Creative director

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een creative director is een persoon die binnen een bedrijf of afdeling een leidinggevende functie heeft op het gebied van de artistieke en creatieve werkzaamheden binnen de organisatie. Een creative director vertaalt op een creatieve manier de wensen van klanten, zoals betreffende het opzetten van een reclamecampagne. Daarbij is een creative director eveneens te zien als het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Het behoort tot de werkzaamheden om na het vertalen van de wensen de creatieve lijnen uit te zetten. Het kan eveneens tot de taken behoren om daarna de verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling en uitwerking. Deze werkzaamheden zijn echter afhankelijk van de exacte invulling en het takenpakket. Het kan namelijk ook zijn dat een ander persoon deze verantwoordelijkheid op zich neemt. In elk geval heeft een creative director de eindverantwoordelijkheid en is er sprake van concreet leidinggeven aan de campagne. Daarbij stuurt een creative director het creatieve team aan. Overigens kan het eveneens tot de taken behoren om personeel te selecteren en medewerkers aan te trekken. Zo is het ook mogelijk dat er naast de ontwikkeling van reclamecampagnes sprake is van een adviserende functie. Verder behoort het analyseren van informatie eveneens tot de taken, net als het maken van marketingplannen en het voeren van gesprekken met klanten. Een creative director kan in de reclamewereld werkzaam zijn, maar de functie komt ook in tal van andere sectoren voor. Bijvoorbeeld in de entertainmentindustrie net als in de filmwereld, muzieksector en modebranche. In de functie is er meestal sprake van samenwerking met een team van medewerkers die elk een andere rol vervullen om het project uit te voeren. Het beroep creative director is overigens aan te merken als populair beroep.

Een creative direct kan dus in uiteenlopende branches werkzaam zijn. Het is afhankelijk van de specifieke branche of een creative director samenwerkt met een art director film en televisie of bijvoorbeeld met een art director reclame. Indien er sprake is van deze samenwerking dan is een art director verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering op basis van de lijnen die een creative director heeft uitgezet. Vanuit de functie is er veelal sprake van een samenwerking met onder meer redactiemedewerkers net als met grafisch vormgevers en met copywriters die deel uitmaken van een team. Als het om de filmindustrie gaat, heeft een creative director veelal ook te maken met een sonoloog. Deze is dan verantwoordelijk voor het maken van een muziekcompositie die bij een nieuwe film of serie past. In de modebranche is er wat dat betreft dan weer sprake van een connectie met modeontwerpers. Zo hangt het van het type branche of de sector af, waarmee een creative director te maken krijgt bij het aansturen van een team. In de filmindustrie is er in dat kader ook een link te leggen met de functie van filmregisseur die verantwoordelijk is voor het opnemen van scenes.

WAT DOET EEN CREATIVE DIRECTOR?

Een creative director is een belangrijke figuur binnen de creatieve industrie, zoals reclame, marketing, design, mode en media. Ze hebben een breed scala aan verantwoordelijkheden en taken die gericht zijn op het leiden en begeleiden van het creatieve proces. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken van een creative director:

 • Strategische visie: Een creative director speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van de strategische visie voor een creatief project of een merk. Ze werken samen met het managementteam en andere belanghebbenden om de doelstellingen, waarden en boodschap van het merk vast te stellen. Ze vertalen deze strategische elementen naar creatieve concepten en richtlijnen die de basis vormen voor het werk van het creatieve team.
 • Creatieve leiding: Creative directors geven leiding aan het creatieve team, waaronder ontwerpers, copywriters, art directors en andere creatieve professionals. Ze inspireren, motiveren en begeleiden het team om innovatieve en effectieve creatieve oplossingen te ontwikkelen. Ze bewaken de kwaliteit en consistentie van het creatieve werk en zorgen ervoor dat het voldoet aan de gestelde doelen en de merkidentiteit.
 • Conceptontwikkeling: Een belangrijk aspect van het werk van een creative director is het ontwikkelen van creatieve concepten en ideeën. Ze brainstormen, onderzoeken en verkennen verschillende benaderingen om unieke en impactvolle creatieve concepten te creëren die passen bij de behoeften van het merk of de klant. Ze werken nauw samen met het creatieve team om deze concepten om te zetten in tastbare ontwerpen, campagnes of andere creatieve uitingen.
 • Client management: Creative directors hebben vaak direct contact met klanten of opdrachtgevers. Ze begrijpen de behoeften, doelstellingen en verwachtingen van de klant en fungeren als het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant tijdens het creatieve proces. Ze presenteren creatieve concepten, luisteren naar feedback en zorgen ervoor dat de uiteindelijke resultaten aansluiten bij de wensen van de klant.
 • Teammanagement: Naast het leiden van het creatieve team, zijn creative directors ook verantwoordelijk voor het beheren van het team op operationeel niveau. Ze stellen doelen en prioriteiten, verdelen taken en zorgen voor een efficiënte workflow. Ze bieden begeleiding, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden aan teamleden en creëren een inspirerende en ondersteunende werkomgeving.
 • Trends en innovatie: Creative directors blijven op de hoogte van de nieuwste trends, technologieën en innovaties binnen de creatieve industrie. Ze volgen ontwikkelingen in design, technologie, media en cultuur om relevant te blijven en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Ze stimuleren een cultuur van creatieve vernieuwing en zorgen ervoor dat het werk van het team altijd fris, actueel en vooruitstrevend is.

Over het algemeen is een creative director verantwoordelijk voor het vormgeven en leiden van het creatieve proces, waarbij ze strategie, leiderschap, conceptontwikkeling en klantmanagement combineren om effectieve en inspirerende creatieve resultaten te bereiken.

WERKZAAMHEDEN CREATIVE DIRECTOR

Een creative director stuurt alle medewerkers aan binnen de organisatie of afdeling die op een of andere manier met artistieke of creatieve werkzaamheden te maken hebben. Het kan dan onder meer gaan om medewerkers die een folder vormgeven of een website maken. Of om medewerkers die muziek componeren net als om medewerkers die nieuwe concepten bedenken als het gaat om nieuwe mode als het een modehuis betreft. De functie van creative director is in elk geval een hoge functie die niet in alle organisaties voorkomt. Het gaat vooral om een functie in branches, waarin het creatieve en artistieke karakter een rol spelen. Naast het aansturen van medewerkers binnen een organisatie heeft een creative director verder vaak te maken met een marketing manager of marketinganalist. Denk daarbij in de richting van het opstellen van marketingplannen en aan het analyseren van gegevens.

TAKEN ALS CREATIVE DIRECTOR:

 • Wensen op creatieve wijze vertalen.
 • Gesprekken voeren met klanten.
 • Leidinggeven aan creatieve afdeling.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor klanten.
 • Campagnes invullen en uitvoeren.
 • Medewerkers motiveren.
 • Personeel selecteren.
 • Advies geven.
 • Informatie analyseren.
 • Marketingplan opstellen.

Beroep creative director:

Beroep creative director:

OPLEIDINGEN TOT CREATIVE DIRECTOR

Er zijn verschillende opleidingen die de gelegenheid bieden om de functie van creative director te vervullen. Gelet op het leidinggevende karakter is het wel zo dat minimaal hbo-niveau een vereiste is. Het kan om diverse opleidingen gaan met een creatieve inslag, zoals de hbo-opleiding Beeldende Kunst of een hbo-opleiding Communication & Multimedia Design. Zo zijn er nog andere opleidingen beschikbaar die geschikt zijn om te volgen. Het is onder meer mogelijk om een hbo-bachelor Advertising te volgen bij de Willem De Kooning Academie in Rotter. Daarmee krijg je een opleiding tot allround Creative Concepter, Art Director, Copywriter of Creatief Strateeg. Een creative director opleiding is dus op verschillende manieren te volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp'er, dan is het van belang om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kan het eenvoudigst gedaan worden met behulp van een boekhoudprogramma.

BEDRIJVEN WAAR EEN CREATIVE DIRECTOR WERKZAAM KAN ZIJN

Een creative director kan binnen allerlei branches werken, variërend van de muziekindustrie tot filmindustrie en van de grafische branche tot de modesector. Ook in de reclamebranche, mediabranche en in de entertainmentindustrie komt de functie voor.

COMPETENTIES CREATIVE DIRECTOR

Het is als creative director in de eerste plaats belangrijk om creatief te zijn en inzicht te hebben in trends. Ook marktkennis is van belang net als innovatief te zijn. Leidinggevende capaciteiten vormen eveneens onderdeel van de competenties die op deze functie van toepassing zijn. Dat geldt eveneens voor eigenschappen als het hebben van een analyserend vermogen en prestatiegerichtheid. Plannen en organiseren maken deel uit van de taken en daarbij is het van belang om het overzicht te behouden en om samen te werken met anderen. Het komt ook van pas als een creatieve direct over motiverende eigenschappen beschikt om het team aan te zetten tot goede prestaties.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS CREATIVE DIRECTOR

Het arbeidsmarktperspectief is niet heel breed gericht, omdat het een functie betreft die niet in alle organisaties voorkomt. Er zijn genoeg branches om te werken in deze functie, maar het is niet zo dat er een enorme vraag is naar creative directors. Wat dat betreft, is het aantal beschikbare banen wel beperkt. Een creative director is verder al een hogere functie en de doorgroeimogelijkheden zijn wat dat betreft eveneens beperkt.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS CREATIVE DIRECTOR

Het salaris van een creative director ligt gemiddeld tussen 3.500 euro en 5.500 euro bruto per maand. Daarbij is het inkomen onder meer afhankelijk van de specifieke branche, net als van de exacte taken en mate van verantwoordelijkheid van een creative director. Ook de ervaring speelt een rol in het bepalen van de hoogte van het salaris. De aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn eveneens van de branche afhankelijk en van de beschikbare mogelijkheden indien er een cao van toepassing is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een laptop of een auto van de zaak beschikbaar wordt gesteld. Of een budget krijgt voor persoonlijke ontwikkeling.

Read this information on Creative director in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Creative Director auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Director creativo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Creative director

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Creative director bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl