Sleuvenfrezer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een sleuvenfrezer is verantwoordelijk is voor het vrezen van sleuven in wanden, vloeren of plafonds. Het vrezen van sleuven heeft in de meeste gevallen betrekking op het vrezen van sleuven voor stroomleidingen of voor vloerverwarming. Een sleuvenfrezer maakt door middel van een sleuvenfreesmachine met een geharde schijf sleuven in muren, vloeren of plafonds. Er zijn verschillende sleuvenfreesmachines te verkrijgen voor verschillende ondergronden. Het frezen in beton of steen gebeurt over het algemeen met twee diamantschijven naast elkaar en het frezen van sleuven in kalkzandsteen met een grove schijf, die in één keer alles weg freest. Als sleuvenfrezer ben je meestal werkzaam binnen de nieuwbouwsector. Het is de sleuvenfrezer die alle woningen voorziet van de benodigde sleuven, zodat de elektricien niet zelf alle sleuven hoeft te vrezen. Sleuven die gemaakt worden voor vloerverwarming worden meestal toegepast in bestaande vloeren, die voorzien worden van vloerverwarming. Het is denkbaar dat een sleuvenfrezer ook een betonboorder is, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het beroep sleuvenfrezer komt eigenlijk alleen binnen de nieuwbouwsector voor. Bij gewone verbouwingen frezen bouwvakkers meestal zelf de sleuven die nodig zijn. Bij nieuwbouwwoningen wordt er met krijt afgetekend waar alle sleuven gevreesd moeten worden. Een sleuvenfrezer hoeft dan alleen maar met de sleuvenfreesmachine de lijn te volgen. De sleuvenfreesmachine freest dan automatisch op de juiste diepte de sleuven uit. In deze sleuven kan een elektricien vervolgens alle leidingen wegwerken. Het vrezen in muren kan in sommige gevallen veel stof veroorzaken. Een sleuvenfrezer moet dan ook de juiste beschermende kleding en beschermstukken dragen. Moderne vreesmachines kunnen ook het stof opvangen. Het vrezen van sleuven is verder niet moeilijk, echter is het wel belangrijk dat een sleuvenfrezer veilig werkt.

Een sleuvenfrezer is dus verantwoordelijk maken van sleuven die nodig zijn om leidingen netjes weg te kunnen werken. Het beroep sleuvenfrezer kan een zelfstandig beroep zijn, echter komt het beroep sleuvenfrezer in de praktijk niet veel voor omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. De meeste sleuvenfrezers bieden ook andere diensten aan, zoals het boren van gaten als betonboorder. Vooral installatiebedrijven maken regelmatig gebruik van sleuvenfrezers, omdat sleuvenfrezers over de juiste apparatuur beschikken om op een goede en ook snelle manier woningen te kunnen voorzien van sleuven. Zoals eerder omschreven kan ook een elektricien verantwoordelijk zijn voor het maken van sleuven, afhankelijk van de werkzaamheden en de hoeveelheid sleuven die er gemaakt moeten worden. Als de leidingen in de sleuven gewerkt zijn kunnen ze gedicht worden, zodat de stukadoor de muren of het plafond kan stukadoren. Als er in de vloer gefreesd moet worden is dit over het algemeen omdat er vloerverwarming geplaatst moet worden. Zoals eerder omschreven zijn het vooral installateurs die gebruikmaken van een sleuvenfrezer.

Vrezen van sleuven zonder stof

Het vrezen van sleuven kan veel overlast geven als er zonder stofopvang gewerkt word. De meeste bedrijven vangen alle stof die vrijkomt op, omdat er anders bijna niet te werken is. Toch komt het vaak voor dat tijdens een renovatie zonder stofopvang gewerkt wordt. Wie zelf gaat frezen zal, voordat men kan gaan vrezen, eerst de muren moeten controleren op bestaande leidingen. Het komt vaak voor dat een waterleiding of stroomleiding geraakt wordt tijdens het vrezen, wat meestal veel extra werk kost om te repareren. De werkzaamheden als sleuvenfrezer zijn verder niet moeilijk, echter kunnen de werkomstandigheden in sommige gevallen wel aangemerkt worden als zwaar. Arbotechnisch gezien is het in alle gevallen belangrijk om gebruik te maken van stofopvang.

Waar op letten tijdens het sleuven vrezen:

  • Tijdens het frezen in beton of andere materialen kunt u worden blootgesteld aan kwartsstof
  • Werk niet in een belastende houding om ongelukken te voorkomen
  • Frees zo weinig mogelijk, door de kortste weg te nemen
  • Frees nat om stof te voorkomen en ruim het op voor het weer droog is
  • Gebruik een industriële stofzuiger met filter
  • Zorg bij het frezen voor een goede ventilatie door ramen en deuren te openen
  • Gebruik goede mondkapjes, veiligheidsbril, gehoorbeschermers en handschoenen
  • Wees alert tijdens het vrezen op machines die vast kunnen slaan
  • Zorg dat je stabiel staat, ook op een trap

Film over sleuvenfrezen:

Opleidingen tot sleuvenfrezer

Voor het beroep sleuvenfrezer bestaan geen specifieke opleidingen. Als sleuvenfrezer is het niet echt belangrijk om een opleiding te volgen, omdat de werkzaamheden van een sleuvenfrezer niet heel moeilijk zijn. Wel kan het belangrijk zijn dat een sleuvenfrezer beschikt over een VCA certificaat, zodat hij of zij kan aantonen dat alle kennis met betrekking tot het veilig kunnen werken aanwezig is. Het beroep sleuvenfrezer moet gezien worden als ongeschoolde arbeid. Het is denkbaar dat een sleuvenfrezer ook andere werkzaamheden uitvoert waar wellicht wel een opleiding voor nodig is. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een sleuvenfrezer werkzaam kan zijn

Een sleuvenfrezer zal in de meeste gevallen werkzaam zijn als ondernemer. Als een sleuvenfrezer werkzaam is in loondienst zal een sleuvenfrezer in de meeste gevallen ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden. Het alleen werken als sleuvenfrezer komt de praktijk bijna niet voor. Het zijn vooral installatiebedrijven die gebruikmaken van de diensten van een sleuvenfrezer. Als sleuvenfrezer ben je hoofdzakelijk actief binnen de nieuwbouwsector.

Competenties sleuvenfrezer

De belangrijkste competentie van een sleuvenfrezer is toch wel de algemene veiligheid, omdat het beroep sleuvenfrezer aan te merken is als een zwaar beroep. Niet alleen de sleuvenfreesmachines waarmee een sleuvenfrezer werkt kunnen zwaar zijn, ook de arbeidsomstandigheden zijn aan te merken als zwaar. Een sleuvenfrezer moet dan ook gebruikmaken van de juiste beschermingsmiddelen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Ook het veroorzaken van te veel stof door freeswerkzaamheden moet als sleuvenfrezer voorkomen worden. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, communicatie, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen en organiseren. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sleuvenfrezer

Het arbeidsmarktperspectief als sleuvenfrezer is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het zo dat het beroep sleuvenfrezer hoofdzakelijk voorkomt binnen de nieuwbouwsector. Omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft kan het wel belangrijk zijn dat een sleuvenfrezer beschikt over een goed netwerk. De doorgroeimogelijkheden als sleuvenfrezer kunnen gezien worden in het ook uitvoeren van andere werkzaamheden of het starten van een eigen bedrijf als sleuvenfrezer. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er over het algemeen niet.

Arbeidsvoorwaarden en salaris sleuvenfrezer

Als sleuvenfrezer is het heel belangrijk dat er op de gezondheid gelet wordt, omdat er veel stof vrij kan komen tijdens de werkzaamheden. Ook moet er vaak veel gereisd worden, omdat de werkzaamheden door het hele land plaats kunnen vinden. Het salaris zal ergens tussen de 2000 en 2500 euro bruto liggen, afhankelijk van de leeftijd. Als zelfstandig ondernemer is er meestal niet genoeg werk als sleuvenfrezer.

Mijnzzp.nl