Creative director

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een creative director is een persoon die binnen een bedrijf of afdeling een leidinggevende functie heeft op het gebied van de artistieke en creatieve werkzaamheden binnen de organisatie. Een creative director vertaalt op een creatieve manier de wensen van klanten, zoals betreffende het opzetten van een reclamecampagne. Daarbij is een creative director eveneens te zien als het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Het behoort tot de werkzaamheden om na het vertalen van de wensen de creatieve lijnen uit te zetten. Het kan eveneens tot de taken behoren om daarna de verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling en uitwerking. Deze werkzaamheden zijn echter afhankelijk van de exacte invulling en het takenpakket. Het kan namelijk ook zijn dat een ander persoon deze verantwoordelijkheid op zich neemt. In elk geval heeft een creative director de eindverantwoordelijkheid en is er sprake van concreet leidinggeven aan de campagne. Daarbij stuurt een creative director het creatieve team aan. Overigens kan het eveneens tot de taken behoren om personeel te selecteren en medewerkers aan te trekken. Zo is het ook mogelijk dat er naast de ontwikkeling van reclamecampagnes sprake is van een adviserende functie. Verder behoort het analyseren van informatie eveneens tot de taken, net als het maken van marketingplannen en het voeren van gesprekken met klanten. Een creative director kan in de reclamewereld werkzaam zijn, maar de functie komt ook in tal van andere sectoren voor. Bijvoorbeeld in de entertainmentindustrie net als in de filmwereld, muzieksector en modebranche. In de functie is er meestal sprake van samenwerking met een team van medewerkers die elk een andere rol vervullen om het project uit te voeren. Het beroep creative director is overigens aan te merken als populair beroep.

Een creative direct kan dus in uiteenlopende branches werkzaam zijn. Het is afhankelijk van de specifieke branche of een creative director samenwerkt met een art director film en televisie of bijvoorbeeld met een art director reclame. Indien er sprake is van deze samenwerking dan is een art director verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering op basis van de lijnen die een creative director heeft uitgezet. Vanuit de functie is er veelal sprake van een samenwerking met onder meer redactiemedewerkers net als met grafisch vormgevers en met copywriters die deel uitmaken van een team. Als het om de filmindustrie gaat, heeft een creative director veelal ook te maken met een sonoloog. Deze is dan verantwoordelijk voor het maken van een muziekcompositie die bij een nieuwe film of serie past. In de modebranche is er wat dat betreft dan weer sprake van een connectie met modeontwerpers. Zo hangt het van het type branche of de sector af, waarmee een creative director te maken krijgt bij het aansturen van een team. In de filmindustrie is er in dat kader ook een link te leggen met de functie van filmregisseur die verantwoordelijk is voor het opnemen van scenes.

WERKZAAMHEDEN CREATIVE DIRECTOR

Een creative director stuurt alle medewerkers aan binnen de organisatie of afdeling die op een of andere manier met artistieke of creatieve werkzaamheden te maken hebben. Het kan dan onder meer gaan om medewerkers die een folder vormgeven of een website maken. Of om medewerkers die muziek componeren net als om medewerkers die nieuwe concepten bedenken als het gaat om nieuwe mode als het een modehuis betreft. De functie van creative director is in elk geval een hoge functie die niet in alle organisaties voorkomt. Het gaat vooral om een functie in branches, waarin het creatieve en artistieke karakter een rol spelen. Naast het aansturen van medewerkers binnen een organisatie heeft een creative director verder vaak te maken met een marketing manager of marketinganalist. Denk daarbij in de richting van het opstellen van marketingplannen en aan het analyseren van gegevens.

DIVERSE TAKEN ALS CREATIVE DIRECTOR:

  • Wensen op creatieve wijze vertalen;
  • Gesprekken voeren met klanten;
  • Leidinggeven aan creatieve afdeling;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor klanten;
  • Campagnes invullen en uitvoeren;
  • Medewerkers motiveren;
  • Personeel selecteren;
  • Advies geven;
  • Informatie analyseren;
  • Marketingplan opstellen.

Wat doet een creative director:

Beroep creative director:

OPLEIDINGEN TOT CREATIVE DIRECTOR

Er zijn verschillende opleidingen die de gelegenheid bieden om de functie van creative director te vervullen. Gelet op het leidinggevende karakter is het wel zo dat minimaal hbo-niveau een vereiste is. Het kan om diverse opleidingen gaan met een creatieve inslag, zoals de hbo-opleiding Beeldende Kunst of een hbo-opleiding Communication & Multimedia Design. Zo zijn er nog andere opleidingen beschikbaar die geschikt zijn om te volgen. Het is onder meer mogelijk om een hbo-bachelor Advertising te volgen bij de Willem De Kooning Academie in Rotter. Daarmee krijg je een opleiding tot allround Creative Concepter, Art Director, Copywriter of Creatief Strateeg.

BEDRIJVEN WAAR EEN CREATIVE DIRECTOR WERKZAAM KAN ZIJN

Een creative director kan binnen allerlei branches werken, variërend van de muziekindustrie tot filmindustrie en van de grafische branche tot de modesector. Ook in de reclamebranche, mediabranche en in de entertainmentindustrie komt de functie voor.

COMPETENTIES CREATIVE DIRECTOR

Het is als creative director in de eerste plaats belangrijk om creatief te zijn en inzicht te hebben in trends. Ook marktkennis is van belang net als innovatief te zijn. Leidinggevende capaciteiten vormen eveneens onderdeel van de competenties die op deze functie van toepassing zijn. Dat geldt eveneens voor eigenschappen als het hebben van een analyserend vermogen en prestatiegerichtheid. Plannen en organiseren maken deel uit van de taken en daarbij is het van belang om het overzicht te behouden en om samen te werken met anderen. Het komt ook van pas als een creatieve direct over motiverende eigenschappen beschikt om het team aan te zetten tot goede prestaties.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS CREATIVE DIRECTOR

Het arbeidsmarktperspectief is niet heel breed gericht, omdat het een functie betreft die niet in alle organisaties voorkomt. Er zijn genoeg branches om te werken in deze functie, maar het is niet zo dat er een enorme vraag is naar creative directors. Wat dat betreft, is het aantal beschikbare banen wel beperkt. Een creative director is verder al een hogere functie en de doorgroeimogelijkheden zijn wat dat betreft eveneens beperkt.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS CREATIVE DIRECTOR

Het salaris van een creative director ligt gemiddeld tussen 3.500 euro en 5.500 euro bruto per maand. Daarbij is het inkomen onder meer afhankelijk van de specifieke branche, net als van de exacte taken en mate van verantwoordelijkheid van een creative director. Ook de ervaring speelt een rol in het bepalen van de hoogte van het salaris. De aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn eveneens van de branche afhankelijk en van de beschikbare mogelijkheden indien er een cao van toepassing is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een laptop of een auto van de zaak beschikbaar wordt gesteld. Of een budget krijgt voor persoonlijke ontwikkeling.

Read this information on Creative director in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Creative Director auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Director creativo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Creative director

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Creative director bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl