Drukker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een drukker is verantwoordelijk om het werk van vormgevers als drukwerk uit te voeren. Daarbij zorgt de drukker ervoor dat het drukwerk op de juiste manier wordt afgedrukt. Het drukwerk is af te drukken op allerlei soorten materialen. Bijvoorbeeld op papier, maar ook op karton, kunststof of op textiel. Het type materiaal bepaalt mede welke druktechnieken de drukker gebruikt om de werkzaamheden uit te voeren. Naast de variatie in druktechnieken zijn er ook verschillende soorten drukpersen. Het is dus afhankelijk van de opdracht welke drukpers en welke druktechniek van toepassing is. Bij druktechnieken is er bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen onder meer boekdrukken, zeefdrukken en diepdrukken. Met betrekking tot de drukpersen is er een onderscheid te maken tussen meerkleurendrukkers en 1-kleurdrukkers. Een drukker controleert of er sprake is van de juiste instelling van de drukpers. Tevens vindt er een check plaats op het drukwerk dat tevoorschijn komt uit de pers. Het is in deze moderne tijd een technisch beroep, waarbij er sprake is van digitaal drukken in plaats van handmatig drukken. Een drukker dient dan ook in staat te zijn om deze drukpersen via de computer te bedienen. Bij handmatig drukken kan er ook sprake zijn van ambachtelijk drukken op kleine schaal. Het beroep van drukker richt zich op de coördinatie van werkprocessen vanuit technisch oogpunt. Daarbij voorziet de drukker in het optimaliseren van het productieproces van drukken en printen. Er zijn verschillende werkzaamheden uit te voeren in deze functie. Bijvoorbeeld het werken met computers en ontwerpprogramma’s net als het instellen en bedienen van de drukpersen. Het kan ook tot de taak van een drukker behoren om het gedrukte werk te verpakken of samen te binden.

Een drukker is dus verantwoordelijk voor het maken van verschillende soorten drukwerk. Er bestaan verschillende druktechnieken, zoals boekdruk om boeken van auteurs in opdracht van een uitgever te drukken. Zo is offsetdruk een van de veel gebruikte druktechnieken die onder meer te gebruiken is om artikelen van journalisten te drukken. De offsetdruk wordt veel toegepast door een offsetdrukker bij het drukken van tijdschriften en kranten net als voor ander handelsdrukwerk. Offsetdruk valt overigens onder een andere druktechniek, namelijk vlakdruk. Zo is diepdruk eveneens een druktechniek en dan meer specifiek een grafische druktechniek. Verder is er nog de zeefdruktechniek waar een zeefdrukker gebruik van maakt. Bij deze techniek is er sprake van een raam met fijn gespannen gaas. Druktechnieken zijn er dan ook niet alleen voor geprinte media in de vorm van boeken, kranten en tijdschriften. Een drukker kan bijvoorbeeld ook kleding en andere voorwerpen bedrukken. De zeefdruktechniek is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om textiel te bedrukken. Er zijn overigens verschillende relaties met andere functies te leggen bij het beroep van drukker. Bijvoorbeeld met de functie van automatiseringsmedewerker gelet op het digitale aspect net als met de functie van zetter.

HOE WERKT EEN DRUKKER

In moderne drukkerijen maakt een drukker doorgaans gebruik van digitaal gestuurde drukpersen. Daarbij is het de taak van de drukker om de drukgegevens in de computer in te voeren. Ook behoort het tot de taak van de drukker om het drukwerk na het drukken te controleren op juistheid. Doorgaans is het zo dat een nabewerker verantwoordelijk is voor de nabewerking van het drukwerk. In het verleden was een drukker ook als zetter aan te merken. Overigens zijn er nog meer taken die onder de verantwoordelijkheid van een drukker vallen. Denk maar aan het afstemmen van de productieplanning net als het aan gereedmaken van de bestanden voor de productie. Daarnaast is er meer specifiek sprake van verantwoordelijkheid over het beheer van de kleuren. De bediening van de drukwerkmachine is een belangrijke taak in het proces van het drukken. Ook behoort het tot de werkzaamheden om de machine te onderhouden en vindt er kwaliteitsbewaking plaats. Daarnaast houdt de drukker de administratie bij van de informatie en van de bestanden.

WAT DOET EEN DRUKKER:

  • Productieplanning afstemmen.
  • Bestanden klaarmaken voor productie.
  • Kleuren beheren.
  • Drukpers bedienen.
  • Machine onderhouden.
  • Drukwerk controleren.
  • Administratie bijhouden.

Werken in de drukkerij:

Beroep drukker:

OPLEIDINGEN TOT DRUKKER

Er zijn verschillende soorten functies te onderscheiden als het gaat om het beroep van drukker. Daarom zijn er ook uiteenlopende opleidingen beschikbaar voor drukken. Bijvoorbeeld de opleiding tot offsetdrukker of tot printmediatechnoloog net als de opleiding tot zeefdrukker. Deze opleidingen zijn op mbo-niveau. Tijdens de opleiding tot drukker leer je alle facetten van het vak. Bijvoorbeeld de speciale drukwerktechnieken, maar ook ten aanzien van het opdoen van kennis over drukwerkmachines. Daarnaast leer je ook om drukwerk te beoordelen en is er aandacht voor het bijhouden van de gegevens en bestanden in de administratie. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

BEDRIJVEN WAAR EEN DRUKKER WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn allerlei bedrijven waar je als drukker kan werken. Bijvoorbeeld voor een drukkerij of voor een uitgeverij. Zo is het ook mogelijk om aan de slag te gaan in een bedrijf dat over een repro-afdeling beschikt. Verder zijn er signbedrijven waar drukkers werkzaam zijn net als digitale drukkerijen. Het is ook denkbaar dat je als ondernemer werkzaam bent als drukker, bijvoorbeeld als je een bedrijf hebt dat in opdracht textiel bedrukt.

COMPETENTIES DRUKKER

Het is belangrijk dat je als drukker over verschillende competenties beschikt. Het is belangrijk om zeer zorgvuldig en zelfstandig te kunnen werken. Je moet als drukker het hele drukproces goed in de gaten houden. Dat betekent ook dat je heel alert dient te zien en stressbestendig om snel in te grijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast is het ideaal als je gevoel hebt voor mechaniek en techniek. Het is eveneens belangrijk om goed te kunnen werken met digitaal gestuurde apparatuur. Je werkt vaak onder tijdsdruk en daar moet je wel tegen bestand zijn. Verder is het van belang om goed te communiceren en over verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS DRUKKER

Het arbeidsmarktperspectief voor drukkers is gunstig te noemen. Drukwerk speelt op alle vlakken een belangrijke rol in de samenleving. Denk maar aan boeken, kranten, tijdschriften, maar ook aan textiel, reclameborden en posters. Er zijn diverse mogelijkheden om als basisdrukker door te groeien, bijvoorbeeld naar de functie van offsetdrukker of zeefdrukker. Het is ook mogelijk om vanuit loondienst een eigen bedrijf als drukker te starten.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS DRUKKER

Het salaris van een drukker bevindt zich doorgaans op een niveau tussen 1.800 euro en 2.400 euro bruto. Het inkomen is daarbij van de ervaring en opleiding afhankelijk, maar ook van de specifieke functie. Een offsetdrukker heeft bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid dan een basisdrukker. De arbeidsvoorwaarden van de Grafimedia cao zijn doorgaans van toepassing. Onder deze cao vallen in ieder geval de offsetdrukkerijen net als glasdrukkerijen, blikdrukkerijen en steendrukkerijen. Het hangt uiteraard af van het soort bedrijf af onder welke cao je valt of welke arbeidsvoorwaarden verder van toepassing zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Drukker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Drukker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl