Bankwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bankwerker
Wat doet een bankwerker
Verschil bankwerker en constructiebankwerker
Constructiebankwerker
Werken als bankwerker
Film: beroep bankwerker:
Opleidingen tot bankwerker
Bedrijven waar een bankwerker werkzaam kan zijn
Competenties bankwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bankwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris bankwerker
Eigen bedrijf starten als Bankwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Bankwerker

Beroep bankwerker

Een bankwerker is een metaalbewerker die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van onderdelen en aan het monteren van onderdelen, die gebruikt worden voor verschillende machines en installaties. Als bankwerker werk je veel met machines, zoals draaimachines, freesmachines en zetmachines. Daarnaast werk je met handgereedschap, zoals boormachines, zagen en meetapparatuur. De onderdelen die een bankwerker maakt worden vanaf tekening gemaakt. Het is daarom belangrijk dat een bankwerker vanaf een technische tekening kan werken. Ook het samenstellen van onderdelen door middel van lassen kan tot de werkzaamheden van een bankwerker behoren. Dit kan wel verschillen per bankwerker, omdat het denkbaar is dat de bankwerker het zelfstandig lassen nog niet onder knie heeft, aangezien de functie bankwerker een startersfunctie is binnen het metaal. Als een bankwerker nog niet zelfstandig kan lassen zal hij of zij in de meeste gevallen begeleid worden door een constructiebankwerker. Een andere benaming voor bankwerker is paswerker, echter spreekt men tegenwoordig in veel gevallen niet meer van bankwerker of paswerker, maar van een gespecialiseerd technicus. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bankwerker het beste omschrijven als het draaien, boren, tappen, persen, zagen en frezen van metaal om voorwerpen te kunnen maken. De functie bankwerker komt in de praktijk op verschillende manieren voor. In de meeste gevallen is een bankwerker verantwoordelijk voor het maken van onderdelen die niet toebehoren tot een constructie. Als we van een allround bankwerker spreken is het zo dat een bankwerker voor alle voorkomende werkzaamheden ingezet kan worden. Allround bankwerkers zijn in veel gevallen ook verantwoordelijk voor het aansturen van andere minder ervaren bankwerkers. Het beroep bankwerker kan soms onduidelijk zijn, omdat bedrijven de functie op verschillende manieren toepassen.

Wat doet een bankwerker

Een bankwerker is dus een metaalbewerker, die op verschillende manieren werkzaam kan zijn. In de meeste gevallen kan een bankwerker niet vergeleken worden met een constructiebankwerker, omdat een bankwerker niet verantwoordelijk is voor het samenstellen van constructies. Als we van een allround bankwerker spreken is dit wel het geval. De functie bankwerker komt dan ook op verschillende manieren voor. Daarnaast zijn er metaalbedrijven, die de functie bankwerker zien als startersfunctie. In dat geval zijn bankwerkers meestal werkzaam onder toezicht van een allround bankwerker, die in dat geval gezien kan worden als leermeester. Welke taken een bankwerker precies heeft kan verschillen per werkgever, omdat er verschillende metaalbedrijven zijn. In de meeste gevallen zal een bankwerker alleen verantwoordelijk zijn voor het vervaardigen van onderdelen. Een bankwerker maakt gebruik van verschillende bewerkingstechnieken om metaal te kunnen bewerken, zoals het draaien, frezen, slijpen, boren, zagen en knippen. Ook het slijpen van zaagbladen en beitels kan tot de werkzaamheden behoren van een bankwerker. Een bankwerker zal meestal in een werkplaats werken, waar de bankwerker met verschillende machines zal werken, zoals draaibanken, boormachines, freesmachines en zaagmachines. Als bankwerker werk je meestal vanaf een technische werktekening, waarbinnen alle specificaties opgenomen zijn van de onderdelen die gemaakt moeten worden. Andere werkzaamheden van een bankwerker zijn het controleren van gemaakte onderdelen. In sommige gevallen kan een bankwerker aangemerkt worden als matrijzenmaker.

Verschil bankwerker en constructiebankwerker

Het belangrijkste verschil tussen een bankwerker en constructiebankwerker is dat een bankwerker niet verantwoordelijk is voor het samenstellen van constructies. Een bankwerker heeft officieel niet te maken met laswerkzaamheden. In de praktijk is het wel denkbaar dat een bankwerker verantwoordelijk is voor laswerkzaamheden. De functie bankwerker komt dan ook op verschillende manieren voor. Een ander belangrijk verschil is dat bankwerkers ook werkzaam kunnen zijn als onderhoudstechnicus. In dat geval is een bankwerker bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het vervaardigen van nieuwe onderdelen, die versleten zijn. Als bankwerker kan je ook werkzaam zijn als gereedschapmaker.

Constructiebankwerker

Het beroep constructiebankwerker heeft dus grote raakvlakken met het beroep bankwerker. Wat een bankwerker precies doet, is meestal afhankelijk van de ervaring. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een bankwerker ook aangemerkt kan worden als constructiebankwerker lasser. Een andere benaming die weer van toepassing kan zijn is de benaming machinebankwerker.

Werken als bankwerker

Een bankwerker is dus een metaalbewerker die op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Vaak zijn er ook andere benaming van toepassing. De meeste bankwerkers zijn verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die wel allemaal met metaal te maken hebben.

Film: beroep bankwerker:

Opleidingen tot bankwerker

Wie in de metaalbranche wil gaan werken zal meestal starten met de Mbo-opleiding assistent metaalbewerking op niveau één. De opleiding tot allround bankwerker duurt over het algemeen één jaar en is een basisopleiding in het metaal. Tijdens de opleiding leer je onder meer de basisvaardigheden in het metaal, bankwerken en tekening lezen. Na de opleiding bankwerker kan je doorstromen naar niveau twee, dat dieper ingaat op de diverse taken als bankwerker. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online zzp boekhoudpakket.

Bedrijven waar een bankwerker werkzaam kan zijn

Een bankwerker kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan constructiebedrijven, scheepsbouwers, staalbedrijven, vliegtuigonderhoudsbedrijven, instrumentmakers en aan machinebouwers. Een bankwerker kan ook werkzaam zijn binnen de petrochemie. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam als flensmonteur.

Competenties bankwerker

Als bankwerker is het belangrijk dat je volgens de gegeven opgave kunt werken en dus tekening kunt lezen. Daarnaast zul je communicatief goed onderlegd moeten zijn, omdat je veel moet overleggen met collega's en leidinggevenden. Maar ook veiligheid speelt binnen dit beroep een belangrijke rol, omdat je vaak met complexe machines te maken krijgt, die alleen veilig zijn als ze op de juiste manier bediend worden. Daarnaast is het belangrijk dat een bankwerker aangemerkt kan worden als allround technicus en monteur, omdat van een bankwerker een brede kennis verwacht mag worden. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, inzicht, controleren, plannen, organiseren, vakkennis en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bankwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een bankwerker is goed te noemen. Er is veel vraag naar bankwerkers door verschillende bedrijven, die met metaal te maken hebben. Wel is het zo dat de meeste bedrijven een allround bankwerker verwachten die voor verschillende werkzaamheden inzetbaar is. De doorgroeimogelijkheden van een bankwerker moeten gezien worden in de functie constructiebankwerker.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bankwerker

Een bankwerker zal meestal onder de cao kleinmetaal of cao metaal en techniek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een bankwerker zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2000 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Bankwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bankwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bankwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bankwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bankwerker.

Mijnzzp.nl