel om € 90,- excl. BTW per uur te rekenen. De kans dat je klandizie misloopt, is enorm groot en geen opdrachten betekent ook geen inkomsten. Een goed uurtarief hanteren is tevens afhankelijk van het gemiddelde aantal uren per week dat je werkt als zzp'er. Bij het uurloon berekenen moet je hiermee rekening houden. Daarnaast kunnen de gewerkte uren per week ook verschillen. Denk bijvoorbeeld aan mindere tijden waarbij de opdrachten niet vanzelf komen aanwaaien. Als zzp'er moet je dus rekening houden met mindere tijden.

Marktwaarde berekenen

 • Doe dus voordat je een tarief hanteert onderzoek naar wat de marktwaarde van een functie is en wat specifiek jouw marktwaarde is. Misschien kun je nog steeds iets meer vragen dan de concurrentie als je bijvoorbeeld kunt aantonen dat je ook kwalitatief beter werk levert. Dan speelt de meerprijs bij een opdrachtgever ook geen rol. Ze betalen graag iets meer als ze er dan ook zeker van zijn dat de opdracht naar wens wordt uitgevoerd. Bij het bepalen van het ideale uurtarief kun je ook voor jezelf rekening houden met het aantal uren per week dat je kunt factureren. Wanneer je bijvoorbeeld 40 uur per week kunt factureren, dan kun je het uurtarief aanpassen naar een lager uurloon. Kun je maar 20 uur per week declareren, dan moet je een hoger uurloon overwegen. Het aantal uur per week dat je in rekening brengt moet in verhouding staan tot de toegevoegde waarde die je brengt als ondernemer en wat je wilt overhouden. Een hoger uurtarief houd wel in dat je wellicht minder opdrachten krijgt.

Het juiste uurtarief hanteren

 • Een goed uurtarief hanteren is belangrijk wanneer we het hebben over het inkomen als zzp'er. Het berekenen van je uurtarief is mogelijk via onze online salaris en tarief calculator. Vooral als startende ondernemer is het belangrijk om verschillende berekeningen te maken. Bij het berekenen van het minimale uurtarief is het bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met alle zakelijke kosten van je onderneming. Dit heeft ook betrekking op een mogelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Ook het rekening houden met de vaste maandlasten, de autokosten en eventueel vakantiegeld is belangrijk. Deze zakelijke kosten hebben direct invloed op het uurtarief. Uit de berekening kan bijvoorbeeld naar voren komen dat je een hoger tarief zult moeten hanteren. Ook kan nodig zijn om het gemiddelde aantal uren per week dat je werkt te verhogen om met hetzelfde uurloon meer te verdienen. Het is in ieder geval wel belangrijk dat je boven het wettelijk minimumloon blijft.

Declarabele uren als startende zzp'er

Bij de berekening van je uurtarief heb je niet alleen te maken met declarabele uren. Denk bijvoorbeeld ook aan het bijhouden van de administratie, de boekhouding, het maken van offertes en aan de reistijd. De meeste opdrachtgevers zullen alleen de afgesproken declarabele uren vergoeden. Bij het vaststellen van het uurtarief zul je dus rekening moeten houden met extra onbetaalde uren. Voor het bijhouden van de administratie en het boekhouden kun je in sommige gevallen veel tijd kwijt zijn. Bij het maken van een berekening moet je rekening houden met bijkomende tijd die kwijt bent. Deze extra tijd moet verwerkt zijn in het uurtarief.

ZorgVanzelfsprekend kun je ook een boekhouder inschakelen, echter zul je een goede boekhouder wel moeten betalen. Het is als startende zzp'er daarom verstandig om meteen gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Je hoeft dan bijvoorbeeld alleen voor de aangifte inkomstenbelasting gebruik te maken van een specialist. Met een boekhoudprogramma kun je zelf alle facturen maken en zakelijke kosten inboeken. Hiermee kun je ook verschillende handige berekening maken.

Rekentool uurtarief

 • Voor het berekenen van het minimale uurtarief hebben we een online hulpmiddel. Deze uurloon calculator helpt je te bepalen welk uurtarief je moet hanteren. Bovendien laat de calculator je ook zien wat je netto-uurloon zal zijn na aftrek van inkomstenbelasting en sociale premies. Ook is het mogelijk om een berekening te maken wanneer je werkzaam bent in loondienst. Het is bovendien ook eenvoudig mogelijk om te zien hoeveel belasting je moet afdragen over het inkomen. Bij de berekening van het uurtarief dien je zelf wel rekening te houden met de bijkomende kosten.

Maandlasten en inkomen als zelfstandig ondernemer

 • Een passende berekening maken als zzp'er is heel belangrijk voor het inkomen. De uiteindelijke omzet kan natuurlijk niet gezien worden als het netto-inkomen. Als zzp'er heb je ook te maken met uitgaven naast inkomsten. De meeste zzp'ers houden bijvoorbeeld ook rekening met hun pensioen en verschillende verzekeringen. Ook heb je te maken met de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Dit vergeten sommige zzp'ers nogal eens. De uiteindelijke behaalde omzet is ook belangrijk met betrekking tot het aanvragen van een maximale hypotheek.

Uurtarief bepalen hypotheek

 • Praten voor winkelDe maximale hypotheek is niet alleen afhankelijk van de omzet. Zzp'ers moeten hun netto-inkomen kunnen aantonen door middel van de aangifte inkomstenbelasting. Ook zul je in de meeste gevallen de laatste drie winst- en verliesrekeningen moeten overleggen. Als zzp'er kan het ook nodig zijn om je tarief aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan inflatie. Het is hierbij wel belangrijk om dit op een duidelijke manier te communiceren met je opdrachtgevers. Binnen je bruto-uurloon is het belangrijk om rekening te houden met alle bijkomende zakelijke kosten. Het bruto-uurloon kun je ook calculeren op basis van de geschatte aantal declarabele uren per maand. Hieruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat je een hoger uurtarief moet hanteren als zzp'er. Vergeet niet dat je van jouw uurtarief alle kosten moet kunnen betalen.

Hoe bepaal ik mijn zzp uurtarief?

Wat hou ik netto over als zzp'er?

 • Het is voor zzp'ers eenvoudig om te berekenen wat je precies netto overhoudt van je uurloon. Bereken dit eenvoudig met onze online rekenvoorbeeld. Het is wel belangrijk om rekening te houden met alle uitgaven van je onderneming. Denk bijvoorbeeld ook aan de uitgaven van je kantoor, bankrekening, auto en telefoon. Als je werknemers hebt, bereken dan ook de sociale premies en de inkomstenbelasting. Dit wordt van het bruto-uurloon afgetrokken. Als freelancer is het erg belangrijk om je kosten in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat je nog steeds winst maakt. Zie onze handige rekenvoorbeeld om een uurtarief berekening te kunnen maken.

Berekening uurtarief maken

Bijkomende kosten als zzp'er

 • Het is inmiddels wel duidelijk dat je uurtarief niet gezien kan worden als maandsalaris, omdat je ook te maken hebt met belasting en bijvoorbeeld de zorgverzekering. Ook is het verstandig om rekening te houden met de mogelijkheid dat een opdrachtgever niet gaat betalen voor de geleverde diensten of producten. Niet alle opdrachtgevers zijn even snel van betalen en dit heeft invloed op de cashflow van de onderneming. Ook heb je te maken met de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting als zzp'er

 • De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is afhankelijk van de behaalde omzet en de uiteindelijke winst. De aangifte inkomstenbelasting kun je ook opstellen met behulp van online boekhoudsoftware. Je kunt ook aangeven of je gebruik wilt maken van de zelfstandigenaftrek. Naast de zelfstandigenaftrek kom je als zzp'er ook in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling. De meeste zzp'ers maken alleen gebruik van de zelfstandigenaftrek.

Werkuren en urenregistratie

Als zzp'er heb je ook te maken met het urencriterium van de Belastingdienst. Het is daarom belangrijk om een urenregistratie bij te houden wil je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een fiscale regeling waarmee je de uiteindelijke fiscale winst kunt verlagen. De zelfstandigenaftrek is voor veel zzp'ers belangrijk. Ook wil je de gewerkte uren ook bijhouden voor de declarabele uren. De declarabele uren factureer je uiteindelijk naar de opdrachtgever. Het bijhouden van de gewerkte uren kan eenvoudig door het gebruiken van een handige mobiele app. Het bijhouden van de gewerkte uren is hiermee eenvoudig en hierdoor ben je minder tijd kwijt aan de administratie.

Ondernemer aan het werkEr zijn veel zzp'ers werkzaam binnen Nederland. Zzp'ers werken tegenwoordig in alle denkbare branches.

Als startende zzp'er is het erg belangrijk om gebruik te maken van online boekhouden. Dit werkt sneller en voorkomt mogelijke problemen. Denk bijvoorbeeld ook aan de inkomensafhankelijke bijdrage waarmee je te maken hebt. Als startende ondernemer kun je ook advies vragen aan een goede boekhouder om een bepaald uurtarief vast te kunnen stellen.

Mijnzzp.nl