Orgelmaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep orgelmaker
Wat doet een orgelbouwer
Orgels bouwen
Taken als orgelmaker:
Film: beroep orgelmaker:
Film: de orgelbouwer:
Opleidingen tot orgelmaker
Bedrijven waar een orgelmaker werkzaam kan zijn
Competenties orgelmaker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als orgelmaker
Arbeidsvoorwaarden en salaris orgelmaker
Eigen bedrijf starten als Orgelmaker
Boekhoudprogramma vergelijken Orgelmaker

Beroep orgelmaker

Een orgelmaker is een ambachtsman die verschillende orgels ontwerpt, bouwt, onderhoudt en stemt, zoals kerkorgels, draaiorgels, concertorgels en kistorgels. Het beroep orgelmaker is aan te merken als een echt ambacht waarbij ervaring en kennis een belangrijke rol spelen. Het ontwerpen, bouwen en stemmen van orgels betreft specialistische werkzaamheden die alleen aangeleerd kunnen worden door het opdoen van veel praktijkervaring bij een orgelbouw-bedrijf. Er bestaan verschillende soorten orgels, echter worden alle orgels opgebouwd uit metaal, lood, verschillende houtsoorten en andere natuurlijke materialen, zoals leer, wol en koeienbeen voor de toetsen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het beroep orgelbouwer in Nederland niet uitgestorven, omdat er nog steeds voldoende vraag is met betrekking tot de bouw van nieuwe orgels en de renovatie van bestaande orgels. De vraag naar orgelbouwers beperkt zich over het algemeen niet alleen tot Nederland, omdat er over de hele wereld vraag is naar goede orgelbouwers. Er bestaan verschillende soorten orgels, die onderverdeeld kunnen worden in het kerkorgel, het huisorgel, het theaterorgel, het concertorgel en het dansorgel. Het dansorgel was over het algemeen te vinden in balzalen en in danszalen. Daarnaast kennen wij nog het draaiorgel, die vaak te vinden is in binnensteden of bijvoorbeeld op kermissen. De bediende van een draaiorgel noemt men een orgelman. Een draaiorgel is een automatisch spelende pijporgel, die ook kan bestaan uit andere instrumenten, zoals slagwerkinstrumenten. Een orgelmaker is dus een muziekinstrumentenmaker, die zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen, maken en onderhouden van orgels. Ook het kunnen stemmen en intoneren van orgels zijn belangrijke werkzaamheden van een orgelmaker.

Wat doet een orgelbouwer

Een orgelmaker is dus een ambachtsman en muziekinstrumentenmaker, die gespecialiseerd is in het maken, onderhouden en stemmen van orgels. Andere belangrijke werkzaamheden van een orgelmaker zijn het kunnen restaureren en renoveren van bestaande orgels. Orgels zijn gevoelige muziekinstrumenten, die net zo als andere muziekinstrumenten regelmatig onderhouden moeten worden. Zoals eerder omschreven komt het beroep orgelmaker binnen Nederland relatief gezien redelijk veel voor. Dit is het geval, omdat er binnen Nederland relatief gezien veel orgels zijn. Orgels komen niet alleen in kerken voor, omdat orgels ook te vinden zijn binnen grote concertzalen en op straat als de bekende draaiorgel. Vooral de orgels binnen kerken en concertzalen kunnen behoorlijk groot zijn. Als orgelmaker zal je over het algemeen veel te maken hebben met organisten, die verantwoordelijk zijn voor het bespelen van orgels binnen kerken en concertzalen. Omdat orgels in veel gevallen imposante muziekinstrumenten zijn, spreekt men ook wel van orgelbouw-kunst.

Orgels bouwen

De benaming orgelbouw-kunst is van toepassing, omdat orgelmakers niet alleen naar het ontwerp kijken van een orgel. Een goede orgelmaker zal ook rekening houden met de bestaande architectuur, waarbinnen een orgel geplaatst wordt. Daarnaast moet een orgelmaker rekening houden met de akoestiek van de ruime en locatie van een orgel binnen de ruimte. Een ander belangrijk aandachtspunt is het klimaat waarbinnen een orgel geplaatst wordt. Dit is belangrijk om schade of verval te voorkomen met betrekking tot het orgel. Als orgelmaker zal je dus ook over voldoende kennis moeten beschikken van bouwfysica. Het beroep orgelmaker is een breed beroep dat bestaat uit meerdere vakdisciplines. Denk bijvoorbeeld aan machinale houtbewerking, houtsnijden, het maken en gieten van pijpen en aan het maken monteren van alle verschillende onderdelen. Het beroep orgelmaker is dan ook onder te verdelen binnen verschillende vakdisciplines. Het is niet zo dat een orgelmaker alle werkzaamheden uitvoert. In de meeste gevallen is een orgelmaker gespecialiseerd binnen bepaalde vakdisciplines binnen de orgelbouw. Orgelmakers maken overigens geen klokkenspellen die bespeeld worden door een beiaardier.

Taken als orgelmaker:

  • Het bouwen van nieuwe orgels.
  • Het onderhouden van verschillende orgels.
  • Het ontwerpen van nieuwe orgels.
  • Het restaureren van verschillende orgels.
  • Het stemmen en intoneren van orgels.

Film: beroep orgelmaker:

Film: de orgelbouwer:

Opleidingen tot orgelmaker

Er bestaan binnen Nederland geen echte erkende opleidingen op gewone scholen tot orgelmaker anders dan de opleiding tot muziekinstrumentenmaker. Maar deze opleiding is niet specifiek gericht op het ontwerpen, onderhouden of bouwen van orgels. De Vereniging van Orgelbouwers geeft meer informatie met betrekking tot een passende opleidingen voor mensen die het ambacht orgelmaker onder de knie wensen te krijgen. Het beroep orgelmaker is een beroep op Mbo-niveau en zal in de meeste gevallen aangeleerd worden door veel stage te lopen bij een orgelbouwer. Over het algemeen zal een gezel orgelmaker een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen, waarbinnen je werkzaam bent onder begeleiding van een ervaren orgelmaker, die in dat geval aangemerkt kan worden als je leermeester. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat orgelmakers werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakdisciplines. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een orgelmaker werkzaam kan zijn

Een orgelmaker is in de meeste gevallen werkzaam voor en gespecialiseerde orgelmakerij die verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals het ontwerpen van orgels, het bouwen van orgels en het restaureren van orgels. Zoals eerder omschreven moet het beroep orgelmaker vrij ruim gezien worden, omdat de meeste orgelbouw-bedrijven gebruikmaken van verschillende vaklieden. Orgelbouw kan dan ook betrekking hebben op verschillende werkzaamheden.

Competenties orgelmaker

De belangrijkste competentie van een orgelmaker is de vakinhoudelijke kennis, omdat je anders niet werkzaam kan zijn als orgelmaker. Daarnaast moet een orgelmaker over voldoende passie beschikken, omdat je verantwoordelijk bent voor het maken en onderhouden van bijzondere muziekinstrumenten. Als orgelmaker moet daarnaast aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus. Dit is het geval, omdat je als orgelmaker op een brede manier werkzaam kan zijn. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende collega's. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, nauwkeurigheid, ambacht, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, vormgeving en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als orgelmaker

Het arbeidsmarktperspectief van een orgelmaker is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast moet een orgelmaker aangemerkt kunnen worden als allround ambachtsman of ambachtsvrouw om in aanmerking te kunnen komen voor het beroep orgelmaker. Met andere woorden is werkervaring in de meeste gevallen belangrijk. Niet iedereen kan zomaar orgelmaker worden. De doorgroeimogelijkheden van een orgelmaker zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit ook sterk afhankelijk is van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris orgelmaker

Een orgelmaker zal in de meeste gevallen onder het cao orgelbouw vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een orgelmaker zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2600 en 3200 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Orgelmaker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Orgelmaker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Orgelmaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Orgelmaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Orgelmaker.

Mijnzzp.nl